Materiale inkl. opstillingsgrundlag til årsmødet og opstillingsmøde til Borgerrepræsentationen d. 10 marts

Kære medlemmer i Alternativet København

Vi sender jer her årsregnskab, vedtægtsændringer og opstillingsgrundlag forud for årsmødet og opstillingsmøde til Borgerrepræsentationen søndag d. 10 marts i Foreningshuset Sundholm 8.

Bemærk, at der også er årsmøde samt opstillingsmøde i Storkreds København samme sted allerede fra kl 11.

Husk at tilmelde jer på Dialog for at kunne deltage i afstemningen, der afvikles elektronisk.

Årsmødet på AlleOs

Kommuneforeningen byder på en frokostbuffet fra kl 13 til 13.30.

Se følgende dokumenter

Årsregnskabet med revisiors godkendelse samt budget for 2024
Årsregnskab 2023 for Alternativet København.pdf (68.5 KB)
Revisors udtalelse - Ang. regnskab for 2023.pdf (68.9 KB)

Til dagsorden punkt 5: “Behandling af forslag” fremsendes bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

Pakke 1 om ændring af afstemningsregler;
Pakke 1; forslag til vedtægtsændring om anvendelse af tillidsafstemning til alle valg.pdf (28.6 KB)

Pakke 2 om forholdet mellem bestyrelsen og BR gruppen.
Vedtægter for Alternativet København_ændringsforslag til årsmøde 10 marts 2024.pdf (118.3 KB)
Ændringsforslag er skrevet ind med rødt.

Opstillingsgrundlag for kandidater til bestyrelsen;
Kandidater til Alternativet København bestyrelsen_årsmøde 2024.pdf (303.9 KB)

Til opstillingsmødet - opstillingsgrundlag fra kandidater til Borgerrepræsentationen.
KV25 opstillingsgrundlag.pdf (1.6 MB)

Motivation for vedtægtsændringer; Pakke 1

Vi ønsker at medlemmerne altid skal have mulighed for at tilkendegive deres holdning til alle, der stiller op på vegne af Alternativet København, hvad enten det er i bestyrelsen eller som kandidat til andre fora.

Motivation for vedtægtsændringer; Pakke 2

Bestyrelsen har i samarbejde med BR gruppen lavet en præcisering af forholdet mellem bestyrelsen og gruppen. Vi har vurderet, at det er nødvendigt at magtforholdet mellem bestyrelsen og vores folkevalgte repræsentanter bliver afklaret, så nuværende og kommende kandidater har klare rammer for samarbejdet.
Den foreslåede tekst er sat i rødt. Bemærk også, at vi sætter hele teksten samlet til afstemning, fordi vi mener det hele indholdsmæssigt hænger sammen.

Bestyrelsens indstilling til afstemningsform på årsmødet

Bestyrelsen indstiller også til årsmødet d. 10 marts med støtte i paragraf 15, stk 6, at alle kandidater til bestyrelsen først skal vælges efter paragraf 15, stk 4, der kræver godkendelse fra mere end 50% af de afgivne stemmer. Også kendt som tillidsafstemning. Årsmødet skal godkende denne afstemningsform med to tredjedeles flertal.

Vi glæder os til at se jer.

Mange grønne hilsner fra bestyrelsen