Lokalkredsmøde i Østjylland


Kære lokalforening
Vi i Skanderborg sidder tit med ønsket om at komme ud med
Alternativets politik i lokalområdet fx til diverse lokale arrangementer i
vores kommune, hvor det vil være naturligt at et politisk parti stiller op.
Meget vil vi gerne fortælle om, men ofte er der ikke nok lokale kræfter til
at gøre det.
Vi har derfor tænkt, at flere ved mere og sammen er vi bedst, og det må
vi kunne udnytte.
Vi vil derfor gerne invitere alle lokalkredse i Storkreds Østjylland til et
samarbejde om udarbejdelse af materiale, som kan bruges til
arrangementer, hvor den lokale kreds vil fortælle noget om Alternativets
politik.
Mulige emner kunne være: Co2-forurening
Earth overshoot day
Svineproduktion, arbejdspladser og miljø
Rent drikkevand
Neonicotinoider og mere natur
Alternativet og demokrati
Alternativet i byrådet
Alternativet og flygtninge
Uffe som statsminister
Andre emner kunne der selvfølgelig også være, men hvis alle vil være
med, så kunne vi måske producere nogle foldere - plakater - faktaark
eller små film. Ja,her er det kun fantasien og evnerne, der sætter
grænserne :wink: Måske kender vi også nogle mennesker andre burde have
glæde af?
Kort sagt! Vi i Skanderborg vil gerne invitere alle lokalkredsene til et
møde i Storkredsens lokaler i Jægergårdsgade 164a, 1.sal, 8000
Århus C.
Søndag d. 23.sep. kl. 10.00 - 14.00 ​(medbring selv madpakke)
Tilmelding eller spørgsmål kan sendes til: joernsimonsen94@gmail.com
Uffe som statsminister!
Skanderborg lokalkreds
pdf