Koblingsprocent

Sidste år forsøgte Socialdemokratiet at sænke koblingsprocenten mellem folkeskolen og de frie grundskoler fra 76% til 71%. Koblingsprocenten betyder, at når folkeskolen får et beløb pr. elev, får de frie grundskoler 76% af det beløb, hvis forældrene vælger at have deres barn der. Det er derfor, at man betaler skolepenge til fx en friskole, så økonomien kan løbe rundt. Hvis koblingsprocenten bliver sat ned, bliver det mere økonomisk betinget, om man kan have sit barn på en friskole, og derfor færre af de mindre bemidlede forældre, der har råd til at have sit barn gående der. Vel at mærke er det skolepenge, man betaler ud over de penge, man har betalt over skattebiletten. Det satte flere partier - bl.a. Alternativet - sig imod og derfor måtte de trække det tilbage igen.
Nu har Socialdemokratiet så konstrueret det sådan, at de vil give folkeskolen et løft med et beløb, som ikke er en del af koblingsprocenten - hvilket er brud på den aftale der er, at det er 76% af det samlede beløb, som en folkeskoleelev udløser til en kommune. Og så betyder, at den reelle koblingsprocent i forhold til aftalen er 74,5% - altså en skjult sænkning af koblingsprocenten.
Er det ikke noget, som vi skal skal gøre opmærksom på i Alternativet?

1 Synes om