Lige barselsrettigheder til begge forældre, tak! // Alternativet

Det halter stadig med ligestillingen på barselsområdet i Danmark. Det skal der ændres på, og derfor foreslår Alternativet nu at indføre en ny barselsmodel, som fokuserer på lige rettigheder for begge forældre.


Importeret fra: https://alternativet.dk/aktuelt/nyt/lige-barselsrettigheder-til-begge-foraeldre-tak