Kultur

KULTURLIVET I EGEDAL

Kultur – der binder os sammen

Alle har et billede af, hvad kultur er. Vi mener, det er de fællesskaber, der binder os sammen. Om det er sport, malerkunst, musik, foredrag eller flygtninge netværk, så er det det, der giver os hver især mening og som vi vil bruge vores kostbare fritidsliv og energi på. Vi skal nurse ildsjælene og give plads til de frivilliges initiativer. Vi skal især bakke op om fællesskabsinitiati-ver, der inkluderer alle.


Importeret fra: https://egedal.alternativet.dk/politik/lokalpolitik/kultur