Lokal arbejdsmarkedspolitik


(Jan Skovgaard Nicolaisen) #1

Måden vi får skabt arbejdspladser som opfylder Alternativets værdisæt