Lad os bevare folkekirken, men udvise stor rummelighed


#1

Selv er jeg nok mest at betegne som kulturkristen med en noget anden spirituel opfattelse end den, som folkekirken står for. Alligevel mener jeg, vi skal bevare folkekirkens særstatus i det danske samfund. Man bør tage i betragtning, at ca. 80 % af befolkningen har valgt at være medlem af folkekirken og, ikke mindst, at den kristne kirke er en væsentlig del af det danske folks historie og identitet.
Samtidig mener jeg naturligvis, at man skal respektere og give plads til andre religioner og livsopfattelser. Ingen har patent på Sandheden. Vi kan tro, men ikke vide.


(Steffen Segovia Helbo) #2

jeg mener som sådan ikke vi skal bevar en særstatus af folkekirken i det danske samfund.
og jeg køber ikke din præmis om at 80% af befolkningen har valgt at være medlem af folkekirken. det er et medlemskab der er påduttet ved fødsel som man aktivt skal fjerne. lad os prøve og fjerne den automatiske medlemskab af folkekirken og så kan vi se hvor stor procentdelen egentlig er.

ja kirken har været en væsentlig del af det danske folks historie og kultur identitet.
men vi har allerede et kultur ministerium der kunne vare tage den del uden at kirken har en særstatus.

vi skal give plads til alle religioner og livsopfattelser men vi skal også sikre at staten er et verdsligt anliggende og ikke et religiøst anliggende også i al fremtiden.

jeg mener vi bør skrive religion ud af staten fuldstændigt.


#3

Jeg bliver lige nødt til at korrigere dig: Man bliver ikke medlem af folkekirken, når man bliver født, men derimod når man bliver døbt, hvilket er forældrenes eget valg.


(Steffen Segovia Helbo) #4

ja det kan jeg godt se. det havde jeg ikke tænkt over så det er mine forældres skyld at jeg blev meldt ind. men det er stadigt noget der sker langt tid før at man er klar over det og som sådan ikke noget man i hverdagen tænker over da man jo oftest er døbt og derfor per automatik medlem fordi ens forældre foretog sig en symbolsk handling.

min pointe er som sådan stadigt valid da det ikke er mig der har besluttet om jeg skulle være medlem og er sikre på at mine forældre heller ikke besluttede om jeg skulle være medlem af folkekirken. jeg ved at jeg som forældre til mine pige ikke tænkte over at de skulle være medlem af folkekirken men at jeg syntes de skulle døbes fordi det er en dejlig tradition som jeg ikke ville havde været foruden.

Så køber stadigt ikke din præmis men kan godt se at jeg ikke vidste nok om måden at man blev medlem på.


(mette Juul Isaksen) #5

Jeg er så absolut også af den mening, at stat og kirke skal holdes adskilt/skal adskilles. Jeg forstår ikke rigtigt begrebet kulturkristen, føler bare at det er ekskluderende. Den danske kultur hviler på mangt og meget, fra nordiske guder til fortællinger fra Betlehem, fra tingsted til folketing. Lad os deltage med hvert vores religiøse ståsted i kultur og demokrati
.


(Anton Rask Hauge Steffensen) #6

Jeg synes også helt klart at alternativet, som et nyt parti med masser af nyskabende ideer og visioner skal gå ind for adskillelse af kirke og stat. At den danske folkekirke stadig er en del af staten, er en skandale og et levn fra fortiden.


#7

Jeg respekterer naturligvis jeres holdning, men har skrevet ovenstående indlæg, fordi det er vigtigt for mig at påpege, at ikke alle medlemmer af Alternativet går ind for at adskille stat og kirke.


(Inger Colding Wolf) #8

Vil det ikke være naturligt i et demokratisk samfund som vores, at vi laver en folkeafstemning om, hvorvidt vi skal adskille stat og kirke. Jeg tror, der er mange, måske endda mange flere end tidligere, der vil stemme for på grund af sekulariseringstendensen, men det er ikke sikkert, at fortalerne for adskillelse af stat og kirke vil få flertal (endnu i hvert fald), men resultatet må vel respekteres uanset i demokratiets navn.


#9

Hej Inger,
Jeg er ikke nødvendigvis ubetinget enig i, at det altid er godt at lade flertallet bestemme alting (det mener jeg helt sikkert det ville være, hvis man kunne regne med, at det store flertal satte sig ind i, hvad det er, de bestemmer, men det er jo desværre ikke altid (sjældent?) man kan regne med det). Sommetider kan det være godt at uddelegere beslutninger til nogen, som har sat sig godt ind i tingene.
Når det er sagt, går jeg dog helt klart ind for flere folkeafstemninger om væsentlige spørgsmål, hvilket dette må siges at være. Derfor er jeg også tilbøjelig til at give dig ret i, at en folkeafstemning ville være rimeligt i dette tilfælde. Hvis sagen ellers bliver ordentligt belyst i offentligheden vil det også være et emne, som de fleste vil have ret let ved at sætte sig ind i, hvis de vil.


(Inger Colding Wolf) #10

Hej Anne
Jeg ville egentlig svare dig og begyndte også på det, men jeg kom undervejs til at synes, at mit svar passede bedre under debatemnet Adskille kirke og stat, så jeg har lagt det ind der. Har du lyst, kan du læse det.
Vh Inger