Ligestilling og mangfoldighed i kunst og kultur

Forslagets tekst

Der er et stort behov for en fokuseret indsat på problemerne med ligestilling og mangfoldighed på kunst- og kulturområdet. Vi bliver nødt til at fokusere på problemerne vedrørende repræsentationen af køn, alder, etnicitet, geografi og eventuelt sociale forhold. Har alle børn og unge der lyster det, mulighed for at dyrke de kreative interesser der interesserer netop dem? Bliver de begrænset af strukturelle forhold så som økonomi, sociale skel, kønsstereotyper, aldersdiskrimination mm.?

Når vi kigger rundt på de danske kulturtilbud, så er det tydeligt, at der er nogle problemer med mangfoldighed og ligestilling, både når det gælder de optrædende kunstnere og når det gælder publikum. Problemstillingerne er dog vidt forskellige, alt efter hvilke kunstneriske discipliner der er tale om.

Hvordan sikrer vi, at festivaler ikke kun har mandlige artister spillende? Hvordan sikrer vi, at den danske scenekunst ikke bliver en lukket fest for den hvide middelklasse? Hvorfor lægger så mange unge piger instrumenterne fra sig, når de når en vis alder, hvilket reproducerer en strukturel skævvridning inden for musikken gældende for alle alderstrin og i alle musiske positioner? Og hvordan sikrer vi, at ansættelser i alle dele af kulturlivet finder sted på baggrund af de mest kvalificerede valg og ikke på baggrund af vanetænkning?

Alternativet vil gerne udfordre vanetænkningen på ligestillings- og mangfoldighedsområdet, og foreslår derfor at nedsætte en ligestillings- og mangfoldigheds-taskforce, der både skal afdække problemerne på ligestillings- og mangfoldighedsområdet og som skal komme med forslag til håndgribelige og operationelle værktøjer til afhjælpning af udfordringerne.

Hvordan forslaget er udarbejdet

Kulturpakken bygger på Alternativets kulturpolitiske vision og er således en udmøntning af visionsteksten fra Alternativets partigrogram. Kulturpakken bygger ovenpå på de landsdækkende laboratorier, der dannede grundlaget for den kulturpolitiske vision fra 2014.

I 2016 er der afholdt nye kulturpolitiske laboratorier i Aarhus og København, hvor nye perspektiver, ideer og holdninger har været med til at folde visionerne ud.

Ligeledes er der afholdt fagpolitiske laboratorier med kunstnere og fagpersoner inden for kunst og kultur, der har viden på deres specifikke fagområder og har tilført kulturpolitikken faglig dybde.

Sidst men ikke mindst har medlemmer og ikke-medlemmer, fagpersoner og ikke-fagpersoner fra både de politiske og fagpolitiske laboratorier dannet baggrundsgruppe for processen og er undervejs blevet præsenteret for kulturpakkens indhold med mulighed for at give feedback.

En svaghed ved processen er, at den været lang og ressourcekrævende. Det betyder, at der undervejs har været perioder med stilstand, hvilket kan have været frustrerende for medlemmer, der har deltaget i laboratorier. Derudover er det en svaghed, at anden omgang af laboratorierne kun er afholdt i de store byer, om end der har været mulighed for medlemmer i andre dele af landet at afholde laboratorier.

Forslagsstillere

 1. Anne Grete Kamilles
 2. Badar Shah
 3. Daniel Hauberg
 4. Gita Maria Thomassen
 5. HC Molbech
 6. Henrik Marstal
 7. Jacob Fuglsang Mikkelsen
 8. Kirsten Andkjær Petersen
 9. Laura Marie Klindt Nielsen
 10. Matthew Daniali
 11. Niko Grünfeld
 12. Rasmus Nordqvist
 13. Ruth Johnsen
 14. Saxe Sebastian Lomholt

Status på forslaget

Status: Under udvikling (efter høring)

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.

1 Like

Det jeg har citeret er forslaget. Resten af teksten er målsætning og diskussion af emnet generelt. Det er lidt uklart, hvem der skal nedsætte denne task-force - er det Alternativet, regering/stat, “civilsamfundet” eller en fjerde aktør?

Jeg er lidt skeptisk ift at nedsætte komiteer, taskforces etc til denne slags opgaver. Som oftest er problemerne fint afdækket, værktøjerne er kendte, og det der mangler er politisk enighed/opbakning.

1 Like

Forslaget er under udvikling efter høringsprocessen. Gruppen af forslagsstillere tager input fra høringsprocessen og beslutter sig derefter for, hvad der skal ske med forslaget.