Kommunalvalget 2017 i Halsnæs

Kære medlemmer af Alternativet Halsnæs.

Der er godt og vel 8 måneder fra nu af og til KV17. - Den 21. november afholdes kommunalvalg
over hele landet, og for første gang er liste Å med i bestræbelserne for at skaffe Alternativet reel
indflydelse på den nære, lokale politik.
Det gælder selvfølgelig også her i Halsnæs, hvor vi har en vælgerforening, som hvad antal
af medlemmer angår, ligger pænt på landsplan. Og som I sikkert har læst jer til, er vi i den specielle
situation, at vi allerede har en plads i byrådet. Den satser vi selvfølgelig på at beholde – mindst!
Bestyrelsen for Alternativet i Halsnæs har som målsætning at kunne opstille op til 5 kandidater til valget.
Dem håber vi at kunne vælge på et opstillingsmøde i Paraplyen onsdag den 10. maj
Derfor spørger vi nu jer medlemmer, om nogle af jer har overvejet muligheden af at stille jer til
rådighed for en mulig Å-plads i et kommende byråd.
Det er en rigtig stor beslutning at tage stilling til, og det er klart, at det kræver et godt indblik i
Alternativets politiske fundament, idéer og visioner. Alt det, vi er overbeviste om også vil kunne blive af stor, positiv betydning for den fremtidige udvikling her i Halsnæs.
Bestyrelsen for Alternativet i Halsnæs bliver den praktiske krumtap, som sammen med partiets kandidater skal stå for alle forberedelser til KV17. Så uden aktive medlemmer kommer vi ikke langt.
Da Alternativet i sit program lægger vægt på en så ligelig kønsfordeling som muligt, håber vi
selvfølgelig, at vi vil være i stand til at opstille kandidater af begge køn.
Har du interesse i og mod på at være kandidat for Alternativet ved KV17, skal du senest den 26. april skriftligt oplyse dit kandidatur til bestyrelsen ved forperson Benny Nielsen, bnie52@icloud.com, og du skal samtidig fremsende en kort præsentation af dig selv og dit valg af Alternativet.
Bestyrelsen vil så inden opstillingsmødet rundsende samtlige kandidaters præsentationer til alle
medlemmer af Alternativet i Halsnæs.
Opstilling af partiets KV17-kandidater i Halsnæs afgøres derefter ved afstemning på opstillings-
mødet, ved simpelt stemmeflertal.
Det er selvfølgelig af meget stor betydning, at Alternativet lokalt kommer engageret og kreativt fra start, og det er der ikke andet end medlemmernes medlevende interesse, der kan garantere!

Bestyrelsen ser i stor spænding frem til at høre fra jer - og sender de bedste hilsner.