Kystnærhedszonen - kort fortalt

Nina Saarnak: Kystnærhedszonen: 3 km
Kommunen skal tage hensyn til at det er kystzone ved planlægning af byggeri mm. Det er ikke en forbudszone men en hensynszone, hvor velbegrundet udvikling kan foregå i begrænset grad.
Venstre foreslår at man fjerner Kystnærhedszonen, så det bare er landzone.
Eks: statsfængslet i Nørre Alslev, som ville ligge 2,8 km fra kysten, men blev vurderet at det ikke havde et bestemt formål at ligge og ”blokere” sammenhæng og udsigt som var gældende der 2,8km fra kysten.