Landbrug uden kemi

Jeg skal opfordre alle bornholmske medlemmer af alternativet til at stille krav til hovedbestyrlsen om et klart bud på en kommende landbrugspolitik - Det er overordentlig nødvendigt at markerer sig med en politik fremover på dette område - Der er virkelig grøde, derude på landet - ikke mindst p.gr.a. dårlige priser - især på animalske produkter i den konventionelle ende af skalaen - nye landbrugspakke - nye sprøjtemidler og flere - og ikke mindst en tyngende gæld - som landbruget ikke selv magter at betale tilbage - 375 milliarder Vore drikkevandsresourcer er truede og med mere kemi mere truede - henved 1/3 af alle boringer i DK er forgiftede med landbrugets sprøjtegifte over minimumsgrænserne - og er blevet lukkede - jo flere år der går før vi får stoppet denne kemigiftige proses jo værre bliver det at skaffe rene boringer - de der lukkes bores op et andet sted i området i et for søg på etablere rent vand - det gåt måske i en periode indtil bevægelser mellem grundvandets forskellige aflejringer løber sammen og det giftige blandes med det rene og dette er en on-going proses -
Det rene drikkevand kommer ikke af sig selv - det skal der arbejdes for - derfor er det nødvendigt med en strategi -
Det økologiske landbrug er kendetegnende ved drift uden sprøjtegift - godt for drikkevandet - ved bedre vilkår for dyr - køer på græs - grise med adgang til friarealer - og ingen stres, der fordrer halekupering -forbudt for øvrigt - men ingen overholder det - og langt bedre priser - et prima A slagte svin af regnes med henholdsvis 1000 kr og 3000 kr - gæt selv hvor -
Derfor er det hul i hovedet ikke at indregne de fordele, der ligger i økologisk drift, i en kommende landbrugsreform - og hvis der er noget bønder bryder sig om, er det priser på deres varer.
Vi kunne alle efter finanskrisen blive enige om at hjælpe finanssektoren med op til flere epokegørende finanspakker - det skal vi frem til i landbruget -
En statsstyret gældssanering - med et statstilskud i en 2 årig overgangsperiode - tilgengæld for en opstart af en økologisk produktion - alt på frivillig basis - fordelene vil være en en øget og bedre betalt landbrugseksport - kvalitetssikrede produkter uden sygdomskim - en produktion,der ikke belaster hverken dyr eller planter/miljø og en struktur forandring i landbruget, der ikke ville hige efter stordrift men efter hvad tid og resourcer tillod - eks. storbrug kunne opdeles i mindre brug og gøre ejerskab for unge landmænd lettere - alt dette skal selvfølgelig efterprøves i teori og praksis - men det er klart at dette paradigmeskifte vil fordre sine mænd - både på borgen og lokalt - er Slternativet i stand til at sætte denne dagsorden - med henvisning til flere penge i kassen, flere arbejdspladser, mere eksport, mere knowhow - flere proekter til 3.verden basret på egen økonomi og enkelthed i drift og ikke afhængig af de store kemigiganter og deres politiske fortalere -
Det er en skitse - men en principel en af slagsen - glem hadet og uviljen mod bønderne - gør som Mandela - lev med dem i en verden af goodwil thinking -
Jens Fisker