Konstituerende bestyrelsesmøde storkreds KBH

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i storkreds KBH søndag d. 18. okt. ’20 kl. 19:00

Til stede: Jesper, Thorkild og Lise
Referent: Lise

 1. Kontakt til Søren
  Vi har meddelt Søren, at han ikke mere har adgang til regnskabsmail og bankkonto.

 2. Valg af ny kasserer og ny konstituering i bestyrelsen.
  Lise fortsætter som næstforperson og påtager sig også opgaven som kasserer frem til forårets årsmøde.
  Thorkild fortsætter som forperson.

 3. Hvem i bestyrelsen skal have adgang til storkredsens konto?
  Thorkild og Lise får adgang til storkredsens konto.

 4. Tilbagemelding til sekretariatet
  Lise melder tilbage til sekretariatet/ Bine.

Øh, hvad er dette?

Vi har pga. af frafald måttet omkonstituere os i bestyrelsen i storkreds KBH. Et referat skal foreligge, som her.

Øh - “Frafald”, hvad betyder det?
Kærlig hilsen Gunhild

To medlemmer har prioriteret andre opgaver bl.a. i HB. Det har stået i et nyhedsbrev.