Lock down og overvågning

Jeg er i fuld forståelse for at landet er mere eller mindre lukket ned for at standse spredningen af corona virus.
Jeg er blot ikke i fuld forståelse for at diktatoriske tiltag vedtages når de er uden direkte sundhedsfaglig forbindelse.
Senest er masseovervågning af danskernes mobiltelefoner indført for at seruminstituttet kan checke om vi opfører os ordentligt - hva f… bilder de sig ind.
Hvor mange diktatoriske tiltag kan vedtages under coronaparaplyen inden nogen råber op?
/Lars

4 Likes

Det er vel her at Alternativet kan gøre en forskel, Ved højlydt at sige fra overfor de Diktatoriske tiltag.
Det vil komme i pressen.
Finn

2 Likes

Det kunne være rart med en udmelding - om ikke andet fra Josephine, da Torsten tilsyneladende er bundet af en eller anden misforstået fred på Christiansborg, så regeringen uhindret og uimodsagt kan indføre hvadsomhelst

1 Like

Er helt enig, det er gået for langt nu … i min optik gik regeringen for langt da de begyndte at lukke grænserne og i første omgang forsøgte at påstå at det var ud fra en anbefaling fra sundhedsmyndighederne.
Det er godt vi har Søren Brostrøm der er modig nok til at sige tingene som han ser dem og ikke bare retter ind, det er i den sammenhæng vigtigt vi kæmper for at holde embedsmandsværket fri for politisk indflydelse hvilket S fra dag 1 de fik regeringsmagten har gjort deres til at underminere.
Hvad der virker og ikke virker ifht. at bekæmpe virus og holde økonomien i live med mere er der ikke nogen der med sikkerhed kan svare på lige nu og det er helt fint der bliver lavet tiltag, men det er vigtigt at vi holder gennemsigtigheden og holder fast i demokratiet i den her situation, det skal Alternativet kæmpe for, der er rigeligt med folk der går i takt på Christiansborg lige nu og ikke tør ytre nogen form for kritik.

2 Likes

Spørgsmålet om overvågning til statsministeren samt statministerens svar ses her:
https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-ekstra_-statsministeren-forlaenger-nedlukningen-af-danmark_176805 ved 54:11.

1 Like

Og hvad så, det kan jeg til enhver tid fravælge om jeg ønsker det. Her er der tale om ren statslig overvågning af min færden.
Hvis staten overvåger dig 24/7 så vil du på et tidspunkt få en bøde, for et eller andet sted vil du overtræde en eller anden regel de har fundet på - og så har de dig.
Om du synes den verden er sjov er dit valg, jeg synes det ikke.

1 Like

Kære Hanne62,
Du er velkommen til at kæmpe de kampe du mener er værd at tage og jeg vil støtte dig et langt stykke hen ad veje.
De kampe jeg tager ligger tæt op ad dine. Mine handler om borgerens ret til magt over eget liv gennem nærdemokrati, frihed fra overvågning, herunder statsovervågning samt retten til selv at definere, hvad et godt liv er.
At jeg begår mig på de sociale medier er ikke ensbetydende med at jeg ønsker at lade tech-giganterne bruge mine data - så det kæmper jeg imod.
At jeg begår mig i samfundet er ikke ensbetydende med at jeg vil lade staten indsamle mine data og bruge dem mod mig, så det kæmper jeg imod.
I dette specielle tilfælde ønsker staten specifikt at indsamle data med det klare formål at bruge det til overvågning og kontrol af mig som individ. Det kan jeg på ingen måde anerkende som god forskning, det er simpelhen bare nyfigen snagen.
Så svaret på dit spørgsmål er nej, det er på ingen måde dobbeltmoralsk at ville hindre voldsmonopolet i at begå overgreb.
/Lars

2 Likes

Kære Lars Terkelsen.

Ja, jeg vil gerne være med til at insistere på fri forskning. Jeg ved ikke, hvor initiativet kommer fra, altså hvem er nysgerrig på hvad? Jeg håber, at det er forskersiden!
Fx blev jeg virkelig hårdt ramt i går, da nyheden om, at 17 læger er døde i Italien for at passe på og overvåge kritisk syge 24/7. Måske er det mere vigtigt at forske i, hvordan kritisk udstyr bringes til sundhedsvæsenet og hvilken kvalitet, det har: Min søn kan meget snart komme til at stå i en situation, hvor han skal overvåge respiratorindlagte 24/7 i forbindelse med covid 19.
Friheden sidder ikke i vores telefon, den sidder i hjertet - og nogle gange i hjernen! :heart_eyes: :smiling_face_with_three_hearts:

Kære Gunhild,

Jeg er glad for at din søn har mulighed for at bidrage til at hjælpe i den krise landet befinder sig i, vi prøver alle at gøre vort. Med hensyn til dine betragtninger omkring forskningsfrihed er jeg ikke helt enig, og jeg vil gerne have lov at uddybe.

Fri forskning betyder ikke nødvendigvis fri adgang til andre menneskers data, det betyder lidt forenklet at du må læse og udforske et hvilket som helst emne der passer dig, så længe du selv betaler for det og så længe du ikke stjæler andres data.
Forskningsfrihed betyder at du som finansieret forsker kan udvide dit eksperticefelt i den retning du finder bedst.

Tidligere (indtil 2007) blev der skelnet mellem universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Sektorforskning var forskning der skete på direkte opdrag fra staten men universitetsforskere var at betragte som forskere med forskningsfrihed.
Med den nuværende model, hvor der ikke skelnes mellem sektor og fri forskning findes meget lidt forskningsfrihed og mange forskere har mundkurve indbygget i finansieringsmodellerne.

Nå du derfor går ind for fri forskning kan jeg fortælle at det står rigtig skidt til for forskningsfriheden - det har Helge Sanders ide om forskning til faktura sørget for.
Nå du samtidig sidestiller centralstatens ønsker med fri forskning må jeg sige at du er galt afmarcheret.

I dette tilfælde er centralstaten og min interesser i overenstemmende.
Staten, repræssenteret ved seruminstituttet, ønsker at overvåge om personer, der er i besiddelse af en mobiltelefon, overholder påbud ikke at nærme sig andre med en mobiltelefon.
Det har intet med forskning at gøre, kun kontrol og manipulation.

Jeg går ind for forskningsfrihed og jeg går samtidig ind for at forskerne skal holde nallerne fra mine data med undtagelse af, jeg eksplicit giver dem tilladelse dertil.
Dertil finder jeg statens forsøg på kontrol og manipulation skræmmende.

Alt det bedste
Lars

1 Like

Kære Lars - Mit håb er, at den frie forskning finder de mest relevante emner at undersøge!
“Du er ikke din telefon”. Og nej det er fuldstændig ligegyldigt at vide, hvor mennesker er fysisk! Det vigtigste er hvor de er i hjertet. Jeg er ked af, at jeg måske ikke rigtig kan forklare min fornemmelse… Jeg vil dig ikke noget ondt - når man påbegynder fri forskning - ja så ved man jo ikke, hvor man ender - eller hvad svaret er…

Lars, jeg er nysgerrig på, hvordan det kan være, at du føler dig angrebet - altså hvis det er det du oplever? Ved du noget mere konkret om dette såkaldte forskningsprojekt?

Kære Gunhild,

Jeg forstår ikke dit spørgsmå.
At jeg er imod en centralstats overvågning af borgerne betyder vist ikke at jeg føler mig personligt angrebet - det betyder blot at jeg ikke kan lide at staten snager, specielt ikke når staten samtidigt forsøger at definere, hvad det gode liv er.

Dit spørgsmål om forskningsprojektet er jeg også lidt i vildrede på. Der er et forsøg på at samle date ind om, hvordan man bedst styrer befolkninger, der er ikke noget sundhedsfagligt forskningsprojekt.

Omvendt må jeg vel spørge dig, hvor din tillid til at staten ved bedst kommer fra?

Alt det bedste
Lars

1 Like

PROSA er enige med dig, Lars. De advarer om udlevering af sundhedsdata til Statens Serum Institut og kalder det et meget alvorligt indgreb i borgernes frihedsrettigheder:

https://www.version2.dk/artikel/prosa-advarer-udlevering-teledata-ssi-meget-alvorligt-indgreb-borgernes-frihedsrettigheder?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=ing_daglig

Citat:

Det er et meget alvorligt indgreb i borgernes frihedsrettigheder, hvis Statens Serum Institut (SSI) får udleveret informationer fra teleselskaberne omkring alle danskeres færden.

Sådan lyder advarslen fra de it-professionelles fagforening, PROSA, der efterlyser tydelige retningslinjer for brugen af teledata og afkræver klare svar på, hvordan SSI vil behandle de data, der efterspørges i kampen mod coronavirus.

»Vi skal selvfølgelig gøre, hvad vi kan, for at forhindre coronasmittens spredning. Men vi behøver ikke at tilsidesætte alt for mange af vores grundlæggende rettigheder som borgere i et frit og demokratisk land,« siger PROSA’s formand, Niels Bertelsen, i en pressemeddelelse.

Statens Serum Institut har tidligere demonstreret total disrespekt lovgivningen, for borgernes retssikkerhed, for beskyttelse af borgenes private følsomme oplysninger og for Datatilsynet:

https://www.version2.dk/artikel/trods-henvendelse-datatilsynet-fortsatte-statens-serum-institut-ulovlig-deling-sundhedsdata

Hilsen Christine

1 Like

Er det ikke også sådan at SSI rent faktisk er en privat virksomhed og ejet af en Saudi-prins… (eller husker jeg forkert)?

Det var vaccinedelen der blev solgt fra. https://www.ssi.dk/om-ssi/instituttets-historie

tak for linket, Lars.

Jeg kan læse at det er vaccinedelen der er solgt fra…