Kom og diskuter borgerløn/basisindkomst

Søndag den 30. april kl. 13-16 i Sønderbros Kulturhus, Lindvigsvej 4, 8700 Horsens

I de seneste år har der været stor debat om kontanthjælp, sygedagpenge og startydelse. Hvor stor skal ydelsen være? Skal nogle have mere end andre? og hvem skal betale?

I denne debat er et nyt (gammelt) forslag begyndt at ulme. Flere har foreslået en borgerløn (eller basisindkomst) til alle borgere i Danmark.Men hvad er fordelene i sådant et forslag? Og hvad er ulemperne?

Samtidig er vi hastigt på vej ind i en fremtid hvor vi kan producere de ting vi har behov for, uden at bruge så mange mennesketimer på det - Dermed får vi mere og mere tid til at skabe mange andre former for værdi i vores tilværelse - Kan borgerløn blive en løsning på fremtidens udfordringer? Eller er det blot en urealistisk drøm?

Lokalforeningerne Alternativet Horsens og Alternativet Hedensted indbyder ALLE INTERESSEREDE til debat om borgerløn.

Dorte Kolding, formanden for BasisIndkomst-foreningen (BIEN), kommer og fortæller om baggrunden for og erfaringerne med Borgerløn/Basisindkomst rundt om i verden.

Der lægges op til debat i grupper, hvor alle får mulighed for at give deres holdning til kende. Alt sammen for at skabe en åben dialog for at svare på spørgsmålet:

Er det tid til borgerløn?