Konstituering + referat af ordinært bestyrelsesmøde d.01.10.18

Konstituering ny bestyrelse storkreds KBH

Forperson: Troels Chr. Jakobsen

Næstforperson: Trine Hertz

Kasserer: Mia Isabel Andersen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Regner Grasten, Anders Agersnap, Lea Amby Ottosen

Referat bestyrelsesmøde 1. oktober 2018

Adgang til nuværende dokumenter via Googledrive

Nuværende aftale indgået med kommuneforeningerne skal forhandles om. Hovedbeløbet fra hovedbestyrelsen ligger fast, men ikke fordelingen mellem storkredsen og kommuneforeningerne.

Konkrete indgåede aftaler ligger i GoogleDrive.

Region Hovedstaden består af 4 storkredse: København, Nordsjælland, Københavns Omegn og Bornholm.

Vi skal fordele alle regionsstøttemidler og forhandle de 21% af medlemsmidlerne mellem de andre storkredse.

Opret evt. driftkonto og kampagnekonto.

Kommunikationsudvalg har investeret i podcast studie og er ejet af storkreds kbh. – kan evt. lejes ud til andre med henblik på udvinde lejeindtægter.

Storkreds kbh. skal selv sørge for at inddrage/invitere kommuneforeningerne + deres frivillige til samarbejde til fx kampagner.

Kig på referater fra FTV udvalgsmøder med kommuneforeningerne (ligger i googledrive).

Medlemmer i FTV-udvalget har udviklet en plakat-strategi.

Storkredsens opgave: hænge plakater op + fordeling af debatter (medier, debatmøder) til de forskellige kandidater.

Den nye storkreds beder om et lynkursus i podcast udstyret + andet teknisk udstyr.

Forsikring af diverse medieudstyr i proces.

SKBH har en facebookside

Storkredsmailen + Regnskabsmail overdrages til den nye storkreds.

Den tidligere storkreds KBH bestyrelse færdiggør regnskabet og de sidste overførsler.