Målrettet kontingent - Bestem selv hvad pengene skal gå til

Hver måned betaler vi medlemmer kontingent, fra 15 kr. og opefter. Men vi har ikke den store indflydelse på, hvad pengene bliver brugt til.

Jeg vil derfor foreslå at vi ændre måden vi opkræver kontingent, sådan at medlemmerne selv får indflydelse på en del af deres kontingent.

Jeg forestiller mig, at medlemmerne selv vil kunne bestemmer over det kontingent de betaler over 50 kr. Det vil sige at de første 50 kr. vil blive fordelt som i dag. Men hvis man som medlem betaler 70 kr. pr. måned, vil man selv kunne bestemme hvad de sidste 20 kr. skal gå til.

Det beløb man betaler over 50 kr. i kontingent, skal man kunne dele ud på forskellige projekter.

Beløbet over 50 kr. kan eks. gå til ens lokalforening, det kan også være til aflønning af en ansat i en storkreds. Kan man samle nok medlemmer, der gerne vil give et fast beløb, vil det være en god og simpel måde at samle ind til projekter på.

Denne form for medlemsindflydelse vil, efter min mening, åbne op for helt nye muligheder samt gøre det nememere at sikre økonomi til lokale projekter.

Et eksempel kunne være Østjylland, der ønsker at ansætte Katrine Vestergaard. Her kunne medlemmerne betale over kontingentet, forudsat de vil betale 50 kr. i almindeligt kontingent samt yderligere til at dække hendes løn.

Der er selvfølgeligt rigtigt meget, der skal tages højde for. Hvad skal der eksempelvis ske med indsamlede midler, der ikke bliver brugt. Umiddelbart tænker jeg at pengene vil løbe tilbage til medlemmerne, som derefter kan tildele dem til nye projekter - hvilket de skal gøre indenfor seks måneder. Hvis et medlem ikke har reageret indenfor seks måneder, vil pengene tilfalde puljen af “normale kontingent midler”.

Det er en spændende idé.
HB har den sidste måned bokset med budget 2017 og med behovet for en lille
intern budget- og regnskabsreform. Man drøftede bl.a. indtægtsmulighederne på mødet 04.10.2016 med udgangspunkt i at den gennemsnitlige månedlige medlemskontingentbetaling her i 2016 er på 37 kr.
29.10.16 behandlede man hele forslaget til budget for 2017, som balancerer med et underskud på 340 tus.kr. Forslaget opererer med samlede indtægter i 2017 på 10,007 mio.kr. og udgifter på 10,347 mio.kr. Det samlede medlemskontingent er budgetteret til 4,662 mio.kr. kalkuleret på en forventning om 10.500 helårsbetalende medlemmer der uændret hver betaler 37 kr. om måneden.
HB har fortsat behandlingen af budget 2017 på det eks. møde 09.11.16. Man har opskrevet det forventede
samlede medlemkontingent til 5,016 mo.kr. ved i forslaget nu at kalkulere med 11.000 helårsbetalende medlemmer der sætter den månedlige betaling op med 1 kr. således at gennemsnittet stiger fra 37 kr. til 38 kr. pr. medlem per måned. Referatet fra mødet 09.11.16 er endnu ikke lagt op på WIKI, så kun HB ved hvad de har besluttet.
Jeg tænker også på, at kassererfunktionen, på linje med alle andre tillidsfunktioner løftes af medlemmer, der frivilligt har stillet op og er blevet valgt til en bestyrelse og som ved konstitueringen har påtaget sig kassereropgaven (Det er sjældent den opgave man brænder allermest for. Derfor stor kadeau til jer der har påtaget sig opgaven).
Som andre allerede har gjort (i tråden efter Martins opslag på FB) vil jeg også advare imod den bureaukratiske eskalering som forslaget vil medføre, for alle kasserere fra HB over kreds- og lokal- ned til bydelsforeninger her i KBH. Jeg vil tro at kompleksiteten kunne risikere at nå et niveau som kun vil kunne løftes professionelt, og i givet fald derfor påvirke det samlede budget negativt.
Men det ER virkelig en spændende idé som jeg ikke ønsker at skyde ned; blot bidrage med nogle faktuelle oplysninger her og nu.

Tak Palle - Jeg er glad for den indsigt du giver.

En af mine tanker bag ideen er at hæve det beløb, som medlemmerne støtter med. Med et gennemsnit på 37 kr. er der god mulighed for at overtale medlemmerne til at betale mere. Jeg tror at et middel kan være, at give medlemmerne større indflydelse på alt over 50 kr. - hvis de ønsker det. Kan vi eksempelvis overbevise 10% af medlemmerne til at betale over 50 kr. og de 50 kr. er dedikeret kontingent, vil det hæve indtægterne med 156.000 kr. årligt (1.000 medlemmer x 13 kr. x 12 måneder).
Omvendt er der også en fare for, at de medlemmer der allerede betaler over 50 kr., vil trække penge væk - og sende dem over til deres egen lokalforening, eller det de nu vil støtte.

Jeg tror det vil være alt for kompliceret rent administrativt at styre, hvis man skal kunne dedikere dele af sit kontingent til noget bestemt - med mindre der kan udvikles et IT-system til at gøre det automatisk.

Personligt har jeg sat mit månedlige kontingent på et niveau, hvor jeg stadig har råd og lyst til at donere til konkrete projekter.

I øvrigt mener jeg en tredjedel af kontingenterne går til det lokale arbejde.

1 Synes om

AVS - den sidste ide - med at man betaler for sin indflydelse passer ikke i min opfattelse af “os”.

God pointe, der bør også være et loft for, hvor meget den enkelte kan støtte enkelte projekter med.