Kommunal partistøtte

Sidste år vedtog et flertal på Christiansborg (inkl. Enhedslisten og SF) nye partistøtteregler. Å var de eneste, som stemte imod (https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l104/index.htm).

Konsekvensen af disse regler er, at mange små partier og lister, som kun har fået få stemmer, nu ikke længere kan modtage kommunal og regional partistøtte. Vi har ganske enkelt fået for få stemmer. Fx fik Å her i Køge Kommune 193 stemmer ved KV21. For at få kommunal partistøtte skulle vi med de nye regler have haft 974 stemmer. Det fik vi ikke. Lang næse!

Men hvad så? Hvad er Alternativet så? Tja, de små 1500,- ville have gjort en (mærkbar) forskel i vores lille, kommunale, demokratiske fællesskab, ikke mindst som en moralsk opbakning fra ‘Den Demokratiske Nation Danmark’. I de store kasser ville det have været en dråbe.

Ovenstående er nok ikke kun relevant her i Køge Kommune. Så nu det alternative forslag: Burde man opfordre sit lokale byråd til at etablere en ‘demokratisk pulje’ som partier og lister, som ikke opnåede valg, endsige fik stemmer nok til at være berettigede til at få tildelt partistøtte, kan søge - eller endnu bedre: Automatisk får udbetalt støtte fra, svarende til den sats pr. stemme som partiet/listen fik ved sidste KV? I 2024 er det 8,25 kr pr stemme - og her i Køge Kommune svarer det til at tre partier - Alternativet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne skal dele ca 5.000,- kr. Forudsætningen skal naturligvis være at der (stadig) er en kommunal forening, som pengene kan udbetales til, samt at pengene er forbeholdt demokratisk partiarbejde i kommunen.

Hvad tænker I om sådan et forslag?

1 Synes om

Kære Peter Kjær!
Tak for dit opråb, tænk at både Enhedslisten og SF har stemt for et sådant forslag.

Tak fordi du sætter spot på den “detalje”!

Og det, mener jeg, er det mest betydningsfulde ved dit indlæg.
Kærlig hilsen
Gunhild

Jeg er helt enig i at det ikke er demokratiet værdigt at udelukke de svage/små.

Det er et udmærket forslag, men der er vel blot den hage ved det, at det ikke kan forventes at alle kommuner vil optette en demokratisk pulje, når det ikke er lovpligtigt.

Det tror jeg du har ret i. Men man kan da prøve. Alt at vinde, intet at tabe :wink: Og hvis et byråd ikke vil selvom de (siger at de) gerne vil (nær)demokratiet, så kan man jo altid udstille dem, hvis de kun har det i munden, men ikke i benene … :man_shrugging:

Danmark er for bitte til 98 kommuner…Nærdemokrati kan godt blive for småt…
0g for dyrt. Når jeg især tænker på de forfejlede borgmestre i Fredericia…

Køge har vel egentlig heller ikke sådan helt rent mel i posen…

23-25 kommuner i Dk er nok svaret på leandrevet og samtidigt nærdemokratisk samt følelsesmæssigt intelligent kommunalpolitik.

I min optik er de nuværende 98 kommuner ret passende for vores land.

Hvad mener du med, at ‘Køge ikke har rent mel i posen’?

Jeg har fået det indtryk, at den nuværende borgmester har været “lidt” længe om at tage afstand fra Calle/Kalle - jeg kan ikke lige huske om hans navn staves med C eller k

Hvad med at prøve at få loven ændret, baseret på de fakta du har skitseret og med begrundelsen at det ikke er demokratisk, da det udelukker små partier, som iøvrigt har fulgt alle opstillingsregler. Det kan ikke være meningen at man på denne måde signalerer at det kun er dem der har penge, der skal overleve. Uagtet, at det beløb vi kan opnå er begrænset, så stiller man bevidst de små partier dårligere helt uden en fornuftig grund.

lør. 29. jun. 2024 20.55 skrev Peter Kjær Hansen via Dialog <webmaster@alternativet.dk>:

Men dén sag har ikke noget med kommunal partistøtte besluttet på Christiansborg at gøre, så lad os ikke blande ‘Den sorte svane’ ind i denne tråd. Tak!

Hvad er det, egentlig at du mener demokratiet er bedre tjent med 5000 kr. til deling eller ingen. Jeg tror næppe, at det gøre nogen som helst demokratisk forskel i Køge Kommune…Så længe man tænker antal penge lig med større mulighed for demokrati, ja som kommer vi jo ikke etisk videre…
Kærlig hilsen :green_heart:
Gunhild

Det er et meget sympatisk forslag, som blot har den lille udfordring, at et byråd ikke på egen hånd kan beslutte at oprette den foreslåede demokratiske pulje. Udbetaling af partistøtte følger helt faste regler, så det er disse der skal søges ændret. Partistøtte (im.dk)
Det bliver nok lidt op ad bakke når folketinget netop har vedtaget at stramme reglerne.

Hvorfor kan et Kulturudvalg ikke vælge at etablere en pulje til demokratisk arbejde i en kommune? Det burde da nok kunne fixes …