Lad os igen skrive historie sammen - Rasmus Nordqvist kandidatur

Vi er dem, der er den: Lad os igen skrive historie sammen

Den bæredygtige omstilling er ikke alene et mål, det er vores opgave og eksistensberettigelse i Alternativet. Lad os sammen skrive historie og styrke vores politiske bevægelse.

Rasmus Nordqvist, gift med Nicolai, uddannet designer, bor på Nørrebro, elsker at rejse i tog og medstifter af Alternativet.

70 % er ikke et mål, det er en opgave

Mindst 70 procent! Så meget skal vi reducere vores udslip af drivhusgasser inden 2030. Det er et svært tal at tage ind, det er teknisk og abstrakt. Jeg savner et billede på, en ambition og en plan for, hvordan Danmark skal se ud i 2030. Faktisk tror jeg, at de fleste savner en sådan plan. For hvordan lever, bor og arbejder vi ved udgangen af det årti, vi netop er gået ind i? Hvordan genskaber vi en fri og vild natur? Hvordan sikrer vi, at den grønne omstilling ikke vender den tunge ende nedad, men i stedet bliver en mulighed for at skabe rige liv med mere frihed, livskvalitet og social retfærdighed? Kort sagt: Hvordan ser fremtidens grønne velfærdsstat egentlig ud? Ikke i abstraktioner, men helt konkret. De svar skylder vi os selv at komme med. Det er derfor, vi er her, og det er netop det, vi kan. Vi skal være dem, der stiller de rigtige spørgsmål, gør håb til handling og som har modet til at gå forrest i kampen for et bæredygtigt samfund. Det er det Alternativ, jeg ønsker at være politisk leder for. Men det kræver, at vi går sammen om at skabe en masterplan for, hvordan vi inden 2030 får skabt et samfund, hvor vi lever i balance med natur, miljø, os selv og hinanden.

Projekt 2030: En masterplan for et grønt, retfærdigt og empatisk Danmark

Jeg er stolt af Alternativet. Af os. Af det vi har opnået og skabt. Af det vi har lært og alt det, vi har lagt bag os. Jeg er stolt af, at mange nu taler anerkendende og begejstret om meget af det, vi for kun få år siden stod alene med. Det betyder også, at ambitionsniveauet nu skal hæves markant. Alternativet skal være den stemme, der sætter ord på både den realisme, længsel og på den parathed, der har bredt sig i samfundet. Mit kandidatur til posten som politisk leder for Alternativet er en invitation til jer alle hver især om at være med til at skabe og realisere det, jeg kalder Projekt 2030. Den overordnede idé er, at vi som bevægelse skal være dem, der viser, hvordan vi gør den grønne omstilling til muligheden for at skabe det Danmark, vi drømmer om. Det er ikke et projekt, som jeg på forhånd skal definere i sin substans, for det skal vi gøre sammen. Vi har allerede politikker på de fleste områder, så opgaven er derfor at gøre Alternativet til et stærkt dynamisk samfundsprojekt. Et projekt, hvor der er en klar sammenhæng mellem det lokale initiativ, byrådet, regionsrådet, dagligdagen på Christiansborg og vores europæiske og globale engagement. Et projekt, der tager udgangspunkt i vores manifest, vores værdier og vores tradition for samskabelse. Et projekt, hvor vi lærer af de fejl, vi har begået, hvor vi husker, hvordan vi har skabt de succeser, vi allerede har fejret, og hvor vi bliver ved med at tænke nyt. Projekt 2030 er et projekt, som udspringer af, at vi helt grundlæggende ønsker at forandre og forbedre det samfund, vi har i dag.

Som politisk ordfører og forhandler af blandt andet Klimaloven og Finansloven ved jeg, hvor stor betydning Alternativet har haft for det positive politiske skred, vi har oplevet i de seneste år. Derfor ved jeg, at vi skal turde tage ansvaret på os og sætte os for at udvikle en grøn, bæredygtig og social retfærdig masterplan, som i sin essens er en realiserbar kontrakt mellem os selv og natur, miljø og de kommende generationer. Det er dét, vi skal vise med Projekt 2030. Det er et fælles projekt, som tager afsæt i Politisk Forums politiske sigtepunkter og som skal kunne indfri endnu mere af vores potentiale.

Som politisk leder vil jeg sætte mig i spidsen for, at vi sammen skal

 • Skabe og formulere en klar sammenhængende vision for Projekt 2030
 • Aktivere alle dele af Alternativet, og sikre at alle, der ønsker det, får en rolle i Projekt 2030
 • Styrke vores politiske bevægelse som samfundsaktør og forandringsagent, skabe samling på tværs og sikre sammenhæng mellem drømme, handling og resultater
 • Forsætte vores konstruktive parlamentariske arbejde på Christiansborg, i byråd og regionsråd og dermed skridt for skridt gøre Projekt 2030 til virkelighed
 • Bruge Projekt 2030 til at revitalisere medbestemmelsen og vores demokratiske politikudviklingsprocesser

En skaberorganisation: Reform af vores bevægelse og parti

Projekt 2030 kalder på, at vi skaber en organisation, hvor der er mere plads til handling, skaberkraft og frihed. Vi er alle sammen politikere, men hver er det på sin måde. Det kræver en organisation, der i højere grad er gearet til, at vi arbejder på tværs med store formater og tænker aktivisme, fællesskab og parlamentarisme sammen. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg bruge den første tid af mit lederskab på at omstille vores bevægelse til at være en projektbaseret politisk skaberorganisation med parlamentarismen i byråd, regionsråd og Folketinget, som blot én af sine mange kanaler.

Som bevægelse og parti er vi modnet og er nu klar til - sammen - at ændre de ting og strukturer, der ikke virker og styrke det, der fungerer. Vi skal have mod og vilje til at træffe beslutninger og skabe en organisation, som kan bære et stort, inddragende og dynamisk initiativ som Projekt 2030. Som politisk leder vil jeg påtage mig at facilitere et 360 graders eftersyn af vores struktur, vores medlemsdemokrati, vores inddragelse samt vores ledelsesrum. Helt konkret vil jeg sammen med relevante personer indkalde til visionslaboratorier, hvor vi sammen skal finde svar på spørgsmålet: Hvilken organisation, hvilke strukturerer og ledelsesrum kan bedst muligt understøtte vores arbejde? Målet skal være at nedbryde siloerne mellem Alternativet som bevægelse og Alternativet som parti, og at vi ikke længere taler om Christiansborg og et bagland, som var det to forskellige verdener. Vi er Alternativet. Vi skal skabe rammerne for, at alle medlemmer kan udfolde deres potentiale og drømme. Vi skal afbureaukratisere og fokusere vores arbejde. For kun sådan tror jeg på, at vi kan skabe en organisation, hvor alle kan spille en meningsfuld rolle og udvikle og realisere Projekt 2030.

Konkret vil jeg fremhæve et par ideer, som jeg glæder mig til drøfte med jer:

 1. Delt ledelse: Jeg vil arbejde for, at Alternativets politiske stemme styrkes yderligere og bliver mere mangfoldig fx ved, at flere forskellige niveauer udfylder den rolle, Uffe Elbæk hidtil har udfyldt. Det kan være med oprettelse af en politisk næstforperson.

 2. En reform og samtænkning af vores ledelsesrum: Vores ledelsesrum opleves i dag fragmenterede og uklare. Jeg tror på, at vi kan opnå meget mere, hvis vi gør vores ledelsesrum til rum for skabelse i stedet for kontrol, og hvis vi samarbejder på tværs og deler magten.

 3. Tematisk og projektbaseret organisering: I dag er det i for høj grad geografi, der afgør hvilke diskussioner, vi har og hvem vi debatterer med. Jeg ønsker, vi organiserer os efter temaer, interesser og konkrete projekter og ikke lader os begrænse af hvilken kommune, vi bor i.

Jeg kan ikke gøre det uden jer!

Når jeg stiller op til politisk leder for Alternativet skyldes det ikke personlige ambitioner, men tårnhøje ambitioner på vores fælles projekts vegne. Derfor er mit kandidatur mest af alt en åben invitation til jer alle om at være med til at udvikle og realisere ambitioner, visioner og en mindblowing grøn plan for hele Alternativet.

Der går en lige linje fra min barndoms fredsdemonstrationer, pengeindsamlingerne til fordel for Greenpeace på min skole og mine aktiviteter i Unge mod Apartheid til, når jeg i dag møder op til Klimapåmindelsen uden for Christiansborg torsdag efter torsdag, eller når jeg demonstrerer mod olieefterforskning sammen med aktivister og alternativister på Lolland. Det handler om klima og natur, og det handler om tage et ansvar, om at være aktiv, om at kæmpe for det, man tror på, både når solen skinner, og når det regner.

Mange af mine kolleger på Christiansborg er akademisk uddannede. Selv har jeg aldrig rigtig lært at sætte nutids-r. Til gengæld ved jeg og I, at jeg vil gå til opgaven som politisk leder som et engageret, sårbart, erfarent og fejlbarligt og helt menneske.

18 Likes

DET ER FANTASTISK

At vi har 6 kandidater til posten som politisk leder, som på hver sin måde er kvalificerede, og jeg har stor respekt for, at vi åbner for processen, så medlemmer, som ikke er valgt ind i folketinget, kan stille op, om end vi godt kunne have brugt mere tid til at debattere, hvad vi forventer af vores politiske ledelse fremadrettet.

Jeg er virkelig glad for at Rasmus Nordqvist er en af kandidaterne.
Vi har siden valget haft et fantastisk samarbejde i folketingsgruppen og på den grønne gang, og vi har opnået en masse resultater, lige fra at være med i Finansloven, Klimaloven til en Handleplan imod børn og unges rygning.
Rasmus gør et virkelig godt arbejde både indenfor og udenfor Christiansborg. Han er visionær, velorienteret og skarp i det politiske spil. Han kan både stå fast, bevare overblikket, sætte retning og er god til at samarbejde og samle, både indenfor partiet og på tværs af partierne, og Rasmus har stort fokus på samarbejdet imellem medlemmer, folkevalgte, borgere og hovedbestyrelse.
Når jeg ser, hans opstillingsgrundlag bliver jeg helt høj, og er ikke i tvivl om, at han er den kandidat, som bedst kan løfte den tunge arv efter Uffe og bringe os et skridt videre, - og så er det en kæmpe fordel, at Rasmus kan gå i salen, i udvalgene og er skarp i både debatter og interviews.

11 Likes

Tak for dit skriv Rasmus Nordqvist!

En kort kommentar herfra. Jeg er ret glad for at læse dette afsnit om én af de idéer du gerne vil drøfte videre.

“3.Tematisk og projektbaseret organisering: I dag er det i for høj grad geografi, der afgør hvilke diskussioner, vi har og hvem vi debatterer med. Jeg ønsker, vi organiserer os efter temaer, interesser og konkrete projekter og ikke lader os begrænse af hvilken kommune, vi bor i.”

Med tanke på, hvor spredt ud over landet vi er, i større eller mindre kommuneafdelinger, og hvor vigtigt det er, at mærke energien i de emner man brænder mere for end andre, er idéen beskrevet her, en super god måde, at få samlet os på.

Sådan at vi istedet for at brænde inde med de gode idéer, kan brænde igennem med dem, sammen med ligesindede!

Uanset hvem der måtte ende som ny PL, håber jeg, at det her er en idé, som vi kan få debatteret og ført ud i livet, langt mere end tilfældet er idag :muscle:

De bedste hilsner
Nanna

10 Likes

Kan tilslutte mig, hvad Nanna skriver. Hos os er vi for få, til at få projekter i gang, så ophævelse af grænser vil være frisættende i arbejdet.
Delt ledelse, giver også god mening.

Hilsen Julie Margrethe

4 Likes

Hej Rasmus

Jeg kan se at du foreslår en politisk næstforperson. Er dét det samme som delt ledelse, eller er det anderledes i din optik? Det lyder nemlig lidt som en mere ‘light’ version du lægger op til, og det synes jeg personligt er ærgerligt, men selvfølgelig en ærlig sag. Jeg skal blot lige være sikker på at jeg forstår dine ord rigtigt…!?

3 Likes

Nej det er ikke delt ledelse som jeg forstår andre taler om. Det ud fra to opmærksomheds punkter. For det første har vi dag en delt ledelse som jeg syntes vi skal få til at fungerer. Vi har dels en politisk leder og en forperson for HB. Når det ikke har fungeret endnu tror jeg meget det er fordi vores politiske leder med uffe i den position helt naturligt har fyldt meget. Det kan vi ændre nu hvor vi går fra “stifterne” til en vi vælger på en anden måde. For det andet tror jeg det er vigtigt at vi ved hvem der har rollen, det er vigtigt at vi taler ind i det system der er i dansk politik samtidig med at vi hele tiden udfordre og forandre.
At jeg foreslår en politisk næstforperson er det fordi jeg gerne alligevel ser at vi deler opgaverne ud og derfor kopierer den struktur vi ser i HB. Håber det giver dig svar på hvorfor jeg foreslår som jeg gør :slight_smile: Rasmus

Hej. Kunne godt tænke mig at høre, om der er noget fra de andre kandidater, hvor du tænker , bare jeg også havde tænkt på det. Og tage med vidre hvis, du bliver valgt som leder?
Mvh. Jeanette Dahl

Hej Rasmus,

Tak fordi du stiller op.

Jeg har tre spørgsmål, jeg gerne vil høre dine mening om.

Alternativet ønsker radikale forandringer af vores samfund, herunder en forandring af rammerne for vores finansielle system. Kan de radikale forandringer rummes indenfor rammerne af EU’s bankunion?

Albanien og Nordmakedonien fik et foreløbigt nej til at indlede optagelsesforhandlinger med EU sidste år. Danmark støttede det nej. Hvad tænker du om den holdning?

Carbon fee and dividend er en model med C02-afgift der betales tilbage til borgerne med samme beløb til alle. Hvad tænker du om denne model?

Håber spørgsmålene giver mening.

Bedste hilsner,
Jan K

Hej Jan, Tak for dine spørgsmål.

Dit første spørgsmål er jeg simpelthen ikke sikker på et klart svar. Der er ingen tvivl om at bankunionen er skabt ud fra det økonomiske system vi har i dag, og derfor også tildels understøtter det. Om jeg så er tilhænger af at vi skulle tiltræde er jeg ikke klar til at svare på (og øvrigt noget vi vil skulle diskuterer internt) men der hvor jeg ved at bankunionen kan gøre en forskel er når det kommer til kontrol med bankerne som vi dag ikke har kontrol med. Specielt for et land som danmark hvor vi har tilladt enkelte banker at blive alt for store har vi brug for bedre kontrol end vi i dag kan.
Når det kommer til Albanien og Nordmakadonien har jeg flere gange talt højt og tydeligt imod den danske regeringens position, jeg mener det er vigtigt vi åbner os op og starter optagelsesforhandlinger - de er en proces som er vigtigt for de to landes udvikling.
Og Carbon fee and dividend er svart et tydeligt ja, som du kan se uddybet her i et indlæg fra efteråret https://www.information.dk/debat/2019/09/saet-afgifter-paa-former-klimabelastning-giv-pengene-tilbage-befolkningen det er jo heller ikke en model der er ukendt for os da vi længe har talt for den i forskellige udformninger.

Så et utydeligt og to tydelige svar :slight_smile: Rasmus.

Hej Jeanette, ja der er meget vi taler om på landevejen som jeg selfølgelig mener er både rigtigt og vigtigt. Særlig vil jeg fremhæve. Theresas pointer om klimastaten, som meget vigtige. Vi må og skal have et opgør med konkurrence staten som vi kender den i dag og indrette vores samfund helt anderledes.
Men den vigtigst pointe som vi alle 6 har er at vi skal arbejde meget bedre sammen som politisk bevægelse og det bliver nok noget af det vigtigste de kommende år. gode hilsner Rasmus.

2 Likes

Supertak for svar, Rasmus - det var faktisk ikke fordi, jeg var så meget i tvivl om to af spørgsmålene, men de andre kandidater havde fået samme spørgsmål, så du skulle ikke snydes :slight_smile:

1 Like

Mange tak for svar

1 Like

Inspirerende oplæg, som giver mig lyst til at deltage i projekt 2030.
Jeg har ikke før deltaget i politisk arbejde, men valget af Trump til præsident i USA fik mig til at føle, at jeg burde engagere mig mere som borger, så jeg meldte ind i partiet.
Det er dog ikke rigtig lykkedes mig at finde ud af, hvor i Alternativet jeg kunne deltage/bidrage. Et nyt projekt på tværs af lokalforeninger lyder spændende.

Jeg stemmer på dig, fordi jeg mener,

 • det er vigtigt for at Alternativets overordnede politik bliver kommunikeret klart og af en person, som både er politisk ordfører og politisk leder, og som har Alternativets værdier integreret i sin kommunikation
 • at du med din lune og venlige personlighed, klare kommunikation og gode visioner er den bedste leder til at føre Alternativet videre og fortsætte de opnåede gode resultater fremover
 • at du foreslår, at vi sammen skal finde ud af at definere en organisation med klare lederroller fremover og gode betingelser for debat og ideer fra alle, der vil bidrage.

Pøj-pøj…

2 Likes

Kære Rasmus

Mens jeg har været i gang med at overveje alle seks kandidater, har en negativ ting stillet sig i vejen for, at jeg kunne have lyst til at stemme på dig.

Den betyder især noget i forhold til ledelse og bagland.

Vi var en del i København som blev ret kede af, at du deltog som stiller på et kontroversielt forslag til vores årmøde i lokalforeningen op til kommunalvalget i 2017.

Det var et forslag som fuldstændig kuppede den proces, som havde været igang i månedsvis ifht til afklaring af spidskandidatens mandat og magt-omfang. Forslaget ville samle al magt hos spidskandidaten, og var udarbejdet af personer, der på Facebook også havde delt uvederhæftige personangreb på nogle af de meget aktive frivillige i arbejdet.

Det er klart at du som menigt medlem havde ret til at være stiller, men samtidig må du jo have været klar over, hvad det uformelt har af betydning, når en mf’er sætter sit navn på som stiller af et forslag – især i en lokalforening.

Da jeg ellers har oplevet dig som et dejligt og begavet mennesker, kunne jeg godt se dig som vores kommende politiske leder, men jeg har behov for et ærligt og klart svar på, hvordan din forståelse af din indblanding som mf’er i den sag ser ud i dag?

Og er det stadig dit syn, at det bedste er at samle al magt – organisatorisk, kampagneledelse og politisk – hos spidskandidaten ved det næste kommunalvalg i København?

Du må også på tidspunkt have været klar over, at der i lokalforeningen var en del aktive medlemmer, der oplevede det som dybt problematisk, at den priviligerede position på Christiansborg allerede blev brugt til at påvirke lokalforeningens kommunalvalgsforberedelse. Tænkte du på det, og på hvordan din deltagelse som stiller ville blive opfattet?

KH

Troels

PS: Til alle andre – hold alle følsomme debatter herinde på dialog og lad dem ikke brede til Facebook.

Hej Troels,
Tak for at du spørger direkte!
Jeg vil først sige at meget er ændret fra vores situation frem mod valget i 2017 til valget der kommer i 2021. Derfor tror jeg også at den strategisk tilgang vi skal have er en helt anden nu end det var. Jeg mener det var vigtigt at give et tydeligt mandat til den der blev valgt som spidskandidat for vi skulle til tydeligt at kunne tegne et meget klart billede og budskab til vælgerne om vores tilgang til det kommunale arbejde i København.
Jeg må ærligt indrømme at jeg faktisk først meget sent blev klar om de konflikter der var og omfanget af dem op til valget i København. Så jeg tror også der blev læst meget ind i et forslag og det at jeg og andre var stillere end det egentligt var min intention med det. Så nej tænkte ikke på at det jeg var stiller blev læst som andet end opbakning til det forslag det handlede om.

Det er også klart at der er stor forskel på hvilken rolle man har, som politisk leder mener jeg dybest set ikke man skal gå ind i den slags forslag, slet ikke som stiller, også fordi man er valgt på landsmøde og dermed er alle medlemmers politiske leder. Det er noget andet som alm. MF’er. Jeg syntes det er meget vigtigt at MFerne også tager del i vores forskellige dele af organisationen også vedtægter og ikke får mundkurv på eller set som noget andet.
Men man og jeg skal selvfølgelig altid være klar over hvad vores stemme betyder og det er også noget jeg tror vi alle er blevet meget klogere på i løbet af vores første 6 år. Selv har jeg prøvet at få tid til at deltage i så mange møder som muligt som medlem af Kbh foreningen og egentlig bruge min stemme som medlem. Det gør jeg jo eksempelvis ikke i den kreds hvor jeg er opstillet da jeg jo ikke bor der.

Håber det svare dig på dine spørgsmål.
Gode hilsner Rasmus.

1 Like

Tak for svar, Rasmus.

Jeg havde dog også håbet på en læring om, at man som mf’er skal sørge for at stikke fingeren godt i jorden før man blander sig i sin lokalforening – for ikke som i dette tilfælde at brase ind i noget.

Det handlede jo ikke kun om konflikt, men om at et solidt fodarbejde for at lave en inddragende for alle aktive medlemmer blev kørt af sporet. Et arbejde du jo ikke var bekendt med.

Det fik også den konsekvens at mange frivillige faldt fra, da alt det fodarbejde, de havde lagt energi i blev ignoreret.

Her kan det være at du og forslagsstillerne mente der var vigtigt udfra en et strategisk tanke at samle magten hos spidskandidaten, men det kostede dyrt på andre niveauer.

Men derudover, ja, så er jeg helt enig i at det er skønt, når mf’ere deltager lokalt.

1 Like

På en uddannelse i Sociokrati i sommer, lavede jeg sammen med underviserne et Alternativet organisationsdiagram, på baggrund af en brainstorming med to andre fra Alternativet.

Der lavede vi netop tema-cirkler (grupper) i organisationsdiagrammet, alle forbundet med mindst to personer i “overgrupper/-cirkler” (Pofo, evt. også opdelt i højere grad i temaer) og i “undergrupper” (udvalg).

Sociokrati et har meget at byde på, som vi kan udvikle vores organisation og demokratiske processer til hhv. langt fladere og forbundne strukturer og til mere effektive og mindre magtorienterede beslutningsprocesser, hvor kritik ikke ses som noget negativt, men som vigtige input, og hvor metoden i langt højere grad fremmer ‘eco’ (bæredygtige beslutninger for hvad der er bedst for Alternativet) end ‘ego’ (enkeltpersoners darlings)

1 Like

Hvor tårnhøje ambitioner har du ift. Ny Politisk Kultur internt, Rasmus?

Jeg har særligt bemærket, at de fleste kandidater IKKE mener vi er i krise, herunder dig. I din talen status quo op i går, som forklaring på, at vi ikke er i krise, blev jeg noget modfalden.

Selvom der er lyspunkter, så er det for mig at se, et eklatant fravær af realistisk sans og en slags manipulerede udenomssnak og måde at tale op, som jeg tit har oplevet medlemmer eller ansatte har misbrugt til at lukke ned for en person, et tema eller en samtale med.

Udover der er meget lang vej til at komme i nærheden af det antal mandater vi havde før, så har vi mistet flere tusinde medlemmer, vist nok 4.-5.000, heriblandt en hel del meget engagerende og aktive medlemmer, og nogen af os tilbageværende har tabt gejst og energi.

Det kunne mærkes i de sidste to valgkampe, vi var simpelthen for få, og det sled at være så få. Fx var der områder i København, hvor der ikke blev sat valgplakater op, fordi der ikke var nogen til at gøre det.

Nogen lokalkredse har ingen bestyrelse, og i min egen lokalkreds er bestyrelsen faldet fra 7 til 3 personer, fra et månedligt møde til fire møder om året, og jeg tvivler på om der kan mobiliseres byrådskandidater til næste kommunalvalg, som vi jo har lige om hjørnet. Sidst var vi tre på valglisten.

Jo, jeg mærker også fornyet energi ved de sidste måneders hændelser og beslutninger, omend jeg ikke er i nærheden af at nå op på det niveau jeg har været, som nærmest var svarende til et fuldtidsjob.

For mig at se, har vi ikke kun en empatikrise i samfundet, men internt i organisationen, hvor indlevelse i andre, udover ens nærmeste “kollegaer”, interessenter og interesser, har været en mangelvare og haft en destruktiv indvirkning på mange medlemmer og beslutninger, ligesom konfliktskyhed og fravær af mod, gennemsigtighed, ydmyghed generøsitet og nysgerrighed har.

Uanset, så har det medvirket til tidskonsumerende konflikter alle steder i organisationen og til lorteomtaler i medierne, sidst her med afsæt i tidligere Landssekretariatsmedarbejder og folketingsmedlem, som gik så vidt, at stikke knive i ryggen på Josephine “for Alternativets bedste”.

Hvor blev du af? Har du nogen som helst steder taget afstand til det ift. ny politisk kultur?

Selvom det blev modsagt af andre, så er det så langt ude vi er, længere væk fra ny politisk kultur kan vi ikke komme.

Der er brug for omhyggelig fokus på det fremadrettet, så vi kan få stoppet den rå moppe, udpegnings- og udskamningskulptur, som ikke blot er ødelæggende for vores såkaldt demokratiske valg og for Alternativet, men også for dem det går ud over.

Det er foregået i Hovedbestyrelsen, på grøn gang, i Landsekretariatet og mange andre steder i Alternativet. Du er også en del af denne kultur.

Derfor skal vi have en politisk leder som ikke primært tænker i politik, men som også har gedigen fokus på ny politisk kultur internt, både på borgen og i resten af Alternativet.

Hvis ikke, får vi bare mere af det samme, og det får vi sgu ikke flere medlemmer af til at være i og med Alternativet, er jeg overbevist om.

Hvad vil du gøre for ikke selv at bidrage til det her, og til at fremme ny politisk kultur internt?

1 Like

Hej Rasmus. Tak for din kamp for at udbrede Alternatives fantastiske visioner.
I de fleste partier - og også her hos os i Alternativet - snakker vi tit om ligestilling, men måske kradser vi lidt i overfladen uden at turde gå i dybden med nogle grundlæggende og måske svære elementer af emnet. Hvordan ser du på ligestillingsdebatten, hvis vi hiver fat emner som kulturelt betinget værdisættelse af maskuline versus feminine værdier, børnevelfærd, institutionalisering osv.?

1 Like

Kære Rasmus.
Jeg er vild med din lancering af “Projekt 2030” :slight_smile: Du har så inderligt ret i, at danskerne skal have et billede på en masterplan over hvordan er det så vi får mulighed for at leve, når vi er ved at omstille det hele til et bæredygtigt, ansvarsfuldt, næstekærligt, humant, godt, grønt liv. -I vores lille smørhul i verden - såvel som til inspiration over hele kloden. TAK, Rasmus, for dit visionære klarsyn (også) i dén henseende. :green_heart:

Og så vil jeg sige - her Lørdag aften d. 1/2, hvor valget til PL netop er blevet afgjort:
Det ærgrer mig SÅ meget, at div. kommentatorer ikke forsøgte at nuancere dit såkaldte “nederlag”. For jeg er 100% overbevist om, at rigtig mange har undladt at stemme dig hele vejen til PL, ene og alene af den grund, at vi ikke kan undvære noget som helst af din fantastiske arbejdsindsats som politisk ordfører på Borgen.

Dér skal du nemlig blive ved med at skabe yderligere stor respekt om Alternativets parlamentariske formåen, og så må en anden (Josephine :pray:) kaste en masse arbejde efter at revitalisere bevægelsen.

Tak, Rasmus, for din kæmpe indsats. Og… Go - go - go :green_heart:

6 Likes