Klimahandlingsplan efterår 2020 - landbrug

Så blev første akt i handlingsplanen for klimaloven afsluttet, og et af de store emner til efteråret er landbruget. Alternativet har allerede mange gode bud på forslag, men jeg tænkte at vi kunne lave en tråd, hvor os medlemmer samlede dem vi prioriterer, kommer med forslag til prioriteringer, samarbejdsstragier, m.m. Et slags opslagsværk til støtte for teamet omkring Josephine og Torsten, en kanal frem og tilbage mellem bagland og Christiansborg.

Så kig gamle forslag igennem, luft dine egne, tænk strategier, og skriv løs!

1 Synes om

Nu bliver jeg lige lidt vælgersegment-strategisk, selvom jeg ved det kan skille vandene lidt herinde :wink:

Selvom jeg er enig med den nuværende generelle linje, om at være med i så meget som muligt, tror jeg også vi af vælgermæssige årsager, skal vælge et par sager, hvor vi finder vores indre Scavenius frem. Jeg tror landbruget er et af dem. Vi så det jo også med luftfarten. Så kan vi måske være mere kompromis-søgende på fx transport, som trods alt berører flere mennesker direkte, end landbruget.

Så jeg mener vi skal have alle skyts frem, og kræve massive indrømmelser fra landbruget, kødafgift, og også smide lidt anti-sprøjtelandbrug ind i pakken, også selvom vi ved at det ender med at vi forlader forhandlingerne. Man behøver vel ikke at stemme ja til hver pakke, for at være med til forhandlingerne om den næste? Det ville da være afpresning.

1 Synes om

Kære Jens :slightly_smiling_face: :upside_down_face: :slightly_smiling_face: :upside_down_face:Skrev du mon noget om strategi, det tror jeg - og tak for det!

Dog må konservativerne, venstrerne og radikalerne vel melde fra først, førend vi gør? :slightly_smiling_face: :slightly_smiling_face: :upside_down_face: :upside_down_face: :slightly_smiling_face:

Kære Jens og andre der har lyst til at banke landbruget i hovedet.
Som nyt medlem af alternativet, og som netop har meldt mig ind fordi partiet har vist mod til at tænke anderledes end de “gamle partier”, er det skuffende med et sådant forslag. Som økologisk/biodynamisk landmand, er det netop transport, der bør prioriteres i de kommende forhandlinger.
I forhold til landbruget har jeg et forslag. I stedet for afgifter på animalske produkter, vælger landbruget frivilligt at skære produktionen på det animalske område med mindst 20 %, Ved et opkøb til en jordfond af de 20 største uharmoniske mælkekvægproduktioner og andre produktioner, vil det samtidig nedbringe co2 udledningen til transport af foder, gylle væsentlig. Disse uharmoniske landbrug udstykkes til unge landmænd der ønsker en økologisk frugt- eller grønt produktion

Men fokuser på der, hvor det virkelig nytter noget istedet at slå på nogen som i forvejen ligger ned!!
Mvh
Frode Hjort Gregersen

2 Synes om

Hej Gunhild: Jeg forstår ikke helt hvorfor de tre partier skal melde fra først? Med mindre du mener det i forhold til at kunne blokere aftalen. Jeg mente det mere som et symbolpolitisk tiltag, og eventuelt noget der kunne teste hvor meget S vil have os med i alle aftalerne.

1 Synes om

Hej Frode

Velkommen i partiet. Jeg er ked at det, hvis det startede med en kold spand vand i hovedet til dit erhverv :slight_smile:

Jeg synes dog allerede at du med dit økologiske/biodynamiske landbrug stiller dig på den rigtige side, i kampen mod det såkaldte “konventionelle” landbrug, også kaldet sprøjtelandbrug. Jeg skulle nok have præciseret at det var dem jeg skød efter.

Vi vil jo altid få brug for et landbrug, så jeg er sikker på at et forslag fra Alternativet også indeholder ordninger, hvor dem der er værst betaler mest, og dem (som dig) der er på rette spor kan få del de indtægter i form af forskellige støtteordninger (eller hvad man nu finder på).

Jeg tror ikke at landbruget (som repræsenteret af de store sprøjtelandbrug og svinefabrikker, altså dem med politisk magt) nogensinde vil gå med til noget så drastisk frivilligt, som at reducere animalsk med 20%. Jeg kan allerede høre dem sige: “Så vil kødproduktionen bare flytte til udlandet, blablabla”.

Jeg kan til gengæld vældig godt lide ideen om en landbrugsreform, der splitter de store megafarme, til fordel for både unge nye landmænd, bæredygtig produktion, miljø og klima. Det ville være dejligt alternativt, provokerende og noget jeg ikke har hørt andre foreslå.

mvh Jens

Kære Jens! Tak fordi du reflekterer.
Kærlig hilsen
Gunhild :sparkler: :slightly_smiling_face:

Hej Jens.
Tak for dit svar. Jeg tror sagens vi kan finde hinanden, men det er med dialog ikke pisk. Vi skal forsøge at lokke landmænd og landbruget til at ændre produktionsmetoder. Og udviklingen går faktisk rigtig godt i den rigtige retning. Her under corona krisen er salget af de økologiske varer steget som aldrig før, og det er der også mange landmænd der bemærker. Jeg tror, hvis man istedet for afgifter, som også vil ramme mig, på den animalske produktion skulle foreslå landbruget frivilligt at gå ned med 20 %. Det er selvfølgelig noget, der skal modnes, men jeg tror de fleste landmænd hellere selv vil være med til at styre udviklingen fremfor påbud ovenfra. Det har vi været vant til gennem mange år, og de seneste nyheder med udledning af byernes spildevand direkte ud i åer, søer og hav, med efterfølgende iltsvind er helt galt. Hvem var det lige der fik skylden for det? Vi vidste godt at det var overløb fra byernes rensningsanlæg, men er ikke blevet hørt af en glubsk presse. Jeg mener byernes næringsstoffer skal tilbageføres til vore marker som gødning, ikke hældes i vandløb eller i grundvandet.
Vi må ikke blive blødsødne overfor privatbilismen og transport, selv om der sikkert er stemmer i det. Det er her der er det enormt store overforbrug af moder jords ressourcer. Jeg vil gerne foreslå cykler gratis i tog (og måske på sigt busser). Stop for motorveje. Istedet skal misligholdte veje i landdistrikterne opgraderes til nutidens standard, Ved pendler veje skal der etableres cykelstier.
Mvh
Frode

1 Synes om