Lokalt valgnyt

Så er der lidt nyt fra vores valgkamp I Randers

Valgtorv i Randers gik virkelig godt her i lørdags. Vi har en lille håndfuld folk, og vælgerne tog rigtig godt imod os. Klima er SUPER højt på dagsorden - også her i Randers.

Nu på lørdag d. 25. maj er vi til VALGTORV på Slotspladsen fra kl. 10 til 13. Vi har styr på det praktiske så du skal bare møde op hvis du har lyst til at hjælpe med at dele materiale ud.

Derefter slutter vi os til FOLKETS KLIMAMARCH, som også har et arrangement her i Randers. Vi håber at lokalforeningen på Syd Djurs slutter sig til os. Vi har Å med og de fine grønne faner, så find os der. Vi vil rigtig gerne være mange, så det der tydeligt at Alternativet står, stærkt på den grønne dagsorden.

Se også https://www.facebook.com/search/top/?q=folkets%20klimamarch%20randers%3A%20valget%202019&epa=SEARCH_BOX

PÅ GADEN I RANDERS OG OMEGN – vil du med?

Niels og Birgitte har allerede være ud flere steder og vi bliver taget godt i mod. Vi rykker ud med Å, en god stak flyvers. Vi har planer om at komme på gaden hvis ikke hver dag, så hver anden. Vi forsøger at komme godt omkring - også i oplandet. Hvis du har lyst til at være med så ring/skriv til Birgitte (40550430) eller Niels (26236092)

VALGTORV OG TØJBYTTE SAMMEN MED ALTERNATIVES UNGE 1. JUNI

I forbindelse med Valgtorv 1. juni på Slotspladsen laver vi et tøjbytte arrangement. Vi har lidt tøj men kan sagtens bruge mere! Så kig i skuffer og skabe find det tøj som kunne skabe glæde hos andre og tag det med. Vi starter kl. 10 og bliver ved til kl. ca. 14

Du kan hjælpe : Hvis du har bøjler, en bøjlestang et spejl, en stumtjener eller andet som kunne være nyttigt, så ring til Anna (21148817) eller Birgitte (40550430)

MERE GRØNT OG GODT I VENTE

Vi planlægger også et event med uddeling af skralde-mad og et evnet/uddeling af materiale i Jennumparken. Vi har ikke datoer på plads, men når vi har, hører I fra os igen.

GRØNNE og glade hilsner

Torsten, Niels og Birgitte