Kommunerne vedtager budget 2017 i oktober

Kære KV17 kandidat
Kommunalbestyrelserne i landets 98 kommuner vedtager budgettet for det kommende år i oktober måned, og jeg opfordrer alle kandidataspiranter in spe til at overvære mødet i din kommune.
Budgettet skal behandles to gange. Første gang sker det almindeligvis i september måned, som et blandt flere punkter på kombest’s dagsorden. 1. behandlingen er oftest en ren ekspeditionssag, der ikke giver anledning til megen debat under mødet.
Anderledes er det når budgettet endeligt vedtages ved 2. behandlingen. Det er de fleste steder lidt af et festmøde, med kun ganske få andre punkter på dagsordenen. Man kan forvente, at ordførerne for de forskellige politiske partier fortæller om proces og mærkesager, som man har fået med i budgettet, og partierne trækker linier frem imod de kommende år.
Behandlingen og vedtagelsen af budgettet for 2017 er noget særligt fordi 2017 er valgår. Mødet er derfor en god anledning for alle alternavistiske kandidataspiranter in spe til at få en første fornemmelse af hvad der venter, når man nu selv er blevet valgt, samtidig med at man får en fornemmelser af hvordan tonen i salen er. Er man heldig kan man få en rigtig god fornemmelse for hvordan de gamle cirkusheste agerer, når de endelig bliver sluppet løs på manegens savsmuld.
Min egen kommune København vedtager budget 2017 den 6. oktober kl. 16:00.
Du finder mødedato og tidspunkt på din kommunes hjemmeside.

@Nis_Vilhelm_Benn og @esbensloth til orientering.