Kommentarer til minimumsvedtægter for storkredsforeninger – skriv her, hvis du ønsker en afstemning på Årsmødet

Kære allesammen

Denne tråd er oprettet til spørgsmål eller kommentarer om forslaget til minimumsvedtægter for storkredsforeninger. Skriv også meget gerne her, hvis I ønsker at vi på Årsmødet stemmer om, hvor vidt et stykke af vedtægterne skal gå fra at være en ”skal” til ”kan”.

Du kan finde en læsevejledning øverst i dokumentet om minimumsvedtægter for storkredsforeninger. Her forklares det, hvordan minimumsvedtægterne skal læses, og hvilke dele det er muligt at bringe til afstemning.

I vil i dag eller i morgen modtage et link til minimumsvedtægterne i en mail, hvor I også kan finde årsmødemappen og blandt andet forslagene til landsvedtægterne.

De allerbedste hilsner
Leni, Landssekretaritatet