Lejres årsmøde kommer efter landsmødet

Kære Lejre Alternativister.

I har ikke hørt fra os i lang tid og det har der været flere grunde til.

Hele turbulensen omkring valg af ny politisk leder vil vi ikke komme nærmere ind på, men det er klart at det har sat tanker i gang hos os allesammen.
Flere har forladt partiet, mens andre, som os der får det her nyhedsbrev i vores postboks, vælger at tro på Alternativet og dets politik.

Men helt overordnet var det selvfølgelig Corona krisen, som fik os til at aflyse årsmødet, som ellers var sat til at skulle finde sted i marts måned.
Og herefter har bestyrelsen så afventet hvilke politiske og især organisatoriske signaler der måtte komme fra lokalforeningens overordnede strukturer, dvs. primært storkredsen og landssekretariatet.

Og der er da også kommet bestyrelsen ting for øre, som gør, at vi lige vi vente en ekstra gang, før vi indkalder til årsmøde.

For det første er der landsmøde den 26.september, hvor vi ved at der kommer forslag som kan få stor betydning for det lokale arbejde.

Og for det andet ved vi, at der helt konkret arbejdes på forslag om at samle kræfterne ude i lokalforeningerne ved fx. at slå flere kommuneforeninger sammen eller ved at uddelegere administrative arbejde til storkredsen og så lokalt at arbejde i klubber.

Disse forslag kan vi selvfølgelig ikke udfolde her fra Lejres bestyrelse, men hvis i er nysgerrige kan vi henvise jer til dem som arbejder med forslagene.

Hvorom alting er, vil Lejres bestyrelse først indkalde til årsmøde nogle uger efter landsmødet, dvs. tidligst en gang i oktober, så dette brev er blot for at fortælle jer, at vi stadigvæk er her og at i ikke er glemte.

Alt er herfra og fortsat god sommer.

Bedste grønne hilsner,
Bestyrelsen for lokalkreds Lejre,

Carsten Teichert, forperson
Kai Drewes, næstforperson
Ulla Jensen, kasserer