MÆRKESAG 2.5 - Håndtering af persondata

Forslagets tekst

Alternativet vil arbejde for, at digitale frihedsrettigheder bliver en anerkendt del af danskernes rettigheder på linje med vores borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Den digitale sfære er blevet en mindst ligeså væsentlig del af vores liv, hvorfor vi har brug for samme ufravigelige principper til at sætte rammerne for vores digitale færden, som vi har i andre af livets sammenhænge. Alternativet ønsker, at Danmark går i spidsen konsolideringen af disse frihedsprincipper på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Stadig flere menneskers hverdag har internettet som konstant omdrejningspunkt – det være sig uddannelsesmæssigt, professionelt og socialt – og det er derfor yderst vigtigt, at vi formår at oversætte og tolke vores grundlæggende rettigheder, så de passer til denne nye digitale virkelighed. Alternativet vil arbejde for at opprioritere hensynet til privatlivets fred og borgernes retssikkerhed i øvrigt, set i lyset af den kontroversielle Offentlighedslov, Cybersikkerhedsloven og den nuværende danske terrorlovgivning.

FORSLAG 2.5 | Håndtering af persondata

Det skal være forbudt at sammenkøre registre, medmindre det vedtages som en eksplicit og gennemsigtig undtagelse, og registeroplysninger må som udgangspunkt ikke sælges/overdrages eller samkøres uden samtykke fra de pågældende personer.

Al data benyttet i forskning skal være anonymiseret, med mindre de involverede parter har givet deres samtykke – og anonymiseringen skal endvidere ske på en sådan måde, at den ikke kan omgøres, hvilket i dag er meget vanskeligt at sikre.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Politiken for digitale frihedsrettigheder og IT startede sin udvikling ca. 3 måneder før vores flotte nationalle valgresultat i 2015. Jeg (Rolf Bjerre, på det tidspunkt Ordfører på området) afholdte et Pola om innovation på nettet, som blev til 6 spor og grupper begyndte at føde information tilbage. Da valget blev udskrevet besluttede jeg at udvikle en politik med høj og bred inklusion inden valgdagen. Så jeg Afholdte polaer over en uge i Ålborg, Århus, Odense, København og en lille en under Folkemødet på Bornholm, som også blev der hvor vi samlede alle de innovative indspark til et færdigt dokument. Noah Sturis fik ansvaret for at samskrive det og jeg validerede.

Rene Gade blev vores ordfører på området efter valget og jeg overleverede alt til ham. Rene Gade brugte mig klogt og godt, ved 2 deep brief møder, som gav ham mulighed for at bygge ovenpå og yderligere validere og opkvalificere. Hvor jeg i høj grad havde lyttet til mennesker var det min oplevelse at Rene Gade vendte politiken med de faglige interesseorganisationer og erhvervet bredt. Sideløbende indhentede jeg, sammen med flere, hvordan vi positionerede os over for de andre partier.

Efter at Rene Gade har valgt ikke at genopstille til Folketinget, har han også sat mig mere aktivt i spil igen, så derfor er det mig som skriver dette.

For mig at se er ingen politik udvikling i ALTERNATIVET, blevet vendt med så mange mennesker, interesseorganisationer, fagfolk, data-alkymister og stor-erhvervet generelt. Udviklingen har været lang, men har aldrig stået stille. Elementer fra 1. dag er stadig med.

Forslagsstillere

 1. Anders Stjernholm
 2. Henrik Nordentoft
 3. Ida Rytoft Rask
 4. kasper kaae-Aarup
 5. Kennith Nielsen
 6. Lars Myrthu-Nielsen
 7. Liselotte Østerby Nielsen
 8. Noah Reinert Sturis
 9. Palle Skov
 10. Per René Zimmermann
 11. René Gade
 12. Rolf Bjerre
 13. Sanne Gutkin
 14. Thomas Hansen

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

1 Like

Det vil være naturligt her at tale om Privacy-by-Design. Det gør, at vi gør det teknisk umuligt at lave registersammenkørsel uden borgerens accept, og ikke som idag hvor det er nemt at gøre - også selvom borgeren har takket nej.

Samtykket kan laves af en digital robot, så man blot giver robotten nogle regler for, hvad man vil acceptere. Det kunne f.eks. være, at man gerne vil spørges, hvis ens sundhedsdata skal bruges til forskning, undtagen hvis det er til kræftforskning, hvor den blot skal acceptere. Et samtykke kan senere trækkes tilbage, men det kan data, der allerede er udleveret, naturligvis ikke: Man kan ikke bede alle i hele verden om at glemme, at de har set ens AIDS-attest.

Dette vil ligge fint i forlængelse af et ønske om et register over registre.

1 Like

Hej Rolf m.fl.

Tak for jeres engagement i dette vigtige emne.

Jeg ville bare lige høre om I har koordineret de mange forslag med det kommende EU-direktiv om persondata?:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

Jeg er desværre ikke ret meget inde i det, men har arbejdet lidt med personfølsomme data og fik indtrykket af at man med direktivet får hånd i hanke med Facebook og Google. Til gengæld kan det muligvis gøre det endnu sværere at benytte eksempelvis de “nye” BBR Energiforbrugsdata ifm. energiplanlægning i kommunerne.

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.