Luften og miljøet i København

Min drøm om København er en by med ren luft, men det varer åbenbart så længe, at jeg næppe når at opleve det. De forbandede dieselkøretøjer, store som små, irriterer mig grænseløst. Jeg føler virkelig man er gidsel i sin egen by som cyklist, man tør dårligt nok tage en dyb indånding på havelågen ad flaskehalsene rundt omkring i byen. Jeg så gerne at Alternativet fik en mere skarp, agressiv og direkte miljøpolitik, så regeringen, private bilister og erhvervslivet kunne råbes op. Et andet problem er alt det plastik der fyger rundt i luften, ud i havet og ned i havdyrenes maver. Hvor er alternativet i alt det her. Vi må på banen nu.

Få prioriteringen i orden, efter hvad der virkeligt batter noget: start med udfasning af brændeovne i byzone - derefter udfasning af dieselbiler. Tjek selv, hvor meget brændeovne forurener i byer - du vil blive overrasket!

1 Synes om

Hej Uffe, har du noget dokumentation for, at de partikler, som brændeovnene udskiller er lige så skadelige pr vægt, som dem, som forbrændingsmotorer udsender? Det mangler jeg. Tak fra Iben

Hej Flemming
Jeg er meget enig med dig. Det er dog lidt svært, da KBH er forholdsvist grøn allere. Der er følgende knapper at skrue på kommunalt efter min erfaring, hvilke ser du derudover?:
Parkeringsafgift, her lader vi beboere parkere næsten gratis, mens gæster skal betale vildt meget. Ikke så venligt, generøst eller ansvarsfuld, synes jeg. Vi kunne godt bidrage mere selv, så der var færre biler/mere deleri.
Opgradering af cykelstier og forbindelser (sker allerede i ret stort omfang)
Lukning af veje, her er vi i KBH måske lidt for blødsødne
Nye lokalplaner: Her er den største mulighed!!! Her skal vi i langt højere grad bygge en ny type by, hvor bilerne ikke prioriteres og der sættes krav om delebilordning som alternativ til den fastsatte norm for parkeringspladser pr lejlighed.
Facilitering af elbiler og delebiler, her er det svært at gøre mere tror jeg.
Elbusser (udvikling i gang allerede)
Plastik/affald i gaden: Hvad mener du, der kunne lanceres som god/ny ide? Vi har affaldskampagner der kører ok. Vi mangler godt nok sortering på gaden, men det vil næppe give mindre skrald på gaden.
BH Iben

Nå, så fandt jeg ud af hvordan man tagger: @femborg @Uffe

Hej Iben,
tak for din reaktion på mit indlæg. Jeg er glad for, at Alternativet tager
problemet med brændefyring i byområder alvorligt. Det skal ikke forstås som
et forsvar for dieselbiler i byerne, men som en påmindelse om at gøre noget
ved problemet i den rette rækkefølge. Jeg har mine oplysninger om
brændeovnes forurening f.eks. fra FDM:

og fra WHO:
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/en/Indoorsmoke.pdf?ua=1

Jeg har også læst om det på http://www.braenderoeg.dk/

Når jeg kommer i tanker om de andre kilder, skal du høre fra mig.

Du må have en god week-end!

Venlig hilsen
Uffe Lomholt

Mange tak, @Uffe! Jeg fandt det materiale, som jeg kunne huske svagt ud fra dine links, da DCEs tal, er dem som FDM refererer til. De opgør luftforureningen, så vidt jeg forstår meget kvantitativt dvs på vægt eller i hvert fald på en simpel sum af alle partikler. Det tror jeg simpelthen ikke på er en god måde at vise undersøge en helbredseffekt på, da størrelsen og typen af de forskellige partikler og forurenende stoffer må være altafgørende for påvirkningen af vores helbred. Der er lidt for og imod de forskellige partikel typer på side 54 her: http://www.dmu.dk/Pub/SR217.pdf. Det lader til at der er utroligt stor usikkerhed om hvad i partiklerne som rent faktisk betyder noget. WHO rapporten handler om den forurening, som opstår inden i huset, når man fyrer primært i udviklingslandene. Jeg vil tror at det er væsentligt forskelligt fra vores brændeovne og den udendørs forurening her fra.
Jeg savner stadig meget en analyse om hvorvidt de partikler, som udledes fra f.eks. brænderøg er lige så skadelige som den fra forbrændingsmotorer. Det er simpelthen så ukonkret, det vi har. Jeg tror godt, at man kunne stikke dybrere ned i denne problematik end DCE har gjort, det burde vi have et review af i Danmark efter min mening.
God weekend, Uffe:-)
BH Iben

1 Synes om

Hej Uffe Lomholt.

Ang. dit link til www.braenderoeg. dk.

Sitet drives af hustruen til et fremtrædende medlem af Det Økologiske Råd, der har en betydelig indkomst som skribent i rådets publikationer.

Landsforeningen består alene af nævnte hustru. Der er ingen andre medlemmer.

Godt 40% af Det Økologiske Råds indtægter kommer fra Dansk Energi som er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaberne i Danmark. Det er det vi andre i daglig tale kalder en lobbyvirksomhed.

I forbindelse med energi, er brænde uden for selskabernes kontrol en sten i skoen på energiselskaberne. Strategien er at fokusere på brændeovnene som løftestang til at få bestemmende kontrol med energipolitikken i Danmark.

Det Økologiske Råd og Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening publikationer er talrige gange undsagt af bl.a. Lunds Universitet, Københavns Universitet foruden lægefaglig ekspertise hvor særlig de godt 8000 undersøgelser fra BørneAstmaKlinikken under ledelse af professor Hans Bisgaard ikke underbygger postulaterne om brænderøgs sundhedsskadelige effekter.

Heller ikke Dødsårsagsregistret under Sundhedsdatastyrelsen har registreret brænderøg som dødsårsag.

Dansk Energi har meget elegant brugt Det Økologiske Råd som budbringer at fake news uden selv at få snavsede fingre.

Brænderøg kan forårsage gener, men hysteriet om dødsfald er skabt af fremtrædende medlemmer af Det Økonomiske Råd fordi de er presset af deres hovedsponsor om at skaffe resultater.

Inden der ukritisk linkes, kan det anbefale at foretage et faktatjek.

Hej Iben Rathje.

Din skepsis angående farligheden af luftbårne partikler er faktisk essensen i en sundhedsfaglig vurdering af specifikt effekten af brænderøg. Du har præcist sat fingeren på undersøgelsernes uunderbyggede påstande.

DMU’s rapporter bygger hovedsageligt stadig på spredningsmodellerne DEHM og UHM som ikke omfatter de sundhedsfaglige undersøgelser.

Rapport nr. 217 adskiller sig fra de forrige ved at nævne alle usikkerhedsfaktorer allerede i punkt 2,3, men mangler stadig væsentlige kliniske undersøgelser som bl.a. professor Hans Bisgaard fra BørneAstmaKlinikken har foretaget. Netop spredningsmodellernes sundhedsmæssige konklusioner har været genstand for kritik fra sundhedsfaglige kredse, da konklusionerne ikke kan bekræftes af de kliniske undersøgelser.

DMU påstår desuden at de har udviklet EVA modellen. Det er ikke korrekt. DMU har tilpasset modellen til danske forhold, men de kliniske sundhedsfaglige undersøgelser der burde underbygge påstandene er stadig fraværende.

Bemærk også at DMU i deres rapporter nævner forskelle dødstal grundet brænderøg. Forskellen i dødstallene forklares med ændrede beregningsmetoder. Dette bekræftes ikke af Skorstensfejerlauget der sidder inde med sikre oplysninger om antal brændeovne i hovedstadsområdet.

Som du også påpeger kan partiklers sundhedsfaglige følger ikke beregnes ud fra PM betegnelser, hvilket celleundersøgelser fra bl.a. Lunds universitet har opdaget. Samme resultat viste et dansk forskningsresultat.

Professor Hans Bisgaard opdagede på baggrund af over 8.000 indlæggelser, at de mindste partikler - ofte betegnet PM 2,5 - ikke nødvendigvis var de mest skadelige. Opdagelsen skabte en del ophidselse. Hovedsageligt blandt ikke-sundhedsfaglige kredse.

Særlig kritisabelt er DMU’s anvendes af Det Økologiske Råd som kilde. Det Økologiske Råd er en interesseorganisation der ikke driver selvstændig forskning. VSL-værdier der henvises til er en økonomisk model, og ikke en videnskabelig metode.

DMU’s rapport nr. 217 er en skrivebordsøvelse uden praktisk værdi. DMU har koncentreret sig om modellernes funktion, men undladt at indsætte korrekte data i modellerne.