Kort info fra Storkreds København

7.3.20.Brev til medlemmerne i Storkreds København.pdf (79.0 KB)

6 Likes

Hvad foregår der?! Er det et ægte brev eller fake? Jeg forstår ingenting.

2 Likes

7/3 Hvad er meningen med at true storkredskandidaten, in casu Uffe Elbæk? Jeg troede den slags disciplineringsformer var noget, Alternativet i sit udgangspunkt tog afstand fra. Det ligner allermest socialdemokratisk partilinjeindpiskning - den, der melder dissens, er udenfor.
Truslen forekommer absurd, al den stund bestyrelsen for kun få dage siden udtrykte sin tillid til Uffe. Hvad er der sket, siden mistilliden nu melder sig.
Gennemsigtighed og ydmyghed skulle være en af Å’s dyder. De lader ikke til at præge københavnerbestyrelsen mere.

8/3 Der er også en asymmetri i bestyrelsens udtalelse eller en hældning til favør for den ene frem for den anden: Mens Fock mødes med holdningen “det kan godt være, det ikke var heldigt, det hun gjorde dengang, men lad os nu se fremad” (typisk politikerkode), får Elbæk helt anderledes kærligheden at føle. Der bebudes hurtig afregning, hvis det forventede tilsagn udebliver.
Man fristes til at tro, bestyrelsen har valgt side, men hvorfra har den sit mandat til det?

4 Likes

Citat fra HB brev umiddelbart før dette brev blev udsendt:

Vi beder hermed også jer medlemmer om at være med til at sætte punktum og give hinanden arbejdsro til det politiske arbejde

?!?

3 Likes

Citat Hal Koch: Order eller Sværdet, 1945

2 Likes

Håber Uffe siger “sæføli”

1 Like