Landbrugspolitik


(jensfiskeren@gmail.com) #1

Jeg tror at det er på tide at slå til lyd for en egentlig model for fremtidens landbrug - Dansk landbrug skylder 360 milliarder kr væk - bundet i jord og bygninger - samfundet har en pligt her, ligesom vi valgte at komme bankerne til hjælp med div.bankpakker for at få dem igang igen efter bankkrisen i nullerne, er det efter min mening at oprette en hjælpepakke for landbruget.
En statsstyret gældssanering til 0kr pr ejendom med krav om en økologisk produktion fremover med en 2årig statslig subventionering - alt på frikvillig basis - hvis man vil være gældfri må man altså fremover også være økologisk landmand med alt hvad dette indebære.
Bankerrne vil naturligvis lide et tab, som kan trækkes fra over en årrække,men samfundet vil blive rigere - landbruget vil blive mere vitalt og miljøvenligt, sprøjtegifte vil forsvinde fra frugt og grønt. Vi vil standse nedsivningen til grundvandet over en årrække - der vil stadig være rester fra tidligere tider, men vi stopper op her med at sprøjte afgrøderne og dermed yderligere forurening. Dyrvelfærden vil igen komme i top i den animalskeproduktion og antibiotikaresistens MRSA, vil af sig selv langsomt forsvinde ud af staldene.
De meget store gårde vil som Gram Slot også kunne operere som økologiske lokomotiver og man kan med overbevisende tal på bundlinien signalere til at her er der penge at tjene -