Lige en indkaldelse mere - denne til opstillingsmøde i Storkreds Sjælland

Kære medlem af Storkreds Sjælland

Hermed indkaldes til opstillingsmøde for Folketings- og Regionsrådskandidater d. 28. Marts fra 10.30-14.00 (Sted meldes ud senere - Kan du byde ind med et sted, hører vi gerne om det)

Såfremt der også melder sig kandidater til Dialogrådet vælges disse også den dag. Opstillingsgrundlag til Dialogrådet findes her

Der udsendes endelig dagsorden og program senest 14. Marts.

Er du interesseret i at stille op som kandidat til Folketing eller Regionsråd, så finder du uddybende information om deadline, “krav” til optillingen samt opstillingsgrundlag her. Husk at downloade det og ikke skrive direkte i det :slight_smile:

Kontakt gerne storkredsen på storkreds.sjaelland@alternativet.dk hvis du har spørgsmål. Skriv gerne et telefonnummer, hvis du ønsker en snak. Så ringer vi dig op.

Vi glæder os til at se dig til opstillingsmødet og til at høre fra dig før hvis du ønsker at opstille.

Grønne hilsener

Storkredsbestyrelsen