Læseliste til et bedre EU (oplæg til videre arbejde)

Efter at EU’s kommisionsformand Jean Claude Juncker holdte sin ”Tale om Unionens tilstand” den 13/9-2017 blev jeg oprigtigt nysgerrig efter at finde ud af; Hvad er EU’s plan fremover?, Hvad er grundlaget for planen? og Hvordan kan vi i Alternativet hjælpe med en reformering af EU.

Derfor har jeg forsøgt at samle en ”læseliste” til os interesserede, så vi kan tale sammen på oplyst grundlag og deraf deltage i at udvikle EU til det bedre efter Alternativets grundlæggende vision for et bedre EU:

”Alternativets grundlæggende vision for EU er at videreudvikle samarbejdet, så det bliver mere grønt, socialt balanceret og demokratisk.”

_

Oplæg til læseliste:

_

Den første er en ”Køreplan”.
Den viser i kompakt form planen frem til juni 2019 hvor der er EU-Parlamentsvalg.
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-soteu-factsheet_da.pdf

Talen 13/9/2017:
Tale om Unionens Tilstand 2017 (den udvidede udgave – vigtig).
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_da.pdf

I Kommisionsformandens tale af 13/9/2017 henviser han til ”Talen om Unionens Tilstand 2016” som værende dér hvor der blev fremlagt en kurs for det europæiske projekt.
https://publications.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/c9ff4ff6-9a81-11e6-9bca-01aa75ed71a1
(Man kan downloade et eksemplar på dansk)

Dernæst nævnes Bratislaveerklæringen fra 16/9/2016:

I marts 2017 udkommer så ”Hvidbog om Europas fremtid” der mere eller mindre deltaljeret danner grundlag for det videre arbejde med at reformere EU frem mod parlamentsvalget i juni 2019.

Hvidbogen:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/hvidbog_om_europas_fremtid_da.pdf

Faktablade:

5 scenarier om EU’s potentielle fremtid.
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_da

https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-five-scenarios_da

De / Det næste skridt
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_da

Der er, slutteligt, også en henvisning til Rom-traktaten (af 25/3/1957) og Rom-erklæringen (ved fejringen af 60-års dagen for Rom-traktaten).

Rom-Traktaten:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0023

Rom-Erklæringen:

Jeg håber, ved at lave denne lille liste, at man har fået et indblik i; hvad EU’s plan er fremover og hvad grundlaget for planen er.

Deraf håber jeg at vi sammen kan arbejde videre med Alternativets grundlæggende vision for EU og sammen deltager i at vi, i Alternativet, kan hjælpe med en reformering af EU.

(undskyld på forhånd for fjel og mlagner).

Jeg har fundet ud af mere:

EU’s nuværende grundlov er Lissabon-traktaten og derfor skal vi da have den med her
(fra Folketingets EU-oplysning):
http://www.eu.dk/da/dokumenter/traktater

og videre:
http://www.eu.dk/da/spoergsmaal-og-svar-folder/hvad-handler-lissabontraktaten-om

5 Synes om

Virkelig godt initiativ. Skal nok supplere.

Jeg er nyt medlem og jeg vil gerne høre om I har en gruppe, der mødes og diskuterer EU-emner eller hører foredrag e.l… Så ville jeg gerne være med. Mange hilsner fra Sidsel Dyekjær

Hej Sidsel,

Hvis du bor i København mødes vi næste gang den 27 oktober klokken 17-19, hvor vi debatterer Tyskland,

EU, Europa, Alternativet Og Tyskland]%2C%22ref%22%3A46%2C%22source%22%3A2%7D

Hej,

Er par gode links til nyheder med EU-stof.

https://www.neweurope.eu/

2 Synes om

Se dette indlæg fra Steen Gade:

Altingets podcast er super.

https://www.altinget.dk/artikel/podcast

1 Synes om