Mangler viden omkring CPR-register

Kære alle

Jeg mangler lidt viden omkring hvem der egentlig er ansvarlig for opbygningen af CPR-registret.

Kort fortalt mener jeg, at der vedrørende registrering af dobbelt statsborgerskab er faktuelle fejl i det danske CPR-register. Og dette vil jeg gerne ændre.
CPR-registret er opbygget på en måde, der kun kan registrere ét gældende statsborgerskab, da Danmark i mange år ikke tillod dobbelt statsborgerskab. Men jeg mener, at dette levn burde tilpasses den nye gældende lovgivning, der som følge af Lov nr 1496 af 23/12/2014 accepterer dobbelt statsborgerskab.

Jeg er udmærket godt klar over, at det ikke er noget man bare lige gør, men jeg vil gerne prøve det.

Indtil videre har jeg telefonisk prøvet at finde ud af, hvem der egentlig er ansvarlig.
Da det så er Social- og Indenrigsministeriet der er overordnet ansvarlig, har jeg så sendt en mail til dem. Her afventer jeg svar.

Men for at være bedre rustet til det videre forløb, ville jeg høre, om der var nogle, der har viden omkring CPR-registeret, CPR-lovgivningen, og evt. klagemuligheder.

Jeg kunne ikke rigtig finde en kategori for mit emne, derfor prøver jeg i slyngelstuen i første omgang.

Mange hilsner
Kirsten

Kære Kirsten,
Det bedste råd jeg kan komme op med er at nærstudere den gældende bekendtgørelse om folkeregistrering. Det er BEK nr 1153 af 23/11/2006 som du finder på dette link:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=10751

Hej Kirsten.

Du kan se datamodelle for CPR her:
http://data.gov.dk/model/diagrammer/

Og der står at antallet af statsborgerskaber der kan være tilknyttet en person er fra 1-n altså du kan have mere end et statsborgerskab. Så så vidt jeg kan se skulle lovgivningen være understøttet i CPR.

// Jesper

1 Synes om

Hej Jesper

Det ser spændende ud, selv om jeg ikke umiddelbart kan få øje på “1-n”…
Jeg må prøve at nærstudere diagrammet når jeg har tid.

Du mener, at lovgivningen er understøttet, fordi der er mulighed for flere?
Problemet er, at det andet statsborgerskab er registreret som “tidligere” statsborgerskab med en slutdato.
Der burde efter min mening står “andet” statsborgerskab og der burde ikke være angivet en slutdato.

Mener du, at det nemt kunne omsættes ifølge grunddatamodellen?
(Sorry, programmering er absolut ikke min stærke side…)

Hilsen
Kirsten

Hej Kirsten.
Hvis jeg husker min Database model notation rigtigt:

Så har en Person “1 … *” altså en til ‘n’ (Uendelig) antal statsborgerskaber ( Det er personHarStatsborgerskab pilen) Og hvert statsborgerskab har så en eventuelt en eller flere statsborgerskab status’er. (Det er statsborgerskabHarStatus pilen)

Der skelnes ikke mellem Dansk og udenlandsk statsborgerskab i den her datamodel. Så… det burde være understøttet. Igen så ville flere samtidige statsborgerskaber jo bare have samme gyldigheds datoer.

// Jesper

Hej Kirsten.

Jeg mener det er kontorchef Carsten Grage i Indenrigsministeriet som har ansvaret for CPR.

Mvh, Søren