Mandag 18. november: Visionsspillet + Søndag den 8. december: Grøn omstilling

Kære alle medlemmer

Jeg sender jer hermed invitationer til to spændende arrangementer samt et lille bæredygtigt og entreprenant velgørende tip.

Visionsspillet

Mandag den 18. november inviterer Alternativet Holbæk på politisk spilleaften.

Peter og Vivi Arklint fra Odsherred kommer og guider os igennem aftenen, hvor vi sammen spiller et brætspil, der får os til at tænke over kendetegnene ved det at bo i Holbæk Kommune, kommunens styrker samt de områder, som man kunne forbedre. Hvis vi er rigtig dygtige, så ender vi endda med at få en vision for kommunen.

Spillet blev lanceret til Odsherred Folkemøde kendt som pritioriteringsspillet og politikere over et bredt spektrum mødte hinanden på nye måder.

En af værdierne vi i Alternativet hylder er åbenhed. Politikudvikling bør ikke ske bag lukkede og derfor er alle også velkommen til at deltage i vores medlemsmøder og deltage i denne aften. Flere ved mere. Visionsspillet og denne aften er en del af vores vej mod at have et politisk katalog for en grøn, bære- og levedygtig kommune, og du er hjerteligt velkommen.

Så trop op i mødelokalet på Kulturkasernen 43, 4300 Holbæk mandag den 18. november klokken 19:00-21:45, så giver vi en kop kaffe, the og lidt sødt til ganen, mens vi sammen spiller politik på spillebræt.

Du/I må gerne give et praj om I kommer ved at skrive en mail til holbaek@alternativet.dk eller alternativt tilmelde dig på Facebook Redirecting...

Grøn omstilling

Holbæk Kommunes arbejde med den strategiske energiplan skydes i gang søndag d. 8. december med et stort borgermøde. Det afholdes på Hotel Sidesporet, Ahlgade 1B, 4300 Holbæk i tidsrummet kl. 10.00-14.00. På mødet vil der bl.a. være inspirationsoplæg om fremtidens energisystem, hvad den grønne omstilling kræver af en kommune, dens borgere og virksomheder samt konkrete eksempler, der skal danne grundlaget for en målsætning. Jesper Theilgaard kommer også! Efterfølgende skal der i workshops diskuteres, hvad visionen og målsætningen for den strategiske energiplan skal være.

Vores borgmester skriver: ”Jeg håber, at så mange som muligt har lyst og mulighed for at deltage på mødet. Vi skal have sat den grønne omstilling på dagsordenen i Holbæk Kommune og lave en langsigtet plan. På det første møde kommer vi ikke til at snakke om konkrete løsningstiltag eller steder at placere dem. Vi skal først have sat et mål for, hvad kommunens vision for den grønne omstilling skal være. Hvad skal vi gøre for klimaet? Så vil vi på et senere tidspunkt i en målrettet dialog med borgere, foreninger og virksomheder tage fat om de konkrete løsninger, der kan hjælpe til, at vi kommer i mål,
Efter planen skal kommunalbestyrelsen vedtage den endelige energiplan på deres møde til juni 2020.

Program og tilmelding til borgermødet gøres her: Kick off møde ‘Strategisk Energiplan’.

Jeg håber så mange medlemmer som muligt fra Alternativet har tid og lyst til at deltage.

Dagens tip: Greenspeak

På vores sidste medlemsmøde på Kulturkasernen kom vi til at snakke om dette fine selskab, som flere af os er kunder/medlemmer i.

Tre socialentreprenante iværksættere har i flere år lagt deres liv og energi i mobilselskabet Greenspeak, som leverer konkurrencedygtige mobilpriser. Der er max- og ligeløn i virksomheden, så de tjener alle kun selv 30.000 om måneden. Alt overskud derudover i mobilselskabet går til velgørende formål og organisationer, og medlemmerne får lov til at stemme om, hvem der skal få overskuddet. Indtil videre er der doneret 886.715 danske kroner til organisationer som “Verdens skove”, “Læger uden grænser”, “Gode penge”, “Projekt hjemløs” og mange flere.
Tjek dem ud på https://greenspeak.dk/

Efterårsvarme grønne hilsner
Phillip Tømmerholt
forperson i Alternativet Holbæk