Længe efterspurgt nyhedsmail fra Storkreds bestyrelsen

Kære Medlem i Sjælland
Der sker rigtig meget rundt om i Alternativet, både nationalt, regionalt og lokalt. Der er ingen tvivl om at en af vores største udfordringer, hvad enten vi taler storkreds regi eller lokalt regi, er at mobilisere frivillige nok til at løfte opgaverne, så vi alle stadig får energi af at være frivillige i Alternativet.
I det her nyhedsbrev forsøger vi at skitsere hvad der sker af ting i storkredsregi frem mod vores ekstraordinære årsmøde. Der skal ikke herske nogen tvivl om at vi allerhelst brugte al vores energi hos jer i lokalforeningerne, men realiteten er også at der er nogle opgaver der SKAL løftes på den korte bane, som gør at vi er nødsaget til at prioritere vores tid, så vi også kan se os selv som frivillige i Alternativet. Hvis I står med idéer, problematikker eller hvad det nu måtte være så skal vi gøre vores bedste til at guide videre hvis vi ikke selv kan hjælpe jer.

Nyhedsbrevet indeholder

 1. Storkredsbestyrelsen
 2. Opgaver til lokalforeningerne samt på tværs af kredsen
 3. Kommende møder
 4. En guide til at navigere på Alternativets sider Facebook, Dialog og AlleOs til de aktive

1) STORKREDSBESTYRELSEN
Den samlede flok består af følgende personer, med følgende ansvarsområder:
Lea Lie Forperson, Kandidatudvalg og Nyhedsbrev
Tanja Schjellerup Næstforperson, medlemskontakt og storkredsmail, digitale platforme og planlægning ekstraordinært årsmøde.
Ulla Munksgaard, Kasserer, Økonomisk udrykningstjeneste, planlægning af Budget 2017 inkl. fordelingsnøgle til lokalforeningerne.
Niels Poul Dreyer Medlem og POFO repræsentant, planlægning af ekstraordinært årsmøde
Armin Vauk Medlem, planlægning af ekstraordinært årsmøde
Janni O. Pippilotta Kreikenbohm Suppleant, medlemskontakt og storkredsmail

2) OPGAVER TIL LOKALFORENINGER samt PÅ TVÆRS AF KREDSEN
Her er opgaverne for lokalkredsene: Alle gamle vedtægter godkendes midlertidigt, men skal revideres senest 1. November 2016.
Lokalkredsene skal inden 1. november tage udgangspunkt i de nye minimumsvedtægter vedtaget på landsmødet 2016 og føjer evt. noget lokalt til. De nye vedtægter skal indsendes til og godkendes af Hovedbestyrelsen. Når de forhåndsgodkendte/rettede vedtægter returneres holder lokalkredsen et ekstraordinært årsmøde og vedtager de rettede vedtægter (evt. eneste punkt på dagsordenen).
Med de nye landsvedtægter fulgte der forskellige opgaver, som vi gerne skal løse i fælles flok. Derfor ønsker vi, at I - hvis I ikke allerede har det på plads - sætter fokus på, at finde repræsentanter som har lyst til at deltage aktivt i et eller flere udvalg på tværs af kredsen. De repræsentanter vi gerne vil finde behøver ikke sidde i en lokalforenings bestyrelse, men blot være medlem af Alternativet.
_a) Lokalforeningerne skal finde en repræsentant fra hver lokalkreds til kandidatudvalget. _
b) Lokalforeningerne skal finde en tovholder for kommunalvalg 2017 (KV17) for de enkelte kommuner, som kan være kontakten til det tværkredslige KV17 team.
c) Alle interesserede frivillige, der vil deltage i et Sundhedsudvalg i Storkredsen, opfordres til at melde sig på banen. Dette udvalg skal være med til at forme både den nationale og regionale linie frem mod Regionsrådsvalget i 2017

Vi søger interesserede til følgende:
a) FT Team - Team omkring folketingskandidater-kandidater
b) RV17 Team - Team omkring Regionråds-kandidater
c) EU19 Team - Team som arbejder hen imod at finde en mulig kandidat til Europaparlamentet fra Sjællandskredsen.
d) Vi søger også folk med forstand på medier og kampagner til vores Medie/markedsføring team
e) Økonomiteam
f) Frivillige som vil hjælpe til med events og folkemøder
g) Kandidater til Storkredsbestyrelsen, Ombudsråd, Konfliktmælingsråd, Folketingsvalg og Regionsrådsvalg. Kontakt storkredsen på storkreds.sjaelland@alternativet.dk - hvis du har lysten til at deltage.
h) Der dukker helt sikkert flere teams op - har du en idé til et team?

3) KOMMENDE MØDER

 • Torsdag den 15. september 2016 kan du deltage i Uffes Masterclass, som afholdes i Vordingborg, klokken 17-21. Kontakt Christine Gliese i landssekretariatet (cristine.gliese@alternativet.dk) , hvis du ønsker at deltage, så du sikrer dig, at der er plads.
 • Weekenden den 24-25 september afholdes KV17 arrangement for KV17 tovholderne i Sjællandskredsen.
 • Lørdag den 24. September 2016 afholdes åbent storkredsbestyrelsesmøde . Det afholdes hos Armin, på Elmevej 1, 4180 Sorø fra kl. 11.00-17.00
 • Lørdag den 24. September 2016 afholdes første møde i kandidatudvalget. Det afholdes samtidig med det åbne bestyrelsesmøde hos Armin.
 • Lørdag den 23. Oktober 2016 afholdes ekstraordinært årsmøde i Rådhussalen i Byens Hus på Stændertorvet i Roskilde. Her skal der blandt andet vedtages nye vedtægter, valg af folketingskandidater, valg af repræsentant til ombudsrådet og repræsentant til konfliktmælingsrådet.
  Der vil snarest kommende en seperat indkaldelse hertil, med yderligere information.
 • Lørdag den 26. November 2016 holdes Alternativets 3. års fødselsdag. Samme dag og sted afholdes det halvårlige landsmøde. Noter det i kalenderen.

4) EN GUIDE TIL AT NAVIGERE PÅ ALTERNATIVETS SIDER
At være opdateret, hjælper dig til at forstå hvad der foregår. Afhængig af hvor nysgerrig du er, kan vi anbefale nogle steder at surfe rundt. Vi bruger en del links i nyhedsbrevet, så det er godt at kende guiden.
Vedtægter for storkredsen: De eksisterende vedtægter findes på dette link: [http://alternativet.dk/sjaellands-storkreds/]
Alternativets landsvedtægter fra 28 maj 2016 findes på: [http://alternativet.dk/website/wp-content/uploads/2016/02/Alternativet_vedtaegter_2016.pdf]

Der er oprettet en side som hedder AlleOs [AlleOs // Alternativet] som er Alternativets samlende platform for alle medlemmer og frivillige. Her kan du finde Dialog, kompetencer, ressourcer og med tiden alt muligt andet. Her kan du - og vi opfordrer til det - oprette dig som bruger og finde rundt blandt medlemmer og aktive. Hvis du har brug for at finde kontaktoplysninger om en person eller kende din kreds, eller lokalforening, er det let at finde det i søgefeltet øverst. Siden er logisk opbygget, hvor den leder brugeren videre til bl.a. vores interne debatside som hedder Dialog. Det er her vi bl.a. debattere politiske forslag, debatdogmer, værdier og meget andet. I modsætning til Facebook forsvinder dit indlæg og dine spørgsmål ikke væk i en tidslinie. En anvisning i menuen til en ny side kaldet Wiki giver dig let adgang til links rundt omkring. Prøv det hele og se hvad du finder. Fx kontaktoplysninger til kredsbestyrelsen finder du på følgende måde:
[AlleOs // Alternativet], klik på personen og kontakt kommer frem.

På Facebook har vi en gruppe for Sjællands Storkreds [Alternativet - Sjællands Storkreds | Facebook]

Alternativets officielle facebook side er [Redirecting...]

På facebook er der mange forskellige Alternativet grupper. Den mest aktive er dog Alternativet: en seriøs bæredygtig omstilling (SBO) [Bæredygtig omstilling | Facebook]
Her kan du altid spørge efter andre grupper der kunne have din interesse.

Begge indeholder en masse opslag, spændende artikler og sidstnævnte rigtige gode debatter, men du skal være hurtig på SBO for der er ca. 50-100 opslag om dagen og hvis et opslag ikke er aktivt debatteret forsvinder opslaget ned i tidslinien og er usynlig på 5 minutter.

Håber at du er nået så langt i vores skriv, og at vi snart ses i virkeligheden.

De bedste hilsner
Bestyrelsen
Storkreds Sjælland