Kunne du tænke dig at blive bestyrelsesmedlem?

Da bestyrelsesmedlem Rikke Vinterberg har valgt at trække sig fra storkredsbestyrelsen og lægge sine kræfter i Koldings lokalforening, mangler vi nu, ud over 2 suppleanter, 1 medlem til storkredsbestyrelsen.

Vi er derfor nødt til at tilføje et punkt på dagsordenen:

Valg af 1 medlem til storkredsbestyrelsen

Da denne melding først er kommet nu, er det naturligvis ikke muligt for interesserede at meddele deres kandidatur senest 2 uger før, som beskrevet i vedtægterne. Vi vil derfor bede alle, der har lyst til at være en del af storkredsens bestyrelse meddele deres kandidatur til forperson Morten Norlyk Christensen (morten.christensen@alternativet.dk) hurtigst muligt og senest ved mødets start.

Facebook: Ekstraordinært årsmøde 20. august 2016

Alt det bedste

Bestyrelsen
Sydjyllands storkreds