Kørekort til rusmidler

Hej allesammen!

Jeg har netop læst i avisen at Uffe Elbæk nu realistisk snakker om et alternativ til rusmiddel-krigen, der koster alt for meget i tabte skæbner, tabte skattekroner og tabt tillid imellem mennesker. Jeg synes personligt det er stærkt at vi endelig har en mand i front, der tør tage en åben diskussion om hvordan vi kan gøre tingene bedre.

Men hvad er alternativet til den nuværende model? Hvordan kan vi komme med løsninger, der ikke bare sætter tingene i frit spil, og rent faktisk præsentere et forslag som har mulighed for at samle de politiske fronter? Jeg tror svaret ligger lige foran os, hvis vi tør samle det op.

I dag er systemet tæt på det værste man kunne designe, hvis man satte sig ned og prøvede. Man straffer de svageste i samfundet og marginaliserer dem, man overlader et skatteunddraget og unkontrolleret marked til selvorganiserende kriminalitet, og man lader ofte mennesker med misbrugsproblemer sejle i egen sø til fare for dem selv og andre.

Men hvad hvis der fandtes en model, hvor kun ansvarlige borgere havde lovlig adgang til noget, der kunne være samfundsskadeligt hvis det ikke blev behandlet med respekt? Hvor staten sætter krav til produktet, så mennesker ikke skader dem selv eller andre unødigt, selvom de deltager i en aktivitet med en vis risiko? Hvor der gøres en aktiv indsats for at kontrollere uansvarlig adfærd, med direkte konsekvenser for borgerens adgang til produktet i fremtiden?

Svaret er, at vi jo allerede har sådan en model i dag, bare lagt ned over et helt andet domæne: Når det handler om biler!

Muligheden for adgang til rusmidler som hash, alkohol og andet, bør være et privilege og ikke en ret - ligesom adgang til biler er det i dag. Det kan nemt tænkes at borgere over en vis aldersgrænse kan tilegne sig et kørekort til rusmidler, såfrem de besvarer en overkommelig egnethedsprøve omkring bivirkninger, dødelighed, dosismængde og andet forbundet med de rusmidler der ønskes tilladelse til. Det kunne munde ud i et plastik-kort med billede og en offentlig registrering, ligesom med almindelige kørekort, som så kunne vises ved køb af bestemte rusmidler / mængder af rusmidler eller adgang til bestemte steder i nattelivet.

Ved at bruge denne løsningsmodel kan man både fjerne indtægtsgrundlaget for en enorm mængde bande-kriminalitet, komme misbrug og vold i nattelivet/bylivet til livs, og skabe et grundlag for en helt ny kulturændring når det kom til omgang med rusmidler!

Hvad er jeres andre holdning til et sådan koncept? Hvad ser Alternativet som en realistisk løsning på at sætte rusmidler mere frit og mere under ansvar? Jeg håber mit indlæg kan hjælpe til at bygge et bredere debatgrundlag for løsninger på dette område.

Mvh Andreas Rudolph

2 Likes

Charmerende og forfriskende idé. Godt tænkt.

Tak! Jeg håber virkelig at forslaget kan vinde bedre fodslag, da jeg aldrig hører det i nogen debat.

Der er mange måde at lige præcis denne model kan ligges ned over det nuværende system, og give utroligt mange mennesker både mere frihed og bedre samfundsansvar.

Hvis vi f.eks. ikke synes det skal omfatte alkohol, kan vi se på kun at bruge kortet i forbindelse med rekreativ cannabis til at starte med. Og så udvide modellen derfra, hvis den er successfuld.

Fremragende forslag. Der findes jo mange forskellige rusmidler, så måske noget med forskellige kategorier?

Lige så længe jeg kan huske har jeg været modstander af legalisering af cannabis. Efter at jeg blev engageret i Alternativet har jeg konstant vaklet mellem at være eftergivende og modstander af Alternativets mål om legalisering af cannabis. Generelt er det spørgsmålet om Alternativets folk støtter forslaget grundet dets positive sider eller om de støtter forslaget bare fordi de har lyst til rekreativ brug af cannabis så tosset de vil (hvilket indebærer mindre/ingen kontrol imod misbrug). Men det her forslag er absolut fremragende. Hvis der indføres et decideret “kørekort” til at modkæmpe misbrug af rusmidler på trods af legalisering af rekreativ brug, så vil jeg tværtimod bakke om legalisering af cannabis.

Og som der selv påpeges, så kunne det også benyttes til en fair, men fungerende kontrol af andre rusmidler. Det er jo præcis ligesom det med at køre bil - det er helt fint at du køre bil/drikker alkohol/etc., så længe du ikke udsætter dig selv eller andre for overhængende fare. Og ikke nok med det, men en egnethedsprøve ville også hjælpe med at belyse folk om de fysiske grænser og risici ved rusmidler.

1 Like

Tak for den indledende opbakning!

For at indstille forslaget til et Politisk Laboratorie har jeg brug for 10 medlemmers navne og mailadresser til støttereference, efter anvisning fra Alternativets skabelon til dette!

Hvis nogen ønsker at støtte dette forslag, eller i det mindste sende det til reel intern debat, må de meget gerne sende mig en privat besked ved at trykke på mit profil billede og trykke “besked” med navn og mailadresse. Eller skrive dette i kommentarfeltet :slight_smile:

Jeg synes det er fantastisk at en modstander af legalisering kan samle sig med en modstander af kriminalisering, når blot der er tale om et intelligent forslag, hvor begges synspunkter kan forenes i en fælles løsning. Håber det her kan rykke videre!

I forbindelse med de igangværende resultatløse razziaer på Christania, der kun skaber mere bandekrig og politikerlede, håber jeg at dette forslag kan få mere synlighed.

Jeg har som sagt brug for 10 af Alternativ-medlemmers navne og mail addresser, for at kunne sætte forslaget til debat i et Politisk Laboratorie. Skriv gerne den nævnte info i en private besked, hvis du kunne tænke jer at være med til fundamentalt at ændre debatten som den ser ud i dag!

Grundlæggende enig i, at rusmidler skal være mere frit end i dag, både for at give frihed og ansvar for den enkelte til deres eget liv - men også for at sikre, at de rusmidler, man køber er af en kontrolleret kvalitet.

En skepsis ved “kørekort-forslaget” er dog:

 1. Kontrol og registrering… Hvem har regulært lyst til at være godkendt og registreret i et offentligt register som fx hash-(mis-)bruger eller alkohol-bruger?

 2. At den alder, hvor man starter “rusmiddel-karrieren” typisk er længe før 18 år - præcis som med rygning og alkohol. Så den væsentligste gruppe, man gerne vil forhindre start på rusmidler uden fornøden viden om bivirkninger og risici, misser vi altså endnu engang ved at lave en aldersgrænse, der ligger længe efter debut af rusmidler.

 3. De svageste i samfundet - fx misbrugere - vil vel næppe kunne få et sådant kørekort pga. manglende ansvarlighed?. De vil så skulle skaffe rusmidler ulovligt - sammen med de unge, der ikke pga. alder kan få “kørekort” til rusmidler.

PS: Blot til info: Alle har desværre ret til biler i DK - enhver fra 18 år og opefter kan gå ind og hente et par nummerplader til sin bil UDEN kørekort og få den registreret i eget navn (hvor vanvittigt det end lyder). Det er “kun” kørekortet, der er et privilegie, og som man kun kan få vha. forudgående bevis for sin duelighed.

1 Like

Hej Maiken

Tak for gode spørgsmål til dialog! Jeg mener at alle spørgsmålene kan besvares med stor omhyggelighed og løse problemstillingerne.

 1. Med hensyn til registrering kunne man vende spørgsmålet om og spørge: Hvem har regulært lyst til at være godkendt og registreret i et offentligt register for bilkørere og uansvarlig bil-kørsel, hvis de fik muligheden for at lade være? Det er der vel ingen der som sådan har, fordi man kunne gøre hvad man ville uden konsekvenser, hvis man ikke var registreret? Netop mekanismen om lade folk have frihed under ansvar, er en afgørende faktor i folks ansvarsbevisthed, når de bruger noget (f.eks. en bil), der potentielt kan være årsag til skade på samfundet eller andre mennesker.

I lovens forstand ligger dette forslag jo netop op til at folk kun straffes, såfrem de udfører uansvarlig handlinger på rusmidler (ligesom folk kun straffes når de kører uansvarligt). Hvis man vil have frivillig hjælp som misbruger, bør dette kunne arrangeres helt uden at påhæfte en borger offentlig registrering på sit rusmiddel-kørekort. Vi registrerer vel heller ikke på nogens kørekort om de tager frivilligt opfølgende køretimer?

 1. Ligesom alkohol kan købes af unge ned til 16. år, bør man overveje om dette også skulle være grænsen for rusmiddelkortet. Personligt synes jeg det er en god justering, der hurtigere kan indfører unge til at lære ansvarlighed for samfundet og konsekvenserne ved at bryde dette ansvar (karantæne / ny test / misbrugsbehandling).

 2. En misbruger kan sagtens få kortet uden besvær - det er det at BEHOLDE kortet, som kunne volde problemer for en samfundskadelig misbruger. Hvis man opfører sig uansvarligt på rusmidler kan der jo stilles krav om misbrugsbehandling / karantæne, hvis man vil have kortet tilbage. Dermed mindsker man en misbrugers mulighed for at være uansvarlig med rusmidler i sociale sammenhænge og fortsætte et SAMFUNDSKADELIGT misbrug. Hvorfor skulle alkoholikeren tage til sit værtshus, hvis de ikke må lukke ham ind / sælge ham øl uden stor bødestraf? Fuldstændig ligesom med biler, er det handlingen der altid afføder konsekvenser, aldrig fordomme om at nogen skulle være misbruger, (man siger jo heller ikke til nogen af de ikke kan få et kørekort, fordi de ser uansvarlige ud med deres piercinger og tatoveringer?).

Mvh Andreas

Jeg vil som udgangspunkt gerne støtte lempelser i rusmiddellovgivningen, men er ganske uenig i din foreslåede aldersgrænse - Jeg mener at den til enhver tid gældende myndighedsalder også må være alderen hvor man får lov til selv at bestemme en så voldsom ting som rusmidler, herunder også alkohol og tobak. Skal man indtage rusmidler før man er myndig, må det være forældrenes afgørelse. Og visse af dem bør nok ikke kunne gives til mindreårige uden en læges ordination, uanset hvad forældrene siger.

Desuden skal der nok differentieres imellem de forskellige rusmidler, ifht hvad der kræves for at måtte bruge dem, da der er stor forskel på dem.

Og hvad menes der med at “opføre sig uansvarligt på rusmidler”? Det er ret uklart for mig hvad du mener bør kunne føre til at man mister tilladelsen. Selv tænker jeg på ting som at overdrage rusmidler til de førnævnte mindreårige, eller at give dem til andre uden deres vidende. Har du andre bud, så vil jeg gerne høre om dem. Jeg vil under ingen omstændigheder støtte det, hvis det handler om at folk med et såkaldt misbrug ikke skal kunne få de stoffer de har brug for, da det netop er denne gruppe der har allermest brug for at få lempet reglerne.

 1. Jeg tror aldersgrænsen er et politisk kompromis, hvor man må veje den generelle holdning. Jeg mener ikke en “forkert” aldersgrænse, som man forholdsvist enkelt kan justere på, er kerne-elementet i forslaget. Jeg synes personligt det ville være fint at bruge 16 år som aldersgrænse, fordi det hurtigt vil lære unge ansvarlighed, især på det tidspunkt hvor de har allermest brug for at mærke grænserne af. Ellers opstår der hurtigt blot en situation hvor unge, som alligevel køber alkohol og hash hvor de kan i dag , vil stå uden for det system, som egentlig var tiltænkt som en løsning. Men som sagt, synes jeg ikke det er det element af forslaget der bør afgøre om det står eller falder, 18 år er som sådan også en fin grænse at sætte.

 2. I forhold til forskel på rusmidler, og hvad det kræves, så ja, man kan vel sørge for individuelle tests til individuelle rusmidler. Og måske også differentierede aldersgrænser, hvis man udvider ordningen længere nede af vejen. Hvad forstiller du dig eventuelt ellers man kunne differentiere efter?

 3. Uansvarlig opførsel kan være:

 • Vold, hærværk eller lignende
 • Kørsel i påvirket tilstand, eller ruspåvirkelse i en rolle hvor dette kan udsætte andre for fare
 • Videregivelse/salg af rusmidler til mindreårige
 • At påføre andre rusmidler, uden deres viden

Ovenstående er et middel til at kunne stoppe problemer i nattelivet og bylivet, ved at man tager muligheden for at komme ind på diskoteker, cannabis-kaffebarer osv. fra folk som ikke kan kontrollere deres opførsel. Dette kan skabe en kæmpe kulturændring, hvor uansvarlige mennesker hurtigt vil kunne modsvares af samfundet, modsat i dag, hvor man bare kan gå et andet sted hen i byen.

Vi bør bruge en god del af pengene vi sparer på kriminalitetsbekæmpelse på bedre, mere målrettede og nye behandlingsinitiativer. Alene fra nye skatteindtægter via Cannabis og mindsket kriminalitet vil dette sandsynligvis være betydelige summer. Men jeg tror det er vigtigt ikke at elske dette forslag ihjel, og afkræve at heroin og andet blot skal lovliggøres med i pakken fra første dag, fordi man så mener at misbrugsproblemer her også kan afhjælpes. Hvis ordningen virker (og det er jeg overbevist om den vil gøre), kan der altid bestemmes udvidelser, hvis vi som samfund er klar til dem.

Mvh

 1. Det med aldersgrænsen er ikke noget jeg vil afvise forslaget for, blot noget som jeg synes det er vigtigt vi får debatteret. Den med de 16 år er i mit forslag jo heller ikke udelukket, men det kræver at der er voksne inde over, hvilket forhåbentlig vil medvirke til en øget sikkerhed omkring den så tidlige brug. Og jeg tror at med et legalt marked vil det være væsentligt sværere for de unge du nævner at købe deres hash andetsteds, eftersom det illegale marked som de køber af nu, vil være mere eller mindre forsvundet efter legaliseringen.

 2. De ting du nævner er nogenlunde fyldestgørende, synes jeg.

 3. Jeg synes vi skal skele til hvordan det er med alkohol i dag, det giver nogle fingerpeg om hvad der er rimeligt. Hvis man er fuld og i sin fuldskab udøver vold eller hærværk, eller kører bil eller betjener andre maskiner der kræver en upåvirket bevidsthed, så er der en straf og/eller konsekvens for det. Det skal der naturligvis også være for andre rusmidler. Men jeg har aldrig hørt om at f.eks. en spritbilist efter at have mistet sit kørekort, heller ikke må have lov at købe alkohol længere. Det er selvfølgelig ikke givet at det skal blive ved at være sådan, men jeg synes nu det er en god måde at indrette os på. Derfor er jeg umiddelbart uenig i de første to punkter du nævner, og helt enig i de sidste to.

Mht hvad man kræver med i pakken, så er der 2 spor i det her. Det ene er hvad man ønsker at Alternativets politik på området er, og her synes jeg godt vi kan tillade os at tale lige ud af posen. Legalisering og regulering er jo ganske enkelt sund fornuft, og som du selv siger vil næsten alt andet end det nuværende system være bedre. Jeg synes simpelthen at vi skal give vores bedste bud hvad der ville fungere bedst, uden at skele til et evt ramaskrig i medierne og befolkningen over at vi måske vil legalisere eksempelvis heroin.

Det andet spor er så hvad man kan forvente at få gennemført i folketinget, og her er det selvfølgelig indlysende at vi ikke umiddelbart kan legalisere alt på en gang, om ikke andet så fordi vi ikke har flertal på borgen. Derudover kan det godt tænkes at være den bedste ide at gå gradvist frem også af hensyn til at folk skal kunne følge med, ellers kunne det tænkes at give ret stor modstand nogle steder.

 1. Jeg tror at det vil blive lige så lidt stigmatiseret som kørekort er det. Man kunne jo også overveje at gøre det obligatorisk. Og desuden et lukket register som folkeregistret eller sundhed.dk

 2. Der er kognitiv udvikling som kan hæmmes af tidlig cannabis-brug. Derfor er det nok en klog idé at starte med at sætte grænsen ved 18 år eller 21 for den sags skyld - det er lettere senere at sænke den end senere at hæve den. Derudover tror jeg at netop dette giver et svar på 1. punkt - at vi ændre kulturen fra “al brug er misbrug” til “brug før før 18 uden ansvarlighed kan være misbrug”

 3. Misbrugere stopper ikke deres misbrug uden et kort, men hvis den lovlige handel er et alternativ og man kan få et kort vil mange potentielle misbrugere måske købe deres stof der. Det vil betyde at de ikke udsættes for risiko for at blive blandet ind i kriminalitet, skylde penge til pushere, få forurenet stof m.m. Hvis antallet af ulovlige pushere faldt ville de unge også skulle gøre en større indsats for at skaffe stofferne… og der ville (som beskrevet i punkt 2) være en bred forståelse af at “umyndig brug ikke er ok”. Det hele selvfølgeligt krydret med at indtægterne fra salg skal financiere afvænningsprogrammer og infomateriale m.m. En af grundene til at folk har svært ved at kvitte misbrug er fordi de føler at de er i et fængsel hvor de ikke kan finde vej ud. Hvis nogen hele tiden viser dem udgangen må dette være lettere.

2 Likes

Jeg har desværre ikke tid til at læse hele tråden lige nu, men jeg mener at man kunne inddrage ludomani i regnestykket og lave et kørekort til pengespil…

Jeg synes det er en rigtig god pointe, at mange måske ikke har lyst til at være registreret offentligt som feks hashryger. Især folk i det offentlige, skolelærere, læger, politikere etc.

Efter min mening bør vi legalisere alle rusmidler til alle myndige personer og stille store krav til produktionen, så der er tale om rent stof og selvfølgelig skal man også overholde anden lovgivning (kørsel, voldelig opførsel osv.) i påvirket tilstand.
Men en af de allerstørste problemer med stofbrug er stigmatiseringen - derfor er jeg ikke vild med ideen om kørekort. Jeg ønsker mig at folk har mulighed for at købe og betale for deres eget stof under fornuftige vilkår for penge de har tjent på deres job som det er blevet muligt for dem at få fordi stofbrug ikke længere er stigmatiseret og fordi de ikke længere ligger under for de sociale konsekvenser af stofbrug som eksisterer i dag.
Jo, jeg er glad for at vi har heroinklinikker osv., men endnu bedre ville det være, hvis folk selv fik lov at styre det; at man viste TILLID - også til stofbrugere. Så de har en chance for at bevare og opretholde den selvrespekt, som vi alle sammen har brug for og som også stofbrugere fortjener.
Jeg tror at den nødvendige viden vil komme af sig selv når vi holder op med at være så bange for stofferne.
Jeg tænker tit i den forbindelse på den scene fra Beverly Hills, hvor Donnas mor prædiker abstinence i stedet for uddeling af kondomer på high schoolen og Donna så siger: “You can tell them a thousand times not to go in the pool, but if you know that those children are gonna find a way into that water - don’t you think you ought to teach these children how to swim?”

Derudover: Lad os skæve til Portugal, hvor rusmidler til eget brug har været tilladt siden 2001 - hvis du bliver taget gentagne gange inden for kort tid skal du henvende dig mhp. muligheden for behandling. De har shufflet alle pengene fra forbuddet (fængselsudgifter mv) over i behandling. Resultatet er, at selv om der procentvis er lidt flere, som over en længere periode har prøvet et hårdere rusmiddel, er antallet af storbrugere faldet og det samme er andelen af unge under 18, som har prøvet stoffer. Og kriminaliteten er faldet drastisk. Værd at lære af.