KYSTERNE - skal de bebygges ?

Oplæg til POLA i Gilleleje, d. 15.09 kl. 19:00-21:00:
Bruges også som baggrundsdokument 28.09 i Kattesundet

Kystområdet har altid været så godt som uberørt. Som ”arvesølv”…
Selve stranden - 3 km ind i land - og ud i havet. Byggeri er meget stramt styret, eller direkte forbudt.
Planloven sikrer ingen eller meget begrænset udvikling i området 3 km fra kysten Kystnærhedszonen og Naturbeskyttelsesloven sikrer strand- og klitområdet indtil ca. 300 m fra stranden Strandbeskyttelseslinjen.

Os og havet - Kysten er et naturlandskab - et vildt landskab, hvor havets kræfter påvirker os direkte. Her kan vi direkte føle hvilket folk vi er; et kystfolk.
Vores gener blev præget via den epigenetiske udvikling til at være egnede til dette liv – andre folk søgte andre steder hen.
Vi var i jægerstenalderen primært et kystfolk – et liv ved vand. Her blev vores byer grundlagt.
I dag mærker vi stadig naturens kræfter ved havet. Det er en stor oplevelse; havet, vinden, saltet, solen – de højere mentale lag kommer på pause.

Venstre foreslog efter valget juni '15 en ”liberalisering” af kystzonen, og selve strandområdet.
Planloven og Naturbeskyttelsesloven er i fare for at blive liberaliseret, og dermed kan vores kyster bebygges.
Regeringsgrundlaget efter sidste valg; ”Sammen for fremtiden” stiller det i udsigt:
…Vi vil også liberalisere planloven, så kommunerne får mere frihed. Det gælder blandt andet i det åbne land og kystnære områder. En liberalisering skal styrke udviklingen uden for de største byer og fortsat tage hensyn til natur og miljø. Regeringen vil fjerne loftet over tilladelser til miljømæssigt bæredygtige projekter, således at alle projekter kan imødekommes, såfremt de vurderes at være miljømæssigt bæredygtige.

Erhvervsminister Troels Lund Poulsen har i DR2’s Deadline 8. juli indikeret, at han ønsker at svække den centrale koordinering af kommunernes planlægning, hvor det særligt er beskyttelsen af strandene, og begrænsningerne for udvikling i kystnærhedszonen, der er i søgelyset. Thorning-regeringens forsøgsordning med op til 10 natur- og miljømæssigt tilpassede projekter i kystområdet, skal derfor være uden max antal: Miljøministeriet skal kun overfladisk kontrollere projekterne, og derefter godkende alle, der sendes ind til ministeriet til central godkendelse. Kommunernes borgere er sat udenfor indflydelse - og det kan hurtigt blive til rigtig mange byggeprojekter i strandkanten !

Energiforliget i marts 2012 åbnede for vindmøller helt tæt ved kysten, hvilket er nyt: Indtil nu har de været placeret “langt ude i havet”. Der er op til 6 projekter på vej, fx imellem Sæby og Læsø, som Energistyrelsen udvælger via Åben dør ordningen (6 yderligere områder kan komme i spil senere)
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkraft-vindmoller/havvindmoller/kystnaere-havmolleparker
Læsø: citat fra VVM, ikke teknisk resume, s. 24-25:
*"Det er således generelt vurderet, at en kystnær havmøllepark ved Sæby vil have
en væsentlig visuel effekt i nærzonen, dvs. kystområderne som ligger nærmest mølleparken "
og fra s. 25
"Fra kysterne omkring havmølleparken vil lysmarkeringerne (om natten) i alle tilfælde bryde
det mørke kystrum, og tilføre nattemørket et markant teknisk element. …står man ved kysten i mørke, og ser ud over det mørke kystrum, vil tilstedeværelsen af havmøllerne have en moderat til væsentlig betydning for nattemørket."
Visuel VVM baggrundsrapport, A3 format (skarpe fotos)
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/byggeri/atr16-17_landskab_og_visualiseringer_sby_april_2015_a.pdf_del_1.pdf

– så vi stiller spørgsmålet:
Skal man have lov at bygge på stranden, eller tæt ved kysten ? Og skal vi have vindmøller i havet tæt ved land ?
Bør vi ikke fortsat beskytte disse områder ? Måske endnu mere end i dag ?
Og bør vi give plads til mere beskyttet natur, fx Naturzoner, der sikrer biodiversiteten endnu bedre end Økologiske Forbindelser, som kommunerne udpeger nu ?

HÅBER PÅ EN GOD DEBAT HER I DIALOGFORUM :smile:

  • OG KOM TIL POLA i Gilleleje, d. 15.09 kl. 19:00-21:00, ”Pyramiden”, Vesterbrogade 56, Gilleleje. “Flygelstuen” i den store bygning th. for pyramiden.
    18:30 - 19:00 går vi en tur til stranden – via den grønne kile ned ad bakke, 200 m til salt, blæst og hav, og den rene horisont. Så er vi klar til Alternativets åbne dialogform.
    Tre eksperter er i panelet: Christian Poll fra Folketinget, Nina Larsen Saarnak fra Danmarks Naturfredningsforening, og Philip Hahn-Petersen fra Habitats.
1 Synes om

Tre eksperter er i panelet:
Christian Poll fra Folketinget, Nina Larsen Saarnak fra Danmarks Naturfredningsforening, og Philip Hahn-Petersen fra Habitats.

Var det ikke en ide at invitere nogle der kan bidrage med en anden vinkel på sagen? F.eks. Horesta, KL, og LO. Husk de 6 debat dogmer:-)

1 Synes om

Hej Mads Konge
Vi arrangerer (i hvert fald) én POLA mere - og ikke med de samme deltagere. Så kvalificeres det bedre. Denne gang de tre nævnte, og så repræsentanter for de 6 politiske partier lokalt.
Det skal nok blive “tværgående” her - det er en V-kommune !

1 Synes om