Kommunalvalg på vej - hvad optager dig? Her er vi! - hvad vil du? :)

Kære Medlem af Alternativet Bornholm! store Å
Der er sket meget siden sidste nyhedsbrev.

Vores tidligere valgte spidskandidat til kommunalvalget Maria Hach gik desværre ud af partiet, og i hendes sted i kommunens udvalg for klima og bæredygtighed indtrådte undertegnede som formand.

Vi har afholdt et kandidatvalg til det kommende kommunalvalg, og her stiller undertegnede op som spidskandidat, sammen med Katrine Bærendsen. Katrine har været forperson for Alternativets Unge Bornholm, og været med i mange år. Katrine har mange gode vinkler at byde ind med, i forhold til ungelivet på Bornholm, ligestilling, men i særdeleshed også omkring sundhed og ernæring, som er hendes fagkompetencer.

Vi vil rigtig gerne vide hvad der interesserer jer, i denne tid, på vores fælles skønne ø.
Du, og ligesindede venner og veninder, om de er medlemmer eller ej, er meget velkomne til en hel uformel snak, onsdag d. 28. juli kl 16-17, på Buddegård, Langedebyvejen 7, 3730 Nexø.
Send venligst en sms, så vi ved at du kommer: 40761980

Carolines kandidatur er sat ind herunder. Det er starten på et valgprogram, men vi vil gerne have jeres indblik til at forme det videre.

Bedste grønne sommerhilsner
Caroline White

image

Mor, Selvstændig rådgivende ingeniør indenfor byggeri, virksomhedsejer og formand for kommunens udvalg for klima og bæredygtighed

Jeg er 40 år og mor til 3 skønne børn på 1, 8 og 11 år. Bosat i Nexø med min mand Sune Glarbo, som jeg driver virksomheden Glarbo & White sammen med. Sune og jeg har suppleret hinanden privat og professionelt i mange år, indenfor det absolut mørkegrønne energibesparende byggeri i naturmaterialer.

Hvis jeg får mulighed for at fortsætte arbejdet i kommunens udvalg for klima og bæredygtighed, vil det blive mit primære virke for de kommende år, og jeg går ind i dette kommunalvalg med en fast beslutning om, at sidde i alle fire år, såfremt jeg bliver valgt ind.

Klimavisioner overført til handling
På Bornholm har vi udarbejdet en række flotte visioner og strategier for klima og bæredygtighed. Jeg vil arbejde for, at de bliver ført til handling!
Jeg vil meget gerne lægge bornholmermålene ned over alt det arbejde som kommunalbestyrelsen skal beslutte i de kommende fire år, som det var hensigten med dem, for at sikre at bæredygtigheden alle steder i det bornholmske samfund. Energi- og grøn mobilitetsstrategierne er andre eksempler, som skal følges til dørs for at vi kan være en reel grøn ø. Vi har et godt brand i Bright Green Island, vi skal også leve op til det, og fylde det ud med indhold.

32 timers arbejdsuge, uden forhandling, for dem der ønsker det i kommunen
Mindre sygefravær, fastholdelse af medarbejderne, højere effektivitet / tilfredshed og trivsel i arbejdet, børn og andre relationers lavere sygefravær og bedre trivsel… Skulle man regne på effekten er der mange faktorer at huske, men faktum er, at mange bor på Bornholm for at have mere tid til andet end arbejde. Jeg Jeg vil arbejde for at kommunen som arbejdsgiver ændrer udgangspunktet i deres kontrakter fra 37 timer ugentligt til 32 timer. Ønsker medarbejdere 37 timer skal det altid kunne lade sig gøre, men udgangspunktet for en forhandling ønsker jeg ændret til at starte på 32 timer ugentligt, så alle medarbejdere ved, at det kan lade sig gøre.

Bæredygtigt byggeri via klare og høje bæredygtighedskrav
En ny kurs for byggeriet opstår ved at kommunen vedtager en række krav til eget byggeri og viser aktørerne løsningsmulighederne. Byggeriet, såvel som andre brancher, råber på klare krav, for det giver lige konkurrencevilkår. De krav skal være høje bæredygtighedskrav. Det styrker vores branche til at gå den fremtid i møde, som venter for alle.

Trivsel - Social bæredygtighed for alle aldre på Bornholm.
Børn, store som små, skal have lov til at være børn. Skoledagene er blevet længere igennem en årrække. Vi har mulighed for at træffe et andet valg. Det ønsker jeg at vi udnytter. Det vil give mere motiverede børn, der ikke så let kører skoletræt. Det vil frigive ressourcer, som skolerne kan vælge at bruge frit, hvis de ser behov for mere forberedelsestid til lærerne eller flere to-lærer klasser eller andet.
4. – 6. klasserne skal have et fritidstilbud efter skole.
Seniorbofællesskaber blomstrer op over hele landet. Jeg vil arbejde for at der bliver lavet planarbejdet der understøtter etablering af seniorbofællesskaber, så de let kan opstå i forskellige afskygninger og forskellige steder på øen, i de nærmiljøer hvor folk har deres netværk.
Er mere medarbejder- og borgertilfredshed i ældreplejen, og færre omkostninger muligt?
Jeg vil undersøge mulighederne for at gentænke ældreplejen på Bornholm ud fra de samme principper som 18 andre lande, der ligner os rigtig meget, har implementeret i vid udstrækning, efter ’Burtzorg-modellen’. Den enkelte borger møder højst to forskellige ældreplejere. De ansatte er delt ind i selvkørende teams, hvor der er langt mindre styring ovenfra, men mere rum til at træffe afgørelse for, hvad den enkelte borger har af behov. Det har ført til langt større tilfredshed og gennemsnitligt 30% færre omkostninger i ældreplejen. Måske er der muligheder for på sigt at drage gavn af nogle af de samme løsninger.

Bopælspligten, 10-årsplaner og tilflytning
Bornholm er fuld af ildsjæle der hver dag holder hjulene i sving i de små lokalsamfund på mangfoldig vis. Dem der kender områderne bedst, og er de bedste ambassadører for hvorfor det er verdens navle, er dem der bor der. Jeg vil arbejde for, at kommunen indgår i direkte dialog med alle de mindre landsbysamfund / Klynger for at høre hvilken udvikling de lokale selv ser for deres eget område. Det kunne fx være en dialog om bopælspligten, hvad ønsker de forskellige mindre samfund selv – hver især; Hvordan ønsker man børnelivet skal udvikle sig; Hvilken lokal planlægning ønsker man for sit område. Og meget mere.

Borgerinddragelse
Jeg vil gerne på denne vis have dialog og direkte borgerinddragelse. Der må aldrig blive langt til Ullasvej, uanset hvor på øen man bor.

Det gode liv, med nærvær og nærhed
Bornholm skal være det bedste sted at bo, for os der allerede bor her. Ved at udvikle sunde lokalsamfund tiltrækker vi tilflytterne. Jeg vil fortsætte Alternativet på Bornholms arbejde med 10-års planer for de mange mindre lokalsamfund, så man kan se vejen frem til, at der igen kan åbnes mindre skoler og børneinstitutioner i nærhed til hvor familierne bor – og gerne vil bo. Det kan ikke ske med et snuptag, men det kan ske med langsigtede visioner og planlægning.

Biodiversitet, økologi og liv på landet
Jeg ønsker at kommunen påvirker landbruget i en fortsat mere alsidig, økologisk og klimavenlig retning. Vi skal fastholde økologimålene og arbejde for, at det bliver tydeligere at vi – både store og små, rykker sammen. Det endelige mål er 100% økologi, og stimulering af mindre alsidige jordbrug. Lettere adgang til jord for nyuddannede øko-jordbrugere, og meget mere lokal fødevareforsyning. Flere børnefamilier og arbejdspladser på landet, går hånd i hånd med et meget mere spraglet landskab hvor biodiversiteten rykker helt frem.
Det skal også ske sammen med landbruget, uden samarbejder opnår vi ikke resultater. De aktører som indgår i en branche, må nødvendigvis være med til at ændre kursen. Jeg vil gerne være med til at støtte Bornholms landbrug når de tager initiativer til at der nedfældes mere organisk masse til opbyggelse af humus, og dermed reduktion af CO2 i atmosfæren; når de inspirerer til pløjefri dyrkning og ’conservation agriculture’, hvor der plantes frugttræer på kornmarker og på anden vis skabes bedre naturlige kredsløb med biodiversitet til følge.

Vores landskab og vores fødevarer
Mere plantebaseret kost, men kød fra fritgående dyr er også helt iorden, det er Alternativets fælles fødevarepolitik, som jeg 100% ligger op af. Jeg vil arbejde for langt mere oplysning om de nye kostråd. Det giver plads til at vores landskab kan ændre sig og mere areal kan blive til natur og andre former for produktion, fx skov. Vi skal have endnu mere skov, også skov som må fældes til tømmer til byggeri mm. Jeg støtter fuldstændigt op om at der skal være masser af sammenhængende uberørt naturskov. Men der skal også være tømmer til vores eget forbrug. Vi gavner ikke klima eller miljø ved at være tvunget til at tømmer skal importeres langvejs fra. Kommunen skal opfordre lodsejere, til mere skovrejsning og til etablering af flere læhegn.

Selvforsynende med vedvarende energi
På Bornholm skal vi nedfase flisafbrændingen til fjernvarme, så det kun sættes ind som reservekapacitet, når alt andet ikke er muligt (alternativet til flis ville i dette tilfælde være fossile brændsler). Jeg er pt. næstformand i BEOFs bestyrelse, et arbejde som jeg er meget begejstret for og meget gerne vil fortsætte.

Danmarks test-ø
Vi er allerede en test-ø på flere områder indenfor energi og forsyning. Vi udnytter vores lukkede minisamfund i mange sammenhænge, det skal vi fortsætte med alt hvad vi kan! - og skabe endnu et positivt brand for Bornholm. Vi skal udnytte de muligheder vi står overfor med en energiø på vej. Her bliver der store potentialer for at skabe arbejdspladser og muligheder for nye typer af samarbejder, blandt andet indenfor sektorkobling.

Helhedsanskuelse og inddragelse af alle bornholmere
Klimaneutraliteten skal være reel. Som formand i kommunens udvalg for klima og bæredygtighed i 2021 er jeg med til at udarbejde Bornholms strategi for Grøn Mobilitet. Det ligger mig meget på sinde at tænke i helhed og inddragelse. Kun ved at alle bornholmerne kan se deres muligheder for transport ændre sig til grønne løsninger, kommer vi i mål med at være klimaneutrale i 2040. Og vil vi gøre det reelt, skal de fulde livscyklusanalyser tages med i betragtning – fremstilling, infrastruktur, genbrug osv. Vi skal synliggøre de bedste løsninger. Grøn omstilling er i mange tilfælde også mest økonomisk rentabel, fx når det gælder transportvalg. Det skal stå klart for alle bornholmere

Igennem 25 år har jeg boet i flere forskellige fællesskabet bl.a. Friland, en selvbyggerlandsby på Djursland. For 3 år siden overtog vi Bornholms daværende ældste slægtsgård sammen med 4 andre familier. I dag bor vi 21 mennesker på Buddegård ved Nexø. De økonomiske, sociale og juridiske rammer for fællesskabet har jeg bidraget med at skabe. Jeg kan ikke forestille mig bedre demokratisk dannelse end fællesskaberne, hvor man ikke sidder lårene af hinanden, men kommer tæt nok på, til at få indsigt i andres holdninger og synspunkters udspring. Det føler jeg mig meget beriget af.

I kommunalpolitisk regi arbejder jeg på samme måde. Jeg betragter alle i kommunalbestyrelsen som mine samarbejdspartnere, for vi sidder i den samme båd: Vi påtager os ansvar for at drive Bornholms største organisation, kommunen, på bedste vis. Det sker kun via samarbejde og anerkendelse af hinandens erfaringer og ønske om at bidrage til det fælles bedste.