Kødindustriens enorme betydning for klimaet

Jeg så i julen filmen cowspiracy og her fremgår det at kødindustrien er ansvarlig for 51% af udledning af drivhusgasser. Det er et faktum der slet ikke fremgår tydeligt nok i debatten. Selvom vi alle holdt op med at bruge fossile brændsler imorgen, ville vi stadig have det største problem foran os, men samtidig det der er lettest at løse faktisk.

1 Synes om

Hvorfor er der ikke nogle, som har kastet sig ud i den her debat? :slight_smile: Så må jeg bryde isen: I forhold til tallet 51% har Detektor lavet en kritisk gennemgang af især den påstand og andre ‘fakta’, som slynges ud i dokumentaren - den kan læses her: http://www.dr.dk/nyheder/indland/faktatjek-koed-kritisk-cowspiracy-dokumentar-fifler-med-fakta

Selvom jeg også er enig i behovet for at fokusere mere på kødproduktion i forbindelse med udledning af drivhusgasser, er jeg ikke sikker på, at “selvom vi alle holdt op med at bruge fossile brændsler imorgen, ville vi stadig have det største problem foran os” - for det, som regnes med i indirekte drivhusgasudledninger for den animalske produktion, er netop den fossile energi, som anvendes.

Derudover er jeg også bange for, at Cowspiracy er med på at fjerne fokus fra det politiske engagement ved næsten kun at handle livsstil og om hvad den enkelte kan gøre i hverdagen. I den optik er en anmeldelse i ‘New Internationalist’ interessant: Beware Cowspiracy – and the spread of the vegan virus | New Internationalist

Men hvad tænker resten af Alternativets kødspisende, veganske og vegetariske medlemmer? :slight_smile:

Økonomisk teori og empiri fortæller, at subsidiering forårsager overproduktion. Det er især et problem i landbruget. Det der sker er, at vi holder priserne på kød unaturligt lave ved at betale ekstra i skat for at subsidiere landbrugsmændene. Hvis vi holdte op med at subsidiere det og i stedet beskattede det for de negative eksternaliteter (CO2 udslip, affaldsafskaffelse, pladsforbrug, vandforbrug, regnskovsfældning osv.), så ville det i stedet skabe incitamenter til at handle, hvad der er til rådighed - og ikke mere end det. Dyrene ville have det bedre, vi ville ikke blive tykke og nye virksomheder vil have incitament for at møde efterspørgslen på kød ved at opfinde nye velsmagende retter eller at skabe kød lavet af planter. Kødspisning vil igen være en højtidelighed og ikke morgenmad, frokost og aftensmad for alle enhver - det er der hverken plads eller råd til.

4 Synes om

Nu er det jo slet ikke kun filmen Cowspiracy, der opfordrer til mindre kødspisning på grund af klimabelastningen.
Der har været mange opfordringer fra klimaforskere om netop at nedsætte forbruget af kød, Etisk Råd har opfordret til en kødafgift og FN giver en opfordring i en rapport her - UN urges global move to meat and dairy-free diet | Food | The Guardian

Kødspisningen er desuden belastende for sundheden - WHO indføjede i 2015 kød fra firbenede dyr og forarbejdet kød på listen over kræftfremkaldende stoffer på baggrund af over 800 videnskabelige undersøgelser. Forarbejdet kød under gruppe 1, således bevis på, at det netop er det forarbejdede kød, der kan være en direkte årsag til kræft.
Hertil oplyser WHO også, at kød er linket til hjertesygdom, diabetes og andre sygdomme.

Med hensyn til dyrevelfærd har jeg selv kun kunnet se en mulighed for at undgå at støtte grov dyremishandling, og det er at stoppe med at spise kød. Tidligere købte jeg kun økologisk kød, men lidt research viste, at der i den økologiske produktion også findes grov dyremishandling omend i lidt mindre grad. Dyrene slagtes også på de samme slagterier under betingelser, som nok ville få mange til at droppe kødspisningen, hvis de først skulle tvangsindlægges til at overvære sådanne scenarier.

Jeg hilser selvfølgelig Alternativets forslag til en afgift på kød meget velkommen, det bør så være en afgift, der virkelig kan mærkes. Man kunne måske begynde med at stoppe al tilskud til kødproduktionen, det giver ikke mening at give tilskud til en produktion, der er så klima - og sundhedsbelastende.

En afgift på oksekød i Danmark har ingen effekt overhovedet. I takt med bestræbelserne på at løfte den 3. verden ud af fattigdommen, vil efterspørgsel på bedre fødevarer stige, herunder oksekød.

Uanset hvor mange kilometer ledende folketingsmedlemmer fra Alternativet tilbagelægger med fly for at overbevise omverden om det modsatte, fortsætter udviklingen med uformindsket styrke.

Derudover vil en afgift ramme de landmænd der har viden og adgang til ressourcer til udvikling af ændrede fodertyper der reducerer metan som er det egentlig problem.

Med forslaget, har Alternativet igen kvalificeret sig som kandidat til Året Tåbeligste Forslagsstiller.