Lægdommer fra 2024 - indbydelse til Grundlisten

Kære alternativister i København

Det er nu blevet tid, at lave den nye Grundlisten med navne på borgere der står til rådighed som lægdommere. Kommer man på listen, er det i perioden 1 januar 2024 til 31 december 2027, at man kan blive udtrukket til at blive lægdommer.

Alle borgere kan sende en ansøgning ind til kommunen. Men medlemmer af partierne bliver særskilt inviteret af kommunens grundlisteudvalg, fordi udvalget sætter partimedlemmer forrest i køen.

Udvalget vil herefter foretage udvælgelsen ikke mindst med et blik på, at få en sammensætning der afspejler den danske befolkning. Når listen træder i funktion fra 2024, er det Østre Landsret som gennem lodtrækning udpeger folk til at dømme i de konkrete retssager.

De grundlæggende krav for at blive lægdommer er:

  • Du må ikke fylde 80 år inden udgangen af 2027
  • Du må ikke være ude af stand til at varetage en lægdommers pligter på grund af åndelig eller legemlig svaghed
  • Du skal være dansk statsborger
  • Du skal kunne tale og forstå dansk
  • Du skal bo i Københavns Kommune.

Lægdommere skal sikre borgernes kontrol med - og indsigt i - retsplejen.
Hvis du ønsker mere information om hvad det vil sige at være lægdommer, kan vi henvise til følgende links fra domstolsstyrelsen;

Video på Youtube

På hjemmesiden om hvervet

Links til blanketter og vejledninger

For at sende din ansøgning gennem Alternativet skal du indsende følgende oplysninger til vores mailadresse kbh@alternativet.dk senest d. 12 februar;

Fulde navn

Cpr nr.

Stillingsbetegnelse og eventuelle ansættelsessted (hvis statslig)

Adresse

Postnummer

By

E - mailadresse

Mobilnr.

Etnicitet (angiv “Dansk” eller “Anden end dansk”)

Kommunen behandler personlige oplysninger som følger;

“Grundlisteudvalget skal i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 orientere dig om, at hvis du indsender en ansøgning om optagelse på grundlisten, vil Grundlisteudvalget behandle de oplysninger, du selv afgiver i ansøgningen (navn, personnummer, adresse, stilling, uddannelse etc.), og kontrollere disse oplysninger ved opslag i CPR. Oplysninger om navn, personnummer, adresse og stilling videregives til præsidenten for Østre Landsret, hvis du optages på grundlisten.”

Alternativet København vil selvsagt behandle de indsendte oplysninger med fortrolighed og slette dem efter de er indsendt til kommunen.