Lad os få et stop for 5G på jorden og i rummet

Indtil konsekvenserne er fuldt undersøgt, og de relevante forskere, læger og miljøorganisationer har fået lov til at fremlægge de beviser, der er for at 5G er skadeligt for alt liv på jorden, bør der laves et midlertidigt stop for udrulningen af 5G i Danmark.
Hvis disse forskere har ret, så vil 5G være skadeligt for mennesker, dyr - herunder især fugle og insekter - og planter, men det vil også medføre en enorm forurening af jorden og jordens atmosfære at opsende 20.000 satellitter med en levetid på ca. 5 år.
Jeg mener, at Alternativet må sætte menneskers, dyrs og jordens sundhed i første række, og derfor bør gå ind for et stop for 5G, i det mindste midlertidigt, mens man så undersøger, hvordan det går med mennesker og dyr i de områder, hvor 5G allerede er blevet etableret.

Forskere, læger og miljøorganisationer har skrevet en appel for at få stoppet 5G - her kommer to små uddrag, nederst kommer link til selve apellen, som rummer begrundelserne og links til den forskning, som de fremlægger.

“Hvis telekommunikationsindustriens planer for 5G bliver virkeliggjort, vil intet menneske,
intet dyr, ingen fugl, intet insekt og ingen plante på Jorden kunne undgå eksponering 24 timer i
døgnet, 365 dage om året for niveauer af RF-stråling, som er flere hundrede gange højere end hvad
der eksisterer i dag, uden nogen mulighed for at flygte nogen steder hen på planeten. Disse 5G
planer truer med at fremprovokere alvorlige, irreversible helbredseffekter på mennesker samt
permanent skade på alle Jordens økosystemer.
Der må træffes umiddelbare foranstaltninger for at beskytte menneskeheden og miljøet i
overensstemmelse med etiske krav og internationale aftaler.”

“Verdens regeringer spiller terninger med livet på Jorden
Albert Einstein er berømt for udtalelsen, at “Gud spiller ikke terninger”.
118 Men ved at fortsætte med at sende på Jorden og fra rummet med 5G, denne teknologi af millimeterbølger,
der tidligere er brugt som energi våben til militære operationer og kontrol af masserne,
119 så spiller verdens regeringer hensynsløst terninger med livets fremtid på Jorden.
At nægte at acceptere og anvende relevant og valid videnskab er etisk uacceptabel.
Eksisterende forskning viser, at 5G - og især rumbaseret 5G - overtræder principper som er fastlagt
i en lang række internationale aftaler.”

5 Likes

En relevant debat.

3 Likes

Jeg har stillet et forslag, som her og nu søger medstillere. Forslaget er i al sin enkelhed at adoptere 5G Appellens krav om moratorium for 5G, indtil 5G er undersøgt.

2 Likes

Tak, jeg har meldt mig som medstiller!

1 Like

Meget snart har 1000 færinger skrevet under på et NEJ til 5G. Det svarer til, at over 100.000 danskere gør det samme. De er seje: https://www.skrivunder.net/vit_ynskja_ikki_5g_net_i_foroyum?fbclid=IwAR39bipeplf1d7xvda5HRyRateHMjL2XKWa1EF4tUi4jOD2wkZNvrUUqHVg

1 Like

Hele debatten om risikoen ved 5G er et lærestykke i misinformation hvor debattørernes primære informationskilde er Facebook og YouTube.

Ingen af ovennævnte referencer er valide. Der plukkes selektiv i undersøgelser der af fagfolk for længst er afvist som vås. Det imødegås af mere vås fundet på nettet.

Ingen af ovenstående har faglig indsigt i hverken stråleskader eller neurologisk udredning. Anette Astrid Paulin kolporterer kritikløst det rene vås.

Julius Gorm Graakjær Grantzau følger trop uden at bibringe debatten substans.

David Wedege Petersen argumenter for at 100.000 danskere er klogere end eksperterne - det er de ikke - de er bare de fleste.

Jeg vil gerne være medstiller.

Du godeste - hvad bliver det næste?

Skal Alternativet oprette endnu en arbejdsgruppe under Politisk Laboratorium der skal debatterer det magiske vand der får kompasnålen til at bevæge sig?

Hvor er debatten nu? Det er meget veldokumenteret, at trådløs teknologi skader mennesker, dyr og planter. Se f.eks https://www.emf-portal.org/en, https://powerwatch.org.uk/science/studies.asp, https://www.emfscienIst.org/

Her er et link til baggrundsmateriale til medlemmer og ansatte i Europaparlamentet. Det er også nyttig baggrundsviden for beslutningstagere på nationalt og kommunalt niveau!
Effects of 5G wireless communication on human health: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf

2 Likes