Materiale inkl opstillingsgrundlag til årsmøde og opstillingsmøde til Folketinget d. 10 marts

Kære medlemmer i Alternativet Storkreds København

Her er årsregnskab, forslag til vedtægtsændringer og opstillingsgrundlag til bestyrelsen forud for årsmødet d. 10 marts i Foreningshuset, Sundholm 8. Ligeledes opstillingsgrundlag til opstillingsmødet til Folketinget samme dag og sted. Det hele sker fra kl 11 - 13.

Bemærk, at Alternativet Københavns årsmøde samt opstillingsmøde til Borgerrepræsentationen starter kl 13.30 samme sted.
Kommuneforeningen serverer en frokostbuffet fra Kl 13 til 13.30…

Husk at tilmelde jer på AlleOs for at kunne deltage i afstemningen, der afvikles elektronisk.

Dagsorden - se Årsmøde

Til dagsordenens pkt 6 sætter bestyrelsen følgende forslag til vedtægtsændring til afstamning.

Ny § 19, stk. 6a
Delegeret til hovedbestyrelsen, Politisk Forum samt kandidater til folketings-, regionsråds og Europaparlamentsvalget skal vælges efter § 19, stk. 4. Hvis der efter den pågældende valghandling er flere kandidater end der er pladser, foretages der afstemning efter § 19, stk. 2.

Ny § 19, stk. 6b
Kandidater til bestyrelsen skal vælges efter § 19, stk. 4. Hvis der efter den pågældende valghandling er flere kandidater end der er pladser, foretages der afstemning efter § 19, stk. 2.

Vedtægter for storkredsforeningen
Alternativet København Storkredsforening_vedtægter 2024.pdf (106.8 KB)

Årsregnskab samt budget for 2024
Alternativet København Storkredsforening_Årsregnskabet 2023.pdf (2.8 MB)
Københavns storkreds_budget 2024.pdf (35.6 KB)

Opstillingsgrundlag til bestyrelsen
Kandidater til storkredsbestyrelsen_årsmøde 2024.pdf (1.2 MB)

Opstillingsgrundlag til Politisk Forum(PoFo)
PoFo_Opstillingsgrundlag til Politisk Forum.pdf (114.1 KB)

Bestyrelsens indstilling til afstemningsform på årsmødet
Bestyrelsen indstiller efter paragraf 19, stk 6, at alle kandidater til bestyrelsen først skal vælges efter paragraf 19, stk 4 der kræver godkendelse fra mere end 50% af de afgivne stemmer. Også kendt som tillidsafstemning.
Årsmødet skal godkende denne afstemningsform med to tredjedeles flertal.

Opstillingsmøde til Folketinget
Opstillingsgrundlag til Folketinget
Folketingskandidater til opstillingsmøde marts 2024.pdf (1.3 MB)

Mange grønne hilsner fra bestyrelsen