Kom til Årsmøde i lokalforeningen og møde med Helene Liliendahl Brydensholt 9. februar 2023

Kære medlemmer

Til Årsmødet i 2023 får vi besøg af vores nye folketingsmedlem i Nordsjælland, Helene Liliendahl Brydensholt

Vi starter med at høre nyt fra Folketinget og diskutere politik, før vi går videre med det almindelige program. Alle er meget velkomne. Vi glæder os til at se jer:

Torsdag den 9. februar 2023 kl. 19.30 på Humlebæk Bibliotek.

Dagsorden:

Oplæg og debat med Helene

Ordinært årsmøde for lokalforeningen Hørsholm-Fredensborg

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere og referent

Bestyrelsens beretning for 2022

Regnskab

Indkomne forslag

Valg til bestyrelsen

Valg af revisor

Eventuelt.

Valg til bestyrelsen
Vi vil meget gerne have flere medlemmer i lokalforeningens bestyrelse. Alle medlemmer kan stille op. Hvis du gerne vil i bestyrelsen, skal du sende os en mail med et opstillingsgrundlag, hvor du bare helt kort beskriver dig selv. Det skal være senest 4 uger før årsmødet, dvs. senest 12. januar.

Forslag til behandling
Hvis du har forslag til behandling på Årsmødet, skal du sende det til os senest 3 uger før, dvs. senest 19. januar.

Ny indkaldelse med bilag
Vi sender en endelig indkaldelse med regnskab og andre bilag senest 2 uger før mødet.

Spørgsmål til Helene
Har du særlige spørgsmål til Helene, som du gerne vil have svar på, så send dem til os, så kan vi sende dem videre til Helene inden mødet.

Vi håber du har lyst til at deltage. Tilmeld dig ved at svare på denne mail eller skriv til sidsel.dyekjaer@gmail.com

mvh Sidsel Dyekjær
og bestyrelsen i Fredensborg Humlebæk Lokalforening