Kontanthjælp uden modkrav, valgoplæg, mærkesager, insekthoteller og blandede bolsjer

Kontanthjælp uden modkrav - vil du være med til at samle underskrifter?

Har du også tillid til dine medborgere? Synes du også, at det er på tide at kontanthjælpsmodtagere bliver mødt med tillid istedet for kontrol, ydmygelse og mistænkeliggørelse?
Så glæd dig til den landsdækkende kampagne, der løber af stabelen omkring 10. oktober.

Vi støtter kampagnen og går på gaden, går i dialog - og samler underskrifter.
Vil du følges med Peter og Marianne på gågaden i Nykøbing torsdag 14/10 klokken 15-17?
Vil du følges med Ivan og xxx i Asnæscenteret torsdag 14/10 klokken 15-17?
Eller vil du selv bestemme tid og sted?

… giv en melding nu til odsherred@alternativet.dk


Valgoplægget til kv17 har en vision for større lokal selvbestemmelse

Arbejdsgruppen for valgoplæg til KV17 arbejder med lokaldemokrati, aktivt medborgerskab og større lokal selvbestemmelse som en central del af den nye politiske kultur.

Lokaldemokrati og aktivt medborgerskab er ligesom omstilling og bæredygtighed begreber, der efterhånden bruges i mange sammenhænge og dermed står i fare for at blive udvandet. Hvordan skal vi i Alternativet tage dem seriøst og give dem et reelt indhold? Hvordan kan Odsherred Kommune og dens borgere udvikle sig sammen og tage ansvar for, at kommunen bliver et bæredygtigt sted at bo og leve?

Vi vil gerne i et fremtidigt valgoplæg formulere en vision for større lokal selvbestemmelse. Vi skal formidle, at vi ikke tror på, at udviklingen kan planlægges og dirigeres til at finde sted – men at den til gengæld kan finde sted dér, hvor folk lokalt er i stand til at skabe og sikre den i samarbejde med eksterne kræfter.

På trods af mange fine intentioner og tiltag synes vi, at kommunen fortsat foretager deres planlægning alt for tæt. Vi har tillid til, at det lokale demokrati kan meget mere, end det i øjeblikket får lov til. Vi vil tale for større lokal selvbestemmelse og større lokal selvforvaltning af de fælles ressourcer og for, at vi igen skal lade lokalsamfund håndtere egne anliggender – for så skal de nok tage ansvaret på sig.

En vision for større lokal selvbestemmelse skal udmøntes i konkrete mærkesager. Dem er vi ved at finde og formulere.

Sådan vil arbejdsgruppen tage en række centrale temaer op, der har særlig relevans for Odsherred kommune. Vi vil så formulere vores vurderinger, visioner og mærkesager i et samlet valgoplæg.

Foreløbig er vi 3 i gruppen, der selvsagt kan være større og gerne modtager input. ”Flere ved mere”, og vi vil sørge for at have en åben og gennemsigtig proces.

… vi kan kontaktes via ivannormann@gmail.com


Visionsspillet bruges til at finde mærkesager

KV17-gruppen deltager i visionsudviklingen ved at spille, beskrive og dokumentere.
Ved at spille visionsspillet får vi afdækket hvor meget vi ved om Odsherred - og hvor vi skal finde ud af mere. Vi får stor hjælp ved at læse i kommunens vision for 2025 (link) og derigennem få dokumentation og inspiration til vores vurderinger, mærkesager og vision.

Vores baggrundsviden vokser og dermed kan vi bedre gå i dialog og få endnu mere at vide, når vi udfører offentlige visionsspil og når vi kommer på besøg hos andre og faciliterer spillet for dem.

Tak for inspiration, samspil, støtte og udfordringer. Tak til Landssekretariatet, lokalafdelingerne i København K og Vejle samt Nina Larsen Arrocha Arrocha, der tegnede og designede.
Vi er oprigtigt glade for det nye design og her i Odsherred har vi “frosset” spillets design for det næste ½ år - selvom vi hele tiden for nye input og ideer, er vi ydmyge over for de store investeringer og al støtten - så nu gemmer vi alle de gode ideer til næste revision om tidligst ½ år.

Vi har investeret omhu, kompromiser, ildhu, penge og vores bedste ideer i udformningen - og vi glæder os til at bruge de nye store spilleplader i Odsherred - og vi glæder os til at dele spillet med alle, der kan have gavn af det.

… læs mere om visionsspillet på Dialog: Visionen for Odsherred glimt 2: Visionsspillet


Flere bier & co i Odsherred, tak!

Vi drømmer om at antallet af bier i Odsherred stiger og stiger. Det vil gavne naturen, os og Geoparken!
Forestil dig, at der igen summer en voksende mangfoldighed af bier og andre insekter…

I vores vision bestøver og beriger insekterne blomster, planter, dyreliv samt frugt- og planteavl. Og samtidig vokser vores indsigt, omsorg og engagement for livet i Odsherred. Det er kort sagt en vision, der summer af liv, frugtbarhed og diversitet.
Og vi kan alle gøre noget ved det!

… læs fortsættelsen på Dialog: Visionen for Odsherred glimt 3 - flere bier & co, tak


AlleOs: nu er vi 69 og vi ser bedre ud

Tak fordi du er med og en særlig tak til de, der har lagt deres foto ind. Vi ser bedre og bedre ud!
Det varer ikke længe før vi kan spille AlleOs-Bingo, spillet hvor man opnår hæder og ry ved at være med i en udfyldt række eller kolonne :wink:

… se dig omkring på AlleOs med dig og mig og events


Relevante links

Odsherreds kommunes “Visions- og udviklingsplan 2025”
Vores helt egne film
Alternativet Odsherreds facebookside

Med ydmyg hilsen
Ivan Normann Andersen, Jørgen Sørensen og Peter Arklint

1 Synes om

Kampagnen om kontanthjælp udenmodkrav er udskudt - ikke glemt. Vi er med, når den ruller.