Lokalforeningen i Assens kommune er stiftet

Mandag den 8. februar 2016 blev der afholdt stiftende generalforsamling for lokalforeningen i Assens kommune. En stor tak til de ildsjæle der tog initiativ til det.

Der var pænt fremmøde, med over halvdelen af medlemmerne af Alternativet i kommunen fremmødt. Lokalforeningen blev stiftet, og der blev valgt en bestyrelse. Bestyrelsen har siden holdt et konstituerende møde, hvor der blev valgt næstforperson og kasserer.

Vi fik en stor hjælp fra kredsen, som sendte en repræsentant der hjalp med at gennemgå de foreslåede vedtægter, som blev vedtaget med mindre ændringer.

Hvis andre vil i gang med at lave en lokalforening, vil jeg bare sige: Kom igang!

Havde jeg selv vidst der ville være en så stor interesse for det i mit lokalområde, hvade jeg selv taget initiativ i stedet for bare at vente. Men tag kontakt til kredsen som noket af det første, for her er der en masse hjælp at hente til stiftelsen af lokalforeningen.