Klimahandlingsplan efterår 2020 - transport

Så blev første akt i handlingsplanen for klimaloven afsluttet, og et af de store emner til efteråret er transportområdet. Alternativet har allerede mange gode bud på forslag, men jeg tænkte at vi kunne lave en tråd, hvor os medlemmer samlede dem vi prioriterer, kommer med forslag til prioriteringer, samarbejdsstragier, m.m. Et slags opslagsværk til støtte for teamet omkring Josephine og Torsten, en kanal frem og tilbage mellem bagland og Christiansborg.

Så kig gamle forslag igennem, luft dine egne, tænk strategier, og skriv løs!

1 Like