KV17 gav ikke mandater til Å i Assens

Ved valget til kommunalbestyrelsen i Assens 21/11-2017 fik Alternativet 1,6% af stemmerne, og det var ikke nok til et mandat. Søren Steen Andersen fortsætter som borgmester efter et meget imponerende valg. Vi ønsker Søren tillykke med den klare sejr og glæder os især over, at borgmesteren fra begyndelsen lægger op til et bredere samarbejde, end vi har set det sidste års tid. Der er ingen tvivl om, at skolesagen har domineret valget fuldstændigt, og det har derfor været lidt "op ad bakke", at stå helt uden for.


Importeret fra: https://assens.alternativet.dk/aktuelt/nyt-fra-os/kv17-gav-ikke-mandater-til-i-assens

Heldigvis er stemmerne ikke tabt, selvom vi ikke fik nogen mandater.

Fordi vi indgik valgforbund har stemmerne hjulpet to af de partier der lokalpolitisk i Assens står Alternativet nærmest.

Og så er der partistøtten der gives til kandidater, som ved kommunalvalg har opnået mindst 100 stemmer. Her er Michael Plauborg sikker på partistøtte, da han fik over 100 personlige stemmer, og med 7 kroner per stemme i år bliver det nok omkring 1000 kroner om året. Henrik Tegtmeier er jeg knapt så sikker på, da han fik knapt 100 personlige stemmer, og jeg ikke ved om stemmer på listen deles ud på kandidaterne på listen i forbindelse med beregningen af partistøtte.

Det vigtigste er nok, at vi fik så mange stemmer, at det nu bliver politisk sværere for andre partier i byrådet at ignorere hvad vi mener.

Så vidt jeg kan læse af lovgivningen, er det listen, der søger partistøtte, og listen fik næsten 400 stemmer. Den dårlige nyhed er, at støtten tildeles bagud. Det vil sige, at vi først kan søge i 2019. Det betyder også, at vi ikke kan lave lige så stor opsparing til næste valgkamp, som ønsket.
Det er rigtigt, at vi kan bryste os af, at have fået to kandidater for vores 1,6%. Både RV og SF sikrede et helt mandat ved at “toppe op” med vores stemmer.

Jeg er bange for, at det vil være for sent først at søge om partistøtte i 2019, da det så for mig ser ud til, at vi mister første års partistøtte.

Det reguleres i partistøtteloven, som beskrevet i §4.

§11, Stk. 2 siger blandt andet: “Ansøgning om tilskud indgives for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud, og inden udgangen af dette kalenderår”.

§11a, Stk. 1 siger: “Tilskud efter § 4 udbetales for et kalenderår. Tilskud udbetales første gang for kalenderåret efter det kalenderår, hvor kommunalbestyrelsesvalget blev afholdt, og sidste gang for det kalenderår, hvor næste kommunalbestyrelsesvalg afholdes”, så vi kan første gang få udbetalt partistøtte for 2018.

Så såvidt jeg kan se, kan vi søge om partistøtte allerede fra starten af 2018. Hvis vi ikke søger om partistøtte før 2019, kommer vi så jævnfør §11, Stk. 2 til at miste første års partistøtte.

Hej Ole. Det er sikkert rigtigt, at vi skal lave ansøgningen i 2018, men pålidelig kilde fortæller, at det er praksis i Assens Kommune, at udbetale dem årvis bagud, så selvom vi søger 2/1-2018, får vi dem alligevel først i 2019.

Hej Anders. Så vidt jeg kan se, taler din pålidelige kilde om en ulovlig praksis i Assens Kommune.

Partistøttelovens §11a, Stk. 2 siger: “Tilskud for et kalenderår udbetales på én gang, jf. dog § 11 b, stk. 3, når kommunalbestyrelsen har konstateret, at betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt. Tilskud kan dog ikke udbetales forud for det kalenderår, det vedrører.”

Så indleverer vi en ansøgning i januar 2018 om partistøtte for 2018, kan det kun lovligt (i henhold til Partistøtteloven) lade sig gøre for Assens Kommune at vente med at udbetale partistøtten for 2018 til 2019 ved at kommunalbestyrelsen undlader at tage stilling til ansøgningen indtil 2019. Men på denne måde at vente med at behandle en sag i et år er i sig selv ulovlig i henhold til forvaltningsretten.

Kilden er byrådsmedlem med adskillige perioder bag sig. Det ville ikke være første gang, hvis Assens Kommune gør noget ulovligt. Som kasserer håber jeg, at du har ret, og vil selvfølgelig bore i det, men som du citerer §11a, stk. 2: “…Tilskud kan dog ikke udbetales forud for det kalenderår, det vedrører.” Det betyder vel, at hvis ansøgningen vedrører 2018, kan den først udbetales 2019?

Sidste punktum i §11a, stk. 2 betyder, at tilskuddet ikke kan udbetales inden det kalenderår, som tilskuddet gives for. Altså, at tilskud for 2018 ikke kan udbetales før 1. januar 2018, og at tilskud for 2019 ikke kan udbetales før 1. januar 2019.

Et andet sted synes jeg at have læst, at støtten tildeles månedsvis, selvom den kun udbetales en gang om året. Så faktisk burde vi kunne få støtte for perioden 22/11-31/12-2017. Men så betyder stk. 2 at støtten for 2018 tidligst kan udbetales 1/1-2019, hvis dec '18 skal inkluderes.

Jeg har aldrig nogen steder hørt eller læst, at støtten tildeles månedsvis. Og jeg har lige checkket en ekstra gang, at der ingen steder i Partistøtteloven står noget om det.

Måske forveksler du reglerne om partistøtte ved kommunalvalg med reglerne om partistøtte ved folketingsvalg: Ved folketingsvalg kan et nyt parti få en forholdsvis nedsat støtte for valgåret ($6, stk. 2). Ved kommunalvalg gives der først støtte fra året efter (§11a, stk. 1).

Jeg synes faktisk reglerne i partistøtteloven ved kommunalvalg lægger direkte op til, at partistøtten kan udbetales inden de politiske aktiviteter der gives støtte til er afholdt. §11b, stk. 2 siger blandt andet “Udbetaling af tilskud efter § 4 er betinget af, at tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til kommunalbestyrelsen om, hvilke udgifter der mindst påregnes afholdt til politisk arbejde i kommunen i det kalenderår, tilskuddet vedrører”, og §14a siger denne erklæring afgives under strafansvar. Og §11c siger der i senere år kun kan udbetales den fulde partistøtte, hvis udgifterne til politisk arbejde blev afholdt. Det harmonerer heller ikke med din oplysning om, at partistøtten for 2018 ikke kan udbetales før i 2019.

Så jeg er rimeligt sikker på, at enten tager din kilde fejl, eller også handler Assens Kommune her i strid med loven. Du er velkommen til at sige det til din kilde, så vedkommende eventuelt kan arbejde for at Assens Kommune overholder både Partistøtteloven og forvaltningsretten.

Jeg mener vi bør sende ansøgning om partistøtte til kommunen i december eller januar. Melder de så officielt tilbage, at de ikke kan/vil udbetale partistøtten for 2018 før i 2019, kan vi klage til økonomi- og indenrigsministeren jævnfør §12.

Begge dele er sandsynligt - at mine oplysninger (som oven i købet har været via Michael - dermed ikke sagt, at de er blevet forvansket) er fejlagtige og at Assens Kommune er lovløse (egentlig paradoksalt, når de er sådan nogle paragrafryttere på andre områder). Du har tydeligvis mere tålmodighed og indsigt i at læse lovstoffet.
Jeg vil først og fremmest tage fat i rådhuset og høre, hvordan de egentlig forventer, at det foregår. Så må vi tage den derfra.
Landsorganisationen har lavet en side i håndbogen om det: AlleOs // Alternativet
Den kunne tyde på, at du har ret. I øvrigt kan man læse, at partistøtten er reguleret til kr. 7,25/stemme. Det vil næsten fordoble vores budget, men der er nok stadig et stykke vej op til saldoen på venstres bankbog.