Lokalt Å-møde for medlemmer i Brønshøj-Husum-Vanløse 22. august

Hej medlem af Alternativet i Brønshøj-Vanløse

Har du lyst at mødes og snakke politik? – Så kom og vær med! ;O)

Vi er to politisk aktive i Brønshøj-Husum-Bellahøj-Lokaludvalg. Gitte er medlem, Kristian er suppleant, og vi vil gerne have kontakt til jer.

Vi inviterer derfor til et uformelt møde hos Gitte. På mødet vil vi - efter en præsentationsrunde og intro til Å-arbejdet i Lokaludvalg og Borgerrepræsentationen - drøfte vores interesser, og hvordan vi kan arbejde lokalt med Alternativets interesser.

Mødet afholdes tirsdag d. 22. august kl. 19-21 hos Gitte. Tilmelding senest d. 14.8. Læs mere og tilmeld dig HER

Vi glæder os til at se dig! ;O)
Mange hilsener, Kristian Larsen og Gitte Kirkeby, mobil 2182 2268.