Klimavenlig kommune. Læserbrev i Lejre Lokalavis uge 42 2017 af Carsten Teichert

Lejre Kommune, ”Den økologiske Kommune”, har Alternativets fulde opbakning, men økologi kan ikke stå alene, klimaet skal tænkes ind med mindst den samme vægt. Vi sætter derfor stor pris på at kommunen er med i Danmarks Naturfredningsforenings ”Klimakommune” initiativ, men vi mener at man bør stile højere og gå efter at blive ”Klimakommune Plus”.
Det betyder at der udføres klimaarbejde, som rækker ud over kommunens egen virksomhed, for eksempel med initiativer rettet mod borgere og virksomheder.
Et effektivt greb vil være CO2 reduktion igennem klimavenlig mad, hvor man passende kunne starte med kommunen selv. Vi foreslår derfor, at man kortlægger den nuværende klimabelastning fra de kommunale køkkener og ud fra dette udgangspunkt overvejer, hvordan man kan reducere madens CO2 belastning. Klimabelastningen måles i kg CO2 ækvivalenter pr. kg dansk produceret mad, hvor for eksempel oksekød belaster med 13,9 kg, svine- og kyllingekød med henholdsvis 4,6 og 3,2 kg, mens kartofler kun belaster med 0,2 kg. (Kilde: Natur og Erhvervsstyrelsen).
Rent praktisk forestiller vi os, at borgerne inddrages i åbne workshops, hvor vi planlægger fremtidens lækre klimavenlige mad, som naturligvis stadigvæk indeholder oksekød, om end nok i mindre mængder, hvis vi vil klimaet det godt.
God appetit.