Kommende møder i Næstved kredsen

Kære alle medlemmer fra Næstved

Vi holder åbent møde Tirsdag den 6. februar 2018
hos Carsten E. Andersen, Storgårdsvej 12, 4250 Fuglebjerg

Det er også snart tid til ordinært årsmøde i “Alternativet Næstved”.

Lørdag 24. februar 2018 kl. 14-17
på Lisbjerggård, Slagelsevej 151, 4700 Næstved

Af hensyn til forplejning må i godt svare om i kan komme.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Bestyrelsens beretning for “Alternativet Næstved”
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Behandling af forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor (er)
  8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Betsyrelsen