MÆRKESAG 2.2 - Ret til egne data

Forslagets tekst

Alternativet vil arbejde for, at digitale frihedsrettigheder bliver en anerkendt del af danskernes rettigheder på linje med vores borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Den digitale sfære er blevet en mindst ligeså væsentlig del af vores liv, hvorfor vi har brug for samme ufravigelige principper til at sætte rammerne for vores digitale færden, som vi har i andre af livets sammenhænge. Alternativet ønsker, at Danmark går i spidsen konsolideringen af disse frihedsprincipper på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Stadig flere menneskers hverdag har internettet som konstant omdrejningspunkt – det være sig uddannelsesmæssigt, professionelt og socialt – og det er derfor yderst vigtigt, at vi formår at oversætte og tolke vores grundlæggende rettigheder, så de passer til denne nye digitale virkelighed. Alternativet vil arbejde for at opprioritere hensynet til privatlivets fred og borgernes retssikkerhed i øvrigt, set i lyset af den kontroversielle Offentlighedslov, Cybersikkerhedsloven og den nuværende danske terrorlovgivning.

FORSLAG 2.2 | Ret til egne data
De oplysninger, der er lagret om den enkelte borge, hos en offentlig myndighed eller i en privat virksomhed, skal til enhver tid være fuldt tilgængelige for den pågældende person i genbrugelig form, og dette med tilhørende indblik i, hvem der ellers har adgang til disse data.

I dag afgiver størstedelen af danskerne private oplysninger til Google, Facebook, YouTube osv., og Alternativet mener, i denne forbindelse, at borgerne bør kunne følge med i, og eventuelt få slettet, deres digitale aftryk. Det anerkendes, at dette er en kompleks opgave, da folk ofte giver samtykke til private firmaer, for at få gratis adgang til services på internettet. Ikke desto mindre vil Alternativet arbejde for, at borgerne kan beholde retten til deres private data. Således er ambitionen, at borgerne fremadrettet får retten til at benytte services uden at blive identificeret.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Politiken for digitale frihedsrettigheder og IT startede sin udvikling ca. 3 måneder før vores flotte nationalle valgresultat i 2015. Jeg (Rolf Bjerre, på det tidspunkt Ordfører på området) afholdte et Pola om innovation på nettet, som blev til 6 spor og grupper begyndte at føde information tilbage. Da valget blev udskrevet besluttede jeg at udvikle en politik med høj og bred inklusion inden valgdagen. Så jeg Afholdte polaer over en uge i Ålborg, Århus, Odense, København og en lille en under Folkemødet på Bornholm, som også blev der hvor vi samlede alle de innovative indspark til et færdigt dokument. Noah Sturis fik ansvaret for at samskrive det og jeg validerede.

Rene Gade blev vores ordfører på området efter valget og jeg overleverede alt til ham. Rene Gade brugte mig klogt og godt, ved 2 deep brief møder, som gav ham mulighed for at bygge ovenpå og yderligere validere og opkvalificere. Hvor jeg i høj grad havde lyttet til mennesker var det min oplevelse at Rene Gade vendte politiken med de faglige interesseorganisationer og erhvervet bredt. Sideløbende indhentede jeg, sammen med flere, hvordan vi positionerede os over for de andre partier.

Efter at Rene Gade har valgt ikke at genopstille til Folketinget, har han også sat mig mere aktivt i spil igen, så derfor er det mig som skriver dette.

For mig at se er ingen politik udvikling i ALTERNATIVET, blevet vendt med så mange mennesker, interesseorganisationer, fagfolk, data-alkymister og stor-erhvervet generelt. Udviklingen har været lang, men har aldrig stået stille. Elementer fra 1. dag er stadig med.

Forslagsstillere

 1. Anders Stjernholm
 2. Henrik Nordentoft
 3. Ida Rytoft Rask
 4. kasper kaae-Aarup
 5. Kennith Nielsen
 6. Lars Myrthu-Nielsen
 7. Liselotte Østerby Nielsen
 8. Noah Reinert Sturis
 9. Palle Skov
 10. Per René Zimmermann
 11. René Gade
 12. Rolf Bjerre
 13. Sanne Gutkin
 14. Thomas Hansen

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

Hvordan kan mærkesagen konkret udmøntes?
Jeg synes visionen og målsætningen er umådelig sympatisk, men jeg har forudser gevaldige juridiske hurdles, hvis private virksomheder skal tvinges til at stille data til rådighed for brugeren, specielt i forhold til eksisterende leverandører, der allerede har indgået aftaler med brugerne. Samtidig (og lige så relevant) virker det som en voldsom belastning af startups - men det kan man selvfølgelig komme udenom med krav til størrelse/omsætning/noget helt tredje.

Lige som @joelving har jeg en bekymring for, om det er en stor belastning.

Så godt initiativ, men pas på at det ikke dræber små iværksættere: Det er OK, at borgeren har mulighed for at få sine data, men skal det være “til enhver tid”? Mon ikke det vil være OK, at vi giver virksomhederne en måneds tid til at samle data sammen? Så er der også plads til at en iværksætter kan være på 3 ugers sommerferie.

Og kan vi i øvrigt selv leve op til det? Kan Alternativet idag levere mine data om mig?

Teknikken er selvfølgelig i rivende udvikling - og udviklingshastigheden stiger, om ikke eksponentielt så dog kraftigt. Jeg nævner dette fordi jeg netop har modtaget denne nyhed fra ‘Ghostery’ https://www.ghostery.com/blog/ghostery-news/ghostery-acquired-cliqz/
som bl.a. omtaler ‘The Human Web’ som en nyhed (det er det i det mindste for mig). De skriver:
Among these will be the trial implementation of the Human Web as the infrastructure that we use to collect data to improve our own products. It’s important to underscore how cutting-edge this technology is and the importance it plays in collecting data safely and responsibly from users in a way that completely guarantees their anonymity and privacy. If you’d like to dig into the weeds and learn more about how the Human Web works https://cliqz.com/en/whycliqz/human-web, you check out the open-source code for it here https://github.com/cliqz-oss/browser-core/tree/master/modules/human-web.
For en lægmand som mig lyder det attraktivt; men jeg har ingen forudsætninger for at gennemskue konsekvenserne, og om det overhovedet er relevant. Alt jeg ved, er jeg er meget glad for både ‘Ghostery’ og ‘ABP’ i min hverdag. I min naivitet tror jeg at det virker. :slight_smile:

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.