Konkrete virksomme tiltag

Politik kommer hurtigt til at blive noget højtflyvende noget - når det gælder natur og miljø er det for mig at se konkrete tiltag der skal til. Hvis vi vil forbedre levevilkårene for dyr og planter i hele landet er kvalitetskrav til vejrabatter og levende hegn noget der ligger lige til højrebenet! Mange hegn i agerlandet er f.eks pløjet helt ind til roden af buske og træer - et krav om en større minimums bredde på vejrabatter og bedre kvalitet af læhegn (f.eks.min. 3 rækker)
Det er meget lavpraktisk men gennemførligt og det vil have en hurtig efekt.

3 Synes om

Det må op i Folketinget. Jeg ærgrer mig hver gang jeg ser de store klippemaskiner rydde vejrabatterne for græs og blomster, ofte helt over på den anden side af grøfterne.

2 Synes om

Tak for responsen - angående vejgrøfter så er der næsten 75 000 km veje i
Danmark - hvis vi regner 2 meter i breden bliver det små 300 km2 - gør vi
dem bredere vil de i høj grad kunne blive en del af naturen + øge
kvaliteten af vores mange køreture - i 1992 anslog Peter Gjelstrup i et
nummer af "Natur og museum " at der årligt blev kikket, 600 millioner
timer!! ud på det forbipasserede landskab gennem bilernes ruder. I dag må
det tal være voldsomt meget større?
På samme måde kunne det være sjovt at regne på hvad en forbedring af de
danske hegn i landbrugslandet kunnen blive til - i gamle dage var de
levende hegn en del af vores forsvarspolitik - det kunne være fint hvis de
nu kunne blive en aktiv del af vores naturforvaltning
VH Mogens Mikkelsen

Den 21. juni 2015 kl. 17.14 skrev Viggo Waehrens webmaster@alternativet.dk
:

2 Synes om

Der er desuden en masse ukrudt i grøfterne, som kan spises, hvis det bare skylles godt, så der har man en ressource til, når økonomien skranter og et godt supplement til ‘kartoffelkur’. Smider vi nogle frø som bierne kan lide, afhjælper vi problemet med at de er ved at uddø pga sprøjtegift. Hvis maskinerne erstattes med ‘gartnerarbejde’ og man istedet planter spiselige træer, mister man ikke arbejdspladser.

2 Synes om

Praktiske nemme tiltag er altid gode at fremme, men slåning af grøftekanterne handler jo i høj grad om trafiksikkerhed - de vilde pattedyr og vi billister skal jo helst kunne se hinanden i god tid!

Ja Mogens Mikkelsen - Konkrete tiltag ligger lige til højrebenet! jeg bringer lige et ‘udpluk’ af et indlæg i Ørestad Avis d.7 august 2015 - der blev bragt af mig, på opfordring fra Redaktøren af samme avis…:
Overskriften ‘Lad græsset gro under Metroen’ " “Men hvordan kan det mon være at de udtørrede græs arealer under selve Metrobanen, skal holdes så kort stråede /kortere end på en golfbane)…Øde og golde?
I resten af landet, det være sig Bornholms grøftekanter,- motorvejenes grøftekanter i resten af landet, ja sågar i Indre By, der! er det muligt at lade græs og vilde blomster - margueritter, valmuer, tidsler - kort sagt naturen råde.” og citat fra slutningen af indlægget “så…medens vi venter på disse herlige ‘byhavers’ udbredelse…Hvorfor så ikke tillade liv og ‘ukrudt’ plads!? så dette golde øde landskab kan få lov til at skabe glæde…? Jeg taler ikke kun på egne vegne, men også på mange med-boere i området” (Ørestaden Amager).
Respons et fra rette ‘instans’ var - hmm hvordan lige respektere godtone… ‘en luftballon’ eller et eller andet at række/sende ud af vinduet.

1 Synes om

Problemerne skal ikke adresseres til Folketinget, men lokalt. Selv om der er bred enighed om bedre naturpleje, siver beslutningerne ofte trægt ned til forvaltningerne der i praksis udfører arbejdet på de offentlige arealer.

Løsningen er simpel:

Send en mail til kommunalbestyrelsen med ønske om en præcis defineret naturpleje om forvaltning af offentlige ejet grøftekanter tages på dagsordenen. Mailen bør overholde følgende punkter for størst mulig effekt.

1: Nævn aldrig ordet jagt. Allerede her risikeres at fokus på målet afspores.

2: Brug begreber som biodiversitet, mangfoldighed og miljø. Alle positiv ladede ord som ingen politiker tør ignorerer, såfremt de ønsker genvalg.

3: Brug lokale eksempler der kan dokumenteres. Kendskab til vildtets levevis er en fordel. Agerhøns afhængighed af insekter først i yngleperioden ligger lige til højrebenet.

4: Anvis fremgangsmåder der ikke medfører kommunale merudgifter. Sæt dig ind i de kommunale processer så indvendinger på forhånd kan imødegås.

5: Argumenter aldrig med forvaltningerne. De er mere interesserede i avancerede motherfucker maskiner end vildtet.

Vær forberedt på at trafiksikkerheden kommer på bordet, men trafiksikkerheden øges ikke nævneværdigt af den rundbarbering grøftekanterne udsættes for. Selv en beskeden reduktion vil være et fremskridt.

For øvrigt kan jeg anbefale bilister at gennemgå vildtkendskab til den obligatoriske jagtprøve. Her kan hentes masser af nyttig information om vildts adfærd så man selv kan gøre en indsats for at reducere antallet af påkørsler.

1 Synes om